Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ

СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ

Назва:
СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,14 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ
План
1. Що таке дидактика?
2. Які основні категорії дидактики?
3 якими науками пов'язана дидактика?
4. Література
6.1. Що таке дидактика?
Дидактика (від гр. didasco — навчаю) — це галузь педагогіки про теорію навчання й освіти людини.
6.2. Які основні категорії дидактики?
Категорія (від гр. каtehorіa — ствердження; основа й загальна ознака) — загальне поняття, що відображує найбільш суттєві властивості й відношення предметів, явищ об'єктивного світу; розряд, група предметів, явищ, які об'єднані спільністю певних ознак.
У дидактиці виділяють такі категорії: навчання, освіта, знання, вміння, навички, методи, прийоми, засоби, форми навчання; принципи та правила навчання; функції навчання.
Усі категорії дидактики перебувають між собою в діалектичному взаємозв'язку і взаємозумовленості (рис. 10).
Рис. 10. Основні категорії дидактики
6.3.3 якими науками пов'язана дидактика?
Дидактика тісно пов'язана з такими науками, як філософія, вікова фізіологія, вікова і педагогічна психологія, фахові методики (рис. 11).
Рис. 11. Зв'язок дидактики з іншими науками
Виходячи з положень Національної доктрини розвитку освіти (2003 р.), актуальними завданнями дидактики є:*
розробка змісту загальної й професійної освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку України;*
забезпечення наукових передумов організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах нового типу — гімназіях, ліцеях, колегіумах;*
дослідження особливостей навчання обдарованих дітей;*
обґрунтування наукових засад подальшого розвитку й підвищення пізнавальної самостійності та активності учнів у навчальному процесі;*
поглиблення досліджень, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу;*
обґрунтування шляхів інтеграції навчальних дисциплін;*
дослідження питань оптимізації навчального процесу на основі комп'ютеризації, використання технічних засобів навчання;*
побудова змісту й процесу навчання на засадах гуманізму;*
побудова змісту освіти на основі національної культури (мови, історії" літератури);*
наукове забезпечення аналізу й оцінювання навчальної діяльності на засадах модульно-рейтингової системи;*
пошуки нових технологій навчання, спрямованих на розвиток інтелектуальних здібностей учнів.


Література
1. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. - Одеса:
2. ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2002.
3. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3. Н. Курлянд.
4. Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. 3. Н. Курлянд. -
5. 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2005.
6. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський,
7. В. Л. Омеляненко. - К., 2003.
8. Подпасый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит, изд. Центр ВПАДОС, 2002. - Процес воспитания.
9. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических заведений . - 4-е изд. - М.: Школьная Пресса, 2002. Слєпкань 3.1. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний посібник. - К.: Вища шк., 2005. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. — К.: "Академвидав", 2006.
10. Цехмістрова Г. С, Фоменко Н. А. Управління в освіті та педагогічна діагностика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2005.
11. Чайка В. М. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002.
12. Яворська Г. X. Педагогіка для працівників: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004.
13. Ягупов В. В. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Либідь 2002.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок