Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Структура експертної системи

Структура експертної системи

Назва:
Структура експертної системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,19 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Структура експертної системи
Ідеологію ЕС втілює формула
ЗНАННЯ + ВИСНОВОК = СИСТЕМА.
Основні компоненти структури ЕС подано на схемі 96.
База знань використовується для зберігання знань про спеціалі долану ПС. Знання може бути закодоване в різних формах залежно від використовуваної схеми його подан-ня. БЗ може також включати мета-знання, тобто знання про знання (спосіб мислення експерта). На відміну^від зви-чайної БД, в ній зберігаються не тільки факти, а й прави-ла, що дають змогу встановити нові факти.
База даних (робоча пам'ять) використовується для збе-рігання основних фактів, переданих користувачем, і по-точного стану проблеми з виведеними фактами.
Механізм логічного висновку (МЛВ) імітує міркуван-ня експерта так само, як БЗ імітує його пам'ять. У цьому механізмі використовується зіставлення зі зразком або
Схема 96. Структура ЕС пошуковий підхід для звуження повного перебору чи уникнення комбінаторного вибуху на відміну від звичай-них обчислювальних алгоритмів. Він може включати різ-ні стратегії пошуку в просторі станів задачі: прямий по-шук (від фактів до мети), зворотний пошук (від мети до фактів) та інші стратегії.
Пояснювальна підсистема дає змогу користувачеві на питання ЧОМУ дізнатися, з яких причин система ухвали-ла саме таке рішення, а на питання ЯК з'ясувати, яким чином система дійшла такого висновку.
Консультуюча підсистема дає користувачеві пораду, що необхідно зробити за конкретної1© результату розв'я-зання задачі.
Підсистема здобуття знань дає змогу поповнити або модифікувати БЗ.
Інтерфейс експерта використовується для доступу до БЗ через модуль здобуття знань, а інтерфейс користувача дає змогу користувачам системи мати доступ до неї в кон-сультаційному режимі або в режимі пояснень.
Тема 5
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Поняття інформаційних технологій та їх класифікація^
Під інформаційною технологією (IT) розуміють систему методів і способи^ збирання, накопичення, зберігання, пошуку і оброблення інформації на оснои|* застосування засобів обчислювальної техніки. Інакше кажучи, інформаційні техно-логи визначають способи, методи і засоби збирання, реєстрації, передачі, збер\гаш.|-оброблення \ видачі (розповсюдження або публікації) інформації в інформаційні™ системах. IT відповідають на запитання "як, за допомогою чого?".
Оскільки IT є поєднанням процедур, що реалізують функції збиравдЩ накопичення, зберігання, оброблення і передачі даних із застосуванням технічних засобів, тому IT невід'ємно пов'язана з технічним і програмним! середовищем, в якому її реалізовано.
Інформаційні технології залежать від різних компонентів, зокрема:*
технічних засобів;*
персоналу, здатного використовувати їх;*
організації, яка об'єднує засоби і персонал is єдиному процесі;*
інформаційних засобів, що здійснюють формування й видачу інформації.; Основу технології оброблення даних станоЕ.лять процеси перетворенні
вхідної інформації на результатну. Кожна IT закінчується створенням інфор-Щ маційного продукту.
З появою ЕОМ настала ера "комп'ютерної"" інформаційної технології,тщ у своєму розвитку пройшла кілька етапів.
Основне завдання IT етапу машинних ресурсів (50 - 60-ті роки XX ст.) полягало в підвищенні ефективності оброблення даних за формалізованим»f алгоритмами або такими, що легко формалізуються. Концепція IT полягалавЦ
тому, що все, що можуть робити люди, вони повинні робити; ЕОМ вико-нувала лише роботи з опрацювання інформації, які люди принципово виконувати не могли, наприклад, масові розрахунки.
Для етапу програмування (середина 60-х - початок 80-х років XX ст.) визначальним став широкий випуск міні-ЕОМ. Вартість машинних ресурсів істотно знизилась, тому метою IT стала економія праці програмістів. Докорінно змінилась концептуальна орієнтація: все, що можна запро-грамувати, повинні робити ЕОМ, люди повинні виконувати лише те, що не можна запрограмувати.*
Основу концепції третього етапу - нової інформаційної технології (HIT) (1970 - 1990 pp.) становлять розподілена комп'ютерна техніка, "дружнє" програмне забезпечення, розвинуті комунікації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 



Реферат на тему: Структура експертної системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок