Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи

Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи

Назва:
Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,49 KB
Завантажень:
267
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи


1. Назва письмової роботи
Назва письмової роботи повинна бути, по можливості, короткою (до 10 слів), відповідати обраній проблемі (спеціальності чи спеціалізації підготовки) та суті вирішеної наукової задачі, вказувати на мету дослідження і його завершеність, а також для більшої конкретизації (за необхідністю) невеликий на 4-6 слів підзаголовок. Не рекомендується використовувати в назвах слова та словосполучення, в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми, типу: “Дослідження питання...”, “Дослідження деяких шляхів...”, “Деякі питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До питання...” тощо, а також ускладнену термінологію.
При написанні письмової роботи необхідно стисло, логічно й аргу- ментовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології, обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичалися матеріали або окремі результати.
2. Структура письмової роботи
За структурою письмова робота складається: з титульного аркушу, змісту, переліку умовних позначень (при необхідності), вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків (при необхід-ності).
Титульний аркуш письмової роботи повинен містити:
найменування вищого навчального закладу, відділення та циклу, на яких виконана письмова робота;
вид та назву письмової роботи (за необхідністю шифр і найменування спеціальності чи спеціалізації підготовки);
найменування навчальної дисципліни, з якої виконується письмова робота;
прізвище, ім’я, по батькові курсанта, індекс навчальної групи та номер залікової книжки;
науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника і консультанта;
місто і рік.
На титульному аркуші також позначається гриф обмеження розпо-всюдження відомостей (за необхідності).
Після титульного аркуша розташовується:–
зміст письмової роботи, який містить найменування та номери по-чаткових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, що мають заголовок, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків (див. додаток Б);–
перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності), який складається з двох колонок, в яких зліва за абеткою наводяться умовні позначення, скорочення тощо, справа – їх детальна розшифровка.
3. Вступна частина
Вступна частина письмової роботи повинна віддзеркалювати ту тео-ретичну роботу, яку автор провів згідно з рекомендаціями, наведеними вище. У вступі письмової роботи розкривається сутність і стан розробки наукової проблеми (задачі), її теоретична і практична значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, теоретичний аналіз проблеми і попереднього досвіду її вивчення, здійснюється методологічне обґрунтування та логіко-історичний аналіз проблеми, оцінюється ступінь інноваційної, теоретичної та практичної значущості письмової роботи, обґрунтовується актуальність та необхідність проведення дослідження, зокрема:
актуальність теми, яка розкривається шляхом аналізу та порівняння з відомими дослідженнями вибраної проблеми, визначенням необхідності та доцільності дослідження для розвитку відповідної галузі;
зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами навчального закладу, а також з галузевими та державними планами, програмами;
мета і задачі дослідження, причому не рекомендується формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету;
наукова новизна одержаних результатів, тобто дається анотація нових наукових положень (рішень), запропонованих у письмовій роботі, визначається їх відмінність від відомих раніше, описується ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток);
практичне значення одержаних результатів - подаються відомості про наукове та практичне використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, інформація щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання, впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів;*
апробація результатів дослідження, зокрема, вказується, на яких науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, симпозіумах, нарадах оприлюднені результати дослідження;*
публікації, тобто, вказується, у яких монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій тощо опубліковані результати дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок