Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Всесвіт. Еволюція уявлень людства про будову

Всесвіт. Еволюція уявлень людства про будову

Назва:
Всесвіт. Еволюція уявлень людства про будову
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
55,41 KB
Завантажень:
2542
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
І. ВСТУП

Питання про будову та закономірності будови Всесвіту завжди стоя-ли перед людством. І відповідно до розвитку культури, техніки, знань про явища, що оточують людей, людство намагалося відповісти на питання про суть Всесвіту.

В роботі буде зроблена проба розглянути в хронологічній послідов-ності уявлення людства про будову Всесвіту на кожному історичному етапі розвитку і знайти загальні закономірності в уявленнях людства про Всесвіт.

На мій погляд, краще за все було розглянути питання, що цікавить, з точки зору розвитку астрономії. Адже саме так можна більш точно відобра-зити еволюцію уявлень людства про будову Всесвіту, до того ж у хронологі-чному порядку.

Для розкриття теми планувалося обробка великої кількості літератур-них джерел, аналіз схожих та відмінних поглядів різних народів у зв'язку з історичним розвитком людства.

Згадки на дану тему у літературних джерелах зустрічаються достат-ньо часто. Проте ці факти даються без аналізу історичної ситуації та у бага-тьох випадках не акцентується увага на нових відкриттях, їх революційності; відсутній зв'язок між аналізом відкриттів та історичної епохи. У своїй же ро-боті я намагалася систематизувати всі ці факти, показати значення деяких відкриттів та досягнень із точки зору розвитку людства, технічної бази та релігійних поглядів конкретної епохи.

Особливо цікавою є дослідницька робота тому, що темпи розвитку науки стали швидше, робиться все більше відкриттів та значення вже від-критого за минулі століття в цілому стають дедалі менш вираженими та ре-волюційними для широких мас населення Землі.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. П о н я т т я “ А с т р о н о м і я ”

Між будь-якою наукою та предметом, що вона вивчає можна провес-ти паралелі: біологія – людина, географія – Земля, астрономія - ...

Що ж вивчає наука астрономія?

Астрономія по своїй суті і є історією розвитку уявлень людства про Всесвіт, про його складові, тобто зірки та зоряні системи, а також й про бу-дову самого Всесвіту.

З точки зору науковців, астрономія – це наука про Всесвіт, що вивчає рух, будову, походження та розвиток небесних тіл і їх систем.

Кожна наука має довготривалу історію. Астрономія має чи не найдов-шу історію, аніж яка завгодно інша наука. За своїм віком вона може змагати-ся лише з арифметикою.

У сучасній науці про Всесвіт виділяють такі основні розділи:

А с т р о м е т р і я – підрозділ науки астрономії, що вивчає небесні тіла в конкретні моменти часу. По суті, основними питаннями, на які відпо-відає астрономія, є "де?” і “коли?”. Цей підрозділ астрономії до наших часів залишається найбільш “практичним” і адже потребує в основному практич-ної роботи.

Н е б е с н а м е х а н і к а – з’явилася лише у XVII столітті, коли ста-ло можливим вивчення сил, що керують рух небесних тіл. Теорія дії небес-них тіл під впливом сили тяжіння та теорія фігур рівноваги небесних тіл, що визначається силою гравітації та обертання – це все і є головними питання-ми, що їх розглядає небесна механіка.

А с т р о ф і з и к а – вивчає фізичну природу небесних тіл. А це було б зовсім неможливо телескопу. Через це ця галузь астрономії виникла лише вже за часів нашої ери.

З і р к о в а а с т р о н о м і я – судячи із назви, вона вивчає будову і розвиток зіркових систем, що їх у нашому Всесвіті величезна кількість. Че-рез недосконалість оптичних приладів, зіркова астрономія виникла не так давно – всього 3 століття тому.

К о с м о г о н і я – вивчає будову та розвиток зіркових систем.

К о с м о л о г і я – займається вивченням найбільш спільних питань про будову та еволюцію Всесвіту.

2. П р а д а в н і у я в л е н н я

Дуже важким та повним небезпек було життя людей у далекому ми-нулому. Воно залежало не тільки від Землі, що годувала їх, як добра мати, а й від гігантського неба, що простягалося від горизонту до горизонту.

Прадавня людина будувала свої уявлення на основі зорових уявлень. Незрозумілі з її точки зору розміщення планет, зірок, рух Сонця, комет вон приписували добрій чи злій волі духів або божеств. В цілому, вони у тих явищах, що спостерігали, не виділяли закономірностей і тому відчували жах перед якимись небесними змінами, вважаючи зміни наслідком обурення ви-щих сил.

Пильно вдивляючись у нічне небо, люди згодом почали розпізнавати у ньому окремі групи зірок – сузір’я. Вони також навчилися пов’язувати пе-ріодичні зміни природних явищ із зміною вигляду зіркового неба.

Про всі ці ранні астрологічні спостереження свідчать незчисленні за-рубки на кістках тварин та вражаючі своєю красою наскальні малюнки.

3. Д а в н і й с в і т

Д а в н і й Є г и п е т. Життя давніх єгиптян залежало від розливу рі-ки Ніла. Це змусило давньоєгипетських жреців зіставляти початок розливу ріки із виглядом зіркового неба. Вони встановили, що перед початком вели-кого розливу зірка Сотіс (Сиріус) після 70 днів невидимості вперше сходить на небо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Всесвіт. Еволюція уявлень людства про будову

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок