Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> ВИДИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕДАГУВАННЯ

ВИДИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕДАГУВАННЯ

Назва:
ВИДИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕДАГУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,19 KB
Завантажень:
276
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
V. ВИДИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕДАГУВАННЯ
1. Види текстів за способом викладу в них матеріалу. Особ-ливості їх редагування. У літературі з теорії редагування є різні на-зви цього поняття: види текстів (А.Абрамович і Е.Лазаревич, К.Накоря-кова), групи текстів (М.Сікорський), типи викладу (побудови) тексту
поділено їх на 4 види (А.Абрамович і Е.Лазаревич), на 3 види (А.Міль-чин, К.Накорякова, М.Сікорський). Причому ці типи не завжди збігають-ся. Наприклад, А.Абрамович і Е.Лазаревич виокремлюють описовий, розповідний тексти, текст-роздум, текст-визначення. Опис, розповідь і роздум виокремлює також М.Сікорський, але зазначає, що в ці види тексту входить і визначення (в різні види). К.Накорякова включає ви-значення в роздум, а А.Мільчин пише про розповідний, описовий і по-яснювальний типи викладу.
1. Розповідь. В основі розповіді-розміщення матеріалу переважно в хронологічній послідовності. Проте не завжди. Під час редагування цього виду тексту варто із самого початку встановити основний принцип викладу матеріалу, який обрав автор. Найчастіше - хронологічний, проте може бути й тематичний, географічний чи ін. Звичайно, не можна вимагати, щоб цього принципу було додержано впродовж усього текс-ту. Однак пам'ятати про принцип, що визначає побудову невеликого фрагмента тексту, й дотримуватися цього принципу автор зобов'яза-ний. Якщо такої чіткості нема, ми маємо справу з невпорядкованим нагромадженням матеріалу, зрозуміти й проаналізувати який часом нелегко. Розповідь - найпоширеніший, найприродніший і, на перший погляд, найпростіший спосіб викладу. У розповіді виокремлюють ос-новні (вузлові) події, з'ясовують їх взаємозв'язок. Прикладами розпові-ді є біографічні твори чи тексти, в яких ідеться про подорож. Редагуючи розповідний текст, треба перевірити співмірність його частин, пам'ята-ючи, що важливість події не завжди визначається її тривалістю, усуну-ти непослідовність викладу, а також скоротити подробиці, які не є обов'-язковими для розкриття теми. Крім інформації про самі події, розповід-ний текст має дати читачеві уявлення про те, як відбувалася їх зміна: швидко чи повільно, поступово чи раптово; як відбувався перехід від одного стану до іншого. Розповідь повинна мати свій ритм, свою інтона-цію. І що точніше й продуманіше побудовано розповідь, то простішою
й природнішою вона виглядає. Є два основні способи розповіді - епіч-ний і сценічний. У першому автор оповідає про події, які відбулися, про наслідки якихось дій. У другому - події викладають не описово, не узагальнено, а наочно, зміст того, що відбувається, передають че-рез жест, рух дійових осіб, увагу читача (слухача, глядача) приверта-ють до подробиць, до частковостей. Епічний спосіб розповіді більш характерний для наукового викладу, сценічний -для образного висвіт-лення подій. У публіцистиці поєднуються эбо чергуються обиізя спо-соби розповіді1.
2. Опис. Усі дослідники наголошують на тому, що описовими нази-ваються тексти, в яких предмети (явища, події) зображують через пере-лічування ознак (властивостей, рис), характерних для них у певний момент. На початку або в кінці опису дають уявлення про предмет у цілому. Редагуючи описовий текст, корисно виокремити частину, в якій дано загальну характеристику явища, і т. зв. "елементи опису", що ха-рактеризують окремі частини цього явища. Звичайно елементи опису наводять за певною системою: за важливістю, послідовністю розташу-вання тощо. Редагуючи описові тексти, треба домагатися того, щоб ознаки, які повідомляють у них, створювали уявлення про предмет у цілому. Грсюд виключити вигуїіНі частини, кб пов'язані з основною . мою, а також деталі, які захаращують виклад. Є різні класифікації описових текстів. А.Е.Мільчин поділяє ці тексти на аналітичні й синте-тичні. В аналітичному описовому тексті опис іде від загальної характе-ристики об'єкта до характеристики його окремих частин. Об'єкт спочат-ку подають у загальному вигляді, а потім аналітично розчленовують на частини. У синтетичному описовому тексті загальну характеристику об'єкта подають після змалювання його окремих частин.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: ВИДИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕДАГУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок