Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу

Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу

Назва:
Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,64 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу


Специфіка педагогічних проблем сучасної освіти обумовлена необхідністю набуття майбутнім фахівцем соціально-економічного та професійного досвіду практичної діяльності ще на етапі навчання у вищому навчальному закладі. Формування професійних компетенцій майбутнього молодшого спеціаліста нині вимагає від навчального закладу принципово нового підходу: інтеграції професійної освіти, практичної діяльності та нових інформаційних технологій.
В умовах, коли вимоги та потреби ринку інтелектуальної праці швидко змінюються, система професійної освіти повинна надавати можливість студентам отримувати не тільки теоретичну, але й ґрунтовну практичну професійну підготовку.
На наш погляд, таким вимогам має відповідати сучасна парадигма підготовки молодших спеціалістів технічного профілю, що об’єднує використання в навчальному процесі нових інформаційних технологій, формування творчої особистості студента на основі оновлення змісту професійної освіти за допомогою нових дисциплін та ґрунтовної практичної підготовки майбутніх фахівців. Включення до професійної освіти (крім знань, умінь і навичок) нових освітніх термінів – компетентностей, компетенцій, ключових кваліфікацій обґрунтовано у працях відомих європейських науковців ще у середині 80-х років ХХ сторіччя. Нині проблема підготовки конкурентоспроможних молодших спеціалістів, здатних до сприйняття та використання на практиці нових наукових ідей, технічних інструментів та методів сучасного виробництва, особливо актуальна.
Формування здібностей творчої особистості майбутніх фахівців досліджено у працях В. М. Анфімова, В. О. Моляко, В. В. Рибалки, О. Г. Романовського та ін
Проблема компетентності як багатомірного феномена ґрунтовно досліджена в роботах С. У. Гончаренко, В. П. Бездухова, О. М. Дахіна, Б. Д. Ельконіна, А. К. Маркова та ін. Сучасними підходами до проблеми компетентності опікуються А. В. Василюк, О. В. Овчарук. Питання професійної підготовки на основі компетентнісного підходу розглянуто в працях В. М. Анищенко, А. М. Михайличенко та ін. Визначення ключових компетентностей подано в роботах І. А. Зимньої, Г. К. Селевко, П. І. Третьякова, Т. І. Шамова та ін.
Використання технічних засобів навчання на базі нових інформаційних технологій, використання засобів мультимедіа, створення педагогічних програмних засобів обґрунтовано в роботах Ю. К. Бабанського, С. Я. Батишева, В. П. Безпалько, В. Ю. Бикова, Б. С. Гершунського, В. М. Глушкова, Р. С. Гуревича, М. Ю. Кадемії, М. І. Жалдака, В. М. Монахова, І. П. Підласого, С. О. Сисоєвої та інших відомих дослідників.
Становлення суверенної незалежної України супроводжувалось суттєвими змінами, що передбачали новий тип взаємозв’язку закладів освіти і сучасного виробництва. У той же час, варто зазначити, що формування нової системи вищої професійної освіти в Україні не означає недосконалість попередньої. Зміни у співробітництві освітніх закладів з підприємствами зумовлені передусім потребою у нових висококваліфікованих фахівцях в різних галузях господарства країни в зв’язку з новими методами господарювання.
Головне завдання вищої професійної освіти — сприяння професійній самореалізації індивіда, навчаючи його професійно спрямованій взаємодії з навколишнім соціальним та природним середовищем. Конкурентоспроможні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної компетентності, що ґрунтується на критичному мисленні та здатності застосовувати теоретичні надбання на практиці.
Окрім того, система освіти України, включаючи вищу професійну освіту, орієнтована на інтеграцію в європейський освітній простір, що вимагає упровадження нових технологій професійної підготовки кадрів. За таких умов, як зазначає Н. Г. Ничкало, потрібен новий підхід, згідно з яким освіта у ХХІ столітті спрямовується на забезпечення неперервності в усіх ланках навчання, створення необхідних умов для доступу кожної людини до оволодіння новими знаннями, цінностями, відносинами, компетенціями і вміннями [4, 42].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок