Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості

Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості

Назва:
Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,83 KB
Завантажень:
123
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості


Класно-урочна система потребує вдосконалення нав-чального процесу диференціацією завдань і методики нав-чання залежно від можливостей учнів. Навчально-вихов-ний процес, що враховує типові індивідуальні особливості учнів, прийнято називати диференційованим, а навчання за таких умов — диференційованим навчанням.
У навчальному процесі застосовують такі види дифе-ренціювання.
За здібностями. Учнів розподіляють на навчальні гру-пи за загальними або за окремими здібностями. У першо-му випадку за результатами успішності учнів розподіля-ють по класах А, Б, В і навчають за відповідними програ-мами. Можливі переведення з одного класу до іншого. У другому випадку їх групують за здібностями до певної гру-пи предметів (гуманітарних, природничих, фізико-математичних).
Таке диференціювання викликає сумніви. Дитина, яка потрапила до класу здібних учнів, може вважати себе кра-щою за інших, що нерідко спричиняє відхилення від нор-ми у вихованні. І навпаки, діти, зараховані до класу менш здібних, щодня почуватимуться неповноцінними. Крім то-го, слід мати на увазі, що здібності дитини розвиваються, і важливе значення для її розвитку мають умови, в які во-на потрапляє. Якщо її оточують більш розвинені одноліт-ки, то вона отримує більше шансів для свого розвитку. До того ж, здібності людини можуть виявлятися на різних ві-кових етапах.
За відсутністю здібностей. Учнів, що не встигають з тих чи тих предметів, групують у класи, в яких ці предмети вивчають за менш складною програмою і в меншому обся-зі (такий розподіл за класами дуже поширений у Франції). Найбільший недолік такого диференціювання в тому, що учні здобувають неоднакову освіту й тому не мають рівних можливостей для її продовження.
За майбутньою професією. Навчання дітей у школах му-зичних, художніх, з поглибленим вивченням іноземних мов.
За інтересами учнів. Навчання в класах або школах з поглибленим вивченням фізики, математики, хімії, інших предметів. Такі класи створюють у школах за умови вели-кої кількості учнів, які виявляють підвищений інтерес до певних предметів, їх формують з восьмого року навчання, коли учні вже отримали певний рівень загальноосвітньої підготовки, на базі якої можна організувати диференційо-ване навчання.
За талантами дітей. Пошук талановитих дітей і ство-рення умов для їх всебічного розвитку. Пошук здійснюють через проведення різноманітних конкурсів, олімпіад.
Кожен з розглянутих видів диференціювання має свій зміст і методику навчання, що є предметом вивчення спе-ціальних галузей педагогіки. Розглянемо можливі шляхи організації диференційованого навчання в загальноосвіт-ній школі.
Диференційоване навчання у практичній діяльності вчителя може виражатися в тому, що всі учні отримують завдання однакової складності, але слабшим з них під час їх виконання надають індивідуальну допомогу, або слаб-шим учням дають окремі, посильні для них завдання. Ін-коли учням пропонують легкі завдання, згодом ускладню-ють додатковим завданням, яке вони виконують відповід-но до своїх можливостей. Загалом диференціювати завдан-ня за змістом можна за кількістю завдань, за ступенем їх складності, за ступенем самостійності виконання. Складні-ший і ефективніший вид диференційованого навчання — його здійснення в умовах поділу класу на групи залежно від рівня навчальних можливостей учнів. У прак-тиці такого поділу використовують методику Ю. Бабанського, який увів поняття реальних навчальних можливостей учнів, їх зміст визначають такі критерії: а) психологічні компоненти (здатність до аналізу, синтезу, порівняння, вміння виділити суттєве, робити узагальнення; раціональність, самостійність, гнучкість, темп мислення, спостереж-ливість, логічність мовлення, пам'ять, увага); б) навички навчальної праці (самоконтроль, планування, темп обчис-лень, письма, читання, організованість у навчальній робо-ті, дотримання розпорядку дня; в) окремі компоненти ви-хованості (наполегливість у навчанні, старанність, свідома навчальна дисципліна, громадська активність, ставлення до навчання, учителів, однокласників); г) позашкільний вплив сім'ї, однолітків; ґ) біологічні компоненти (фізична пра-цездатність, стан здоров'я, дефекти мовлення, слуху, зору).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок