Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Соціально-педагогічна проблема запобігання насильству над підлітками та подолання його

Соціально-педагогічна проблема запобігання насильству над підлітками та подолання його

Назва:
Соціально-педагогічна проблема запобігання насильству над підлітками та подолання його
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,44 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Соціально-педагогічна проблема запобігання насильству над підлітками та подолання його
Про те, що проблема насильства в сім'ї є досить гострою в Україні, свід-чить хоча б той факт, що 50 відсотків дітей, які втікають з дому, мають обох батьків, а 90% із числа втікачів мають хоча б одного з батьків. Це означає, що у нашій сімейній педагогіці щось негаразд.
¦ Психологія дитячого віку - це пе-редусім пошук більш сприятливого й безпечного середовища. Причому ли-ше половина дітей відчувають безпеку в сімі, кожний п'ятий - у школі, а кож-ний десятий -у своїй компанії на вули-ці. Тому діти і тікають від сім'ї, школи, свого середовища.
Дитина в сімі часто геть беззахис-на перед загрозою жорстокого по-водження з нею батьків, фізичного й психічного насильства. На жаль, правового захисту в цьому плані у нашій країні дитина не має.
Наші дослідження свідчать про те, що кожну третю дитину б'ють у сім'ї дуже часто, кожну десяту - постійно, кожну п'яту ображають, принижують людську гідність.
Дітей, які є свідками насильства в сім'ї, багато що об'єднує. Зокрема для них є типовими:
Відчуття: нікчемність, безсилля, відчуття вини та відповідальності за на-сильство, страх за себе, братів, сестер та матір, гнів, приниження, визнання насильства.
Поведінка: «прокручування» ситу-ації, усамітнення; прагнення догодити, занепокоєння, нездатність сконцент-руватися, вияв насильства для самови-раження, погана успішність.
Таблиця 1
Поведінка під час спілкування з підлітками— жертвами насильства
Дія | Наслідки | Біхевіористичні навички | Стратегія втручання
Фізична. | Синці та Інші оз-наки пошкод-жень, сором. | Заперечення або применшення на-сильства. Викорис-тання косметики та одягу для прихову-вання ознак на-сильства. | Переконайте жертву в конфі-денційності розмови та пояс-ніть межі конфіденційності.
Вер-бальна, | Труднощі при прийнятті рі-шень. | Змінюють спосіб поведінки задля примирення з кривдником.
^ | Допоможіть жертві дати оцінку жорстокому поводженню з нею, ставлячи конкретні запи-тання. З'ясуйте рівень небезпе-ки, який загрожує жертві.
Мен-тальна. | Депресія. | Підвищена увага до настроїв кривд-ника. | Створіть альянс з молоддю, яка звернеться до Вас зі своїми проблемами.
Еконо-мічна. | Перешкоди при реалізації соці-альних ролей. | Опір. | Допоможіть молоді, ставлячи перед нею маленькі (досяжні)
ЦІЛІ.
Образа. | Спалахи люті. | Потайливість. | Надайте правову інформацію та Інформацію (номери теле-фонів) про цілодобові служби допомоги жертвам.
Сексу-альна. | Усамітнення, за-ниження самоо-цінки, почуття вини, сорому. | Вагітність. | Працювати над розвитком са-мооцінки, подолання ізоляції, вироблення позитивної самоо-цінки та позитивних цінностей.
Психо-логічна. | Страх, відсут-ність співчуття до самого себе. | Вживання наркоти-ків, алкоголю, ку-ріння, насильство. | Надайте Інформацію про дина-міку стосунків, які практикують жорстоке поводження, та ха-рактеристику кривдників.
Фізичні показники: отримання пошкоджень при втручанні в конфлікт, енурез, порушення сну, головний біль, біль у животі, відставання в розвитку.
Небезпечним соціальним симпто-мом в Україні є насильство над жінка-ми, яке негативно впливає на поведінку жінок у сімі та методи виховання дітей.
Згідно з нашими дослідженнями, ді-ти жінок, що зазнали насильства, мають такі прикмети:
Дошкільнята
Діти в цьому віці найбільш безпо-радні та вразливі, вони майже не воло-діють когнітивними та біхевіористични-ми навичками, які б допомагали їм впо-ратися із ситуацією. Тому їм притаманні:
Емоції: паніка, стурбованість, емо-ційна вразливість.
ПоведінковІ реакції: плаче, жалієть-ся, спалахи роздратування, занурення в себе, втрата навичок розвитку (нест-риманість, егоїзм), мовчазність, безвід-повідальність, нічні страхіття, порушен-ня сну.
Школярі
. Діти цього віку володіють достатнім спектром когнітивних, емоційних та бі-хевіористичних навичок, щоб упора- * тися із ситуацією, яка травмує їх. Вони роблять більш активні спроби протис-тояти насильству, намагаються захис-тити жертву та усвідомити небезпеку стресових ситуацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Соціально-педагогічна проблема запобігання насильству над підлітками та подолання його

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок