Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Рефлексія як педагогічна умова навчальної етичної діяльності студентів

Рефлексія як педагогічна умова навчальної етичної діяльності студентів

Назва:
Рефлексія як педагогічна умова навчальної етичної діяльності студентів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,90 KB
Завантажень:
316
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Рефлексія як педагогічна умова навчальної етичної діяльності студентів


Професійна діяльність педагога за своєю природою, характером і ре-зу-ль-та-та-ми є етичною, а тому вимагає етичних відносин між суб‘єктами нав-чаль-но-го про-цесу. Ця взаємодія яскраво вия-вляє рівень сформованості моральної культури, наявність ділового і мо-вного етикету, досягнення контакту розуміння, що сприяє подоланню не-по-ро-зумінь, усуненню конфліктів тощо.
Навчання такої взаємодії розпочинається у вищому педагогічному на-в-ча-ль-ному закладі. Але, на жаль, питання етичної навчальної діяльності висвітлено ли-ше в окремих темах психолого-педагогічних дисциплін, інформація з яких не пе-реноситься до інших тем, вона безпосередньо не вводиться до дидактичного про-стору занять.
Як правило, навчальну діяльність розглядають у відриві від етичної діяльності, вважаючи, що етичність вчинків та поведінки формується сама собою. Викладачам бракує вмінь безконфліктної взаємодії, у них не розвинена культура спілкування і не завжди вистачає часу, щоб зрозуміти студента, виявити чуйність.
Як свідчить практика, студенти часто відчувають труднощі ети-ч-но-го характеру при здійсненні навчальної діяльності. Нетактовність, від-су-т--ність ем-патії та перцептивності, недоброзичливість як з боку однокурсників, так і ви-к-ла-дачів негативно впливають на спільну діяльність та спі-л-кування на заняттях. Формування етичних понять ускладнюється соціально-економічними об-ставинами, що склалися місце в суспільстві й призводять до неправильних, а іно-ді й негативних етичних уявлень. Виникає суперечність між тенденцією гу-ма-нізації процесу навчання студентів, яка характеризується прагненням до ро-з-вит-ку кожної індивідуальності, та нерозробленістю питань ор-га-ні-за-ції навчальної етичної діяльності студентів та педагогічних умов реалізації тео-ретичної концепції.
Під навчальною етичною діяльністю май-бутнього педагога ми розуміємо особливу його діяльність, яка призводить до свідомого засвоєння етичних понять і норм поведінки, сформованості умінь етичної поведінки і так-ту, педагогічної етики, врешті-решт – до ефективної професійної діяльності. А до педагогічних умов відносимо сукупність заходів (способів, засобів), які забезпечують досягнення студентами певного рівня діяльності. Педагогічні умови створюються в навчальному процесі свідомо і повинні забезпечувати найбільш ефективне формування й перебіг необхідного процесу (діяльності). Чим краще підготовлено умови, тим вагоміших результатів можна очікувати.
Формування навчальної етичної діяльності має принципові особливості, які полягають у неможливості примусити студента оволодіти засобами, способами й прийомами етичної діяльності, шукати відповідні знання. Єдиними прийнятними є опосе-ред-ковано стимулюючі способи й засоби впливу на студента, що передбачають активізацію їх як суб’єкта свого професійного становлення, розвитку й саморозвитку.
Про сформовану навчальну етичну діяльність можна говорити лише тоді, коли студент добровільно й усвідомлено орієнтується в своїй діяльності на етичні уявлення і поняття, враховує думку інших людей, вступає у стосунки, які вимагають прояву морального способу дій. Одним з показників сформованої навчальної діяльності студентів є високий рівень її свідомої регуляції. Для того, щоб успішно навчатися у вищій школі, необхідно вміти самостійно організовувати власну навчальну діяльність і, отже, не просто практично володіти навчальними діями, а рефлексивно, усвідомлюючи склад і підґрунтя виконуваних дій, оцінюючи їх відповідність до цілей і умов діяльності і визначаючи на цій основі найбільш ефективні способи засвоєння.
У широкому розумінні рефлексія – це міркування, самовладання, осмислення, самоаналіз своєї діяльності в системі відношень зі світом, у якому живе особистість, наприклад, у англійській мові термін “to reflekt upon” тлумачать як “розмірковувати над...”. Поняття “рефлексія” виникло у філософії й означало процес міркування індивіда про те, що відбувається у власній свідомості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Рефлексія як педагогічна умова навчальної етичної діяльності студентів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок