Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з вихованцями в гуртках народних ремесел

Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з вихованцями в гуртках народних ремесел

Назва:
Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з вихованцями в гуртках народних ремесел
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,88 KB
Завантажень:
538
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат з педагогіки
на тему:
Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з вихованцями в гуртках народних ремесел


Майстерність учителя можна розглядати як най-вищий рівень педагогічної діяльності (якщо ми характе-ризуємо якість результату), як вияв творчої активності особистості педагога (характеризуємо психологічний ме-ханізм успішної діяльності). Коли ж ми хочемо усвідоми-ти витоки розвитку майстерності, зрозуміти шляхи профе-сійного самовдосконалення, доцільно сформулювати ви-значення цієї педагогічної категорії так: педагогічна май-стерність — це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі.
До таких важливих властивостей належать гуманістич-на спрямованість діяльності вчителя, його професійна компетентність, педагогічні здібності і педагогічна техні-ка. В цьому визначенні слід наголосити на таких момен-тах:
1) педагогічна майстерність у структурі особистості — це система, здатна до самоорганізації системотвірним фактором є гуманістична спрямованість;
2) підвалиною професійної майстерності є професійна компетентність (спрямованість і професійні знання ста-новлять той кістяк високого професіоналізму в діяльності, який забезпечує цілісність системи, що самоорганізується);
3) педагогічні здібності забезпечують швидкість само-вдосконалення;
4) техніка, що спирається на знання і здібності, дає змогу виявити внутрішній потенціал учителя, гармонізую-чи структуру педагогічної діяльності.
Усі складники педагогічної майстерності взаємопо-в'язані, їм властивий саморозвиток, а не лише зростання під впливом зовнішніх чинників.
Отже, щоб учитель діяв творчо, самостійно виважую-чи результати своєї діяльності і коригуючи засоби з орієн-тацією на мету, він повинен мати певне внутрішнє опер-тя, певні властивості, риси, розвиток яких забезпечить професійний саморозвиток педагога, а через нього — і розвиток учня.
Педагогічна спрямованість особистості кожного вчителя багатоаспектна. Її становлять ціннісні орієнтації: на себе — самоутвердження (щоб бачили в мені кваліфі-кованого, вимогливого, справжнього вчителя); на засоби педагогічного впливу (коли найважливіше для вчителя — програма, заходи, способи їх пред'явлення); на школяра (дитячий колектив в актуальних умовах — адаптація); на мету педагогічної діяльності (на допомогу школяреві в розвитку — гуманістична стратегія). Для педагога про-відною є орієнтація на головну мету за гармонійної узгодженості всіх інших: гуманізації діяльності, гідного самоутвердження, доцільності засобів, врахування пот-реб вихованців. Лише за умови почуття відповідальності перед майбуттям, усвідомлення мети і великої любові до дітей починає формуватися професійна майстерність учителя.
Гуманістична спрямованість як надзавдання у повсяк-денній роботі майстра завжди визначає його конкретні завдання. Порівняймо дві позиції. У школі по радіо дізна-лися про думку семикласника щодо непорядків у шкіль-ній їдальні, яку хлопець висловив журналістові, коли той брав інтерв'ю у різних учнів. Думка семикласника Миколи була критична, гостра, але висловлена від щирого серця. Директор виявив невдоволення через те, що "сла-ва" про школу рознеслася вранці по всій області. Марія Василівна, класний керівник, захистила хлопця, запропо-нувавши директорові разом з учнями обговорити проб-лему поведінки в їдальні, схваливши небайдужість Мико-ли і давши йому і його товаришам можливість обмір-кувати, як змінити обставини. Ми бачимо, що в одного педагога переважає думка про престиж закладу. І це бу-ло б добре, коли б через це не страждали учні. Другий учитель вболіває за розвиток учня, дбає, щоб критичний запал Миколи переріс у творчу енергію, щоб у нього формувалася громадянська позиція.
Гуманістична спрямованість педагога визначає стра-тегію його уроку: що на ньому головне — з'ясування біографічних відомостей про письменника чи роздуми про сенс життя, вибір долі, над чим замислюються й учні?
Якщо спрямованість педагога гуманістична, вона зав-жди виявляється як активна позиція.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з вихованцями в гуртках народних ремесел

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок