Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Актуалізація лінгвокраїнознавчих знань студентів як чинник розвитку готовності до міжкультурної комунікації

Актуалізація лінгвокраїнознавчих знань студентів як чинник розвитку готовності до міжкультурної комунікації

Назва:
Актуалізація лінгвокраїнознавчих знань студентів як чинник розвитку готовності до міжкультурної комунікації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,05 KB
Завантажень:
453
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 81.11
Лощенова І.Ф., Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського
Актуалізація лінгвокраїнознавчих знань студентів як чинник розвитку готовності до міжкультурної комунікації
У статті проаналізовано один з найважливіших аспектів становлення майбутнього спеціаліста з іноземних мов - навчання основам міжкультурної комунікації, суттєвим чинникам розвитку готовності, до якої автор вважає лінгвокраїнознавчі знання студентів.
One of the most important aspects of a future foreign languages specialist's formation - teaching the basis of cross-cultural communication - has been analyzed in the article. The author believes linguistic country study knowledge of students to be the significant factor for the development of their skills in the process of cross- cultural communication. Постановка проблеми у загальному вигляді. В університетській освіті здійснюється зміна провідних концепцій і розробляються різноманітні підходи як у самій педагогіці, так і у функціонуванні всієї освітньої системи вищої школи. Така еволюція виникає на основі переосмислення накопиченого культурного досвіду. При цьому культура створює грунт для розвитку і прискорення розмаїття варіативності та якісної своєрідності всіх своїх елементів, а освіта дає студентам розуміння даних процесів. Отже, постає необхідність більш активного насичення навчально-виховного процесу університету культурними компонентами, оскільки саме вони створюють умови для духовного становлення особистості, а загальнолюдські цінності культури уможливлюють забезпечення нових соціокультурних потреб. Готовність вступати до міжкультурного спілкування з використанням іноземної мови - одна з головних цілей навчання іноземної мови на сучасному етапі.
Аналіз публікацій і досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми... Важливого значення як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники надають підготовці нової генерації педагогічних кадрів, здатних здійснювати освітньо-виховну діяльність в умовах багатокультурного соціуму, глобалізації суспільних відносин. Сучасна освітня парадигма відбиває новий погляд на взаємозв'язок освіти й культури. Одним з найважливіших аспектів цієї проблеми є становлення спеціаліста, який володіє основами міжкультурної комунікації, орієнтований на досягнення взаємоузгоджених дій з носієм відмінної культури. Це засвідчують роботи А.М.Алексюк, В.С.Болгаріної, Н.Ф. Бориско, Е.М.Верещагіна, С.У.Гончаренко, І.А.Зимньої, І.А.Зязюна, В.Г Костомарова,
В.Краєвського, В.С.Лутай, Р.П.Мільруд,
Ю.Ніколаєвої, Г.В.Онкович, Л.П.Пуховської, І.Ю.Пассова, Н.К.Скляренко та інших. Проблеми культурологічної, мовної (з української та іноземних мов) підготовки вчителів знайшли своє відображення у Державній програмі "Вчитель" (березень 2002 р).
Особлива роль у контексті інтеграції України у світову спільноту відводиться досконалому володінню іноземними мовами. Вказана тематика певною мірою висвітлюється у дослідженнях. У рекомендаціях Комітету з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземних мов наголошується на необхідності формування навичок міжкультурного спілкування, а саме: здатності встановлювати зв'язок між власною та іноземною культурою; готовності виконувати роль посередника між різними культурами, ефективно керувати розв'язанням конфліктів. Це вкрай важливо для майбутніх учителів іноземної мови.
У статті ми поставили за мету показати, що у процесі навчання іноземних мов лінгвокраїнознавство виступає не тільки як галузь науки про мову, а як необхідність більш глибокого й суттєвого вивчення світу носіїв мови, їх культури у широкому етнографічному сенсі, способу життя, національного характеру, менталітету.
Виклад основного матеріалу дослідження...
Лінгвокраїнознавчі знання студентів ми розглядаємо як один із важливих чинників розвитку готовності до міжкультурної комунікації, саме тому ми вважали за необхідне звернутися до основних положень, які розкривають психолого-педагогічну сутність лінгвокраїнознавства в контексті університетської освіти.
Слід відзначити, що у вітчизняній теорії та методиці навчання іноземних мов інтеграція культури у процес навчання відображена у двох підходах: суспільствознавчому та філологічному [1].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Актуалізація лінгвокраїнознавчих знань студентів як чинник розвитку готовності до міжкультурної комунікації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок