Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

Назва:
Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,68 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти


Сутність національного виховання
Становлення української державності, інтеграція в європейське і світо-ве співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на Люди-ну, націю, пріоритети духовної культури, визначають основні напрями ре-формування навчально-виховного процесу.
Ця концепція, як і концепція гуманітарної освіти, є елементом нової ідеології освіти, яка повинна працювати на процес державотворення, ста-новлення народу України як політичної нації.
Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвит-ку, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер ви-ховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності.
Інтегруючою основою національної системи виховання є спільність історико-географічного походження, мови, культури і традицій, усвідом-лення своєї приналежності до українського суспільства. Кожен з цих чин-ників визначає єдність поколінь сучасних, минулих і майбутніх, сприяє формуванню громадянина-патріота. Науково обґрунтоване, належним чи-ном організоване виховання відображає духовний поступ народу, процес збереження й збагачення його культури.
Виховання підростаючих поколінь відповідає потребам етнокультур-ного відродження та розвитку як українського народу, так і представників інших етносів, що проживають в Україні, передбачає надання їм широких
можливостей для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, мови, культури, формування почуття національної гідності.
Сучасне виховання в Україні має забезпечувати прилучення молоді до світової культури й загальнолюдських цінностей. За своїми формами й ме-тодами воно спирається на народні традиції, кращі надбання національ-ної та світової педагогіки.
Національне виховання має суспільний характер. До нього причетні сім'я, найближче соціальне оточення — формальні й неформальні об'єднання, громадські організації, засоби масової інформації, заклади куль-тури, релігійні об'єднання та ін. Роль держави полягає у координації ви-ховних зусиль усіх інституцій суспільства, забезпеченні його єдності та пріоритету загальнодержавних (національних) інтересів.
Процес виховання органічно поєднаний з процесом навчання молоді, опанування нею основ наук, багатства національної й світової культури.
Гуманістичний характер виховання передбачає побудову його змісту й форм на основі глибокого розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботи про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у на-вчально-виховному процесі.
Такий підхід передбачає ставлення до кожного вихованця як до непов-торної особистості, суб'єкта вільного розвитку, визнання його прав, вихо-дячи із сукупності знань про людину. У зв'язку з цим першорядного зна-чення набуває діяльність соціальних і психологічних служб, які здатні на професійному рівні забезпечити диференціацію та індивідуалізацію ви-ховних впливів.
Дана концепція має на меті визначити пріоритетні завдання вихован-ня у національній системі освіти та основні напрями їх реалізації на сучас-ному етапі розвитку українського суспільства.
Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціаль-но активна й національне свідома людина, що наділена глибокою грома-дянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.
Головна мета національного виховання — набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина
Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетич-ної, правової, трудової, екологічної культури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок