Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Назва:
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,90 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 378.147:811.111'24 Шмідт В.В.
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Стаття присвячена проблемі визначення особливостей формування лексичної компетенції студентів немовних спеціальностей на основі вправ інтерактивного спрямування. Автор пропонує огляд науково-методичних розвідок із даної проблеми, розглядає доцільність дотримання класичної класифікації етапів формування лексичних навичок та ілюструє подану концепцію завданнями, укладеними на основі практичних розвідок.
Ключові слова: іншомовна компетенція, лексична одиниця, професійно спрямована англійська мова (англійська мова для спеціальних цілей), професійна комунікація.
Статья посвящена проблеме определения особенностей формирований лексической компетенции студентов неязыковых специальностей на основе упражнений интерактивного направления. Автор предлагает обзор научно- методических исследований по данной проблеме, рассматривает необходимость придерживаться классической классификации этапов формирования лексических умений и иллюстрирует эту концепцию заданиями, составленными на основе практических исследований.
Ключевые слова: иностранная компетенция, лексическая единица, професионально направленный английский язык (английский язык для специальных целей), професиональная комуникация.
The article is devoted to the problem of defining the peculiarities of future non- linguists' lexical competence formation on the basis of interactive exercises. The author submits a review of methodic achievements concerning this problem, envisages the necessity of abiding the classical classification of lexical skills formation stages, and illustrates this conception with exercises, created on the basis of practical investigations.
Key words: foreign language competence, lexical unit, English for Specific Purposes (ESP), professional communication. Слово «студент» за своєю сутністю нерозривно пов'язано із поняттям «навчання». Студентство - це особлива соціальна група, яка характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, метою якої є набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи [1, с. 95]. В «Україн-ському педагогічному словнику» «студент» трактується як учень вищого навчального закладу [2, с. 322].
Згідно з вимогами чинної програми з іноземних мов для вищих навчальних закладів, студенти, що опановують визначену спеціальність, якою не є мовна підготовка (тобто студенти немовних / нефілологічних спеціальностей) повинні володіти англійською мовою на рівні, що забезпечить їм можливість спілкуватися нею, отримувати і передавати інформацію зі свого фаху. Це вимагає володіння комунікативною компетенцією, необхідною для іншомовного спіл-кування в професійній сфері.
Поняття «компетенція» (від латинського competo - домагаюся, відповідаю, походжу) досить широко застосовується в різних галузях наукового знання. Зазвичай цей концепт вживається в працях авторів, які досліджують різні аспекти лінгвістики, а також теорії і методики навчання мов, а для його означення здебільшого використовуються терміни «лінгвістична (мовна) компетенція» та «комунікативна компетенція». При цьому поняття «лінгвістична компетенція» введене в науковий обіг Н. Хомським, вживається в значенні знання правил мови, тоді як поняття «комунікативна компетенція», вперше застосоване Д. Хаймзом, означає знання, яке забезпечує індивідові можливість здійснення функціонально спрямованого мовленнєвого спілкування [6, c. 12].
Лексична компетенція, у свою чергу, як складова комунікативної компетенції, визначається у Загальноєвропейських Рекомендаціях із мовної освіти як «знання і здатність використовувати мовний словниковий запас» [5, с. 110], тобто практична змога застосовувати набутий багаж знань у спілкуванні та робочих процесах.
Вагомою ланкою педагогічної науки є вивчення проблеми професійно спрямованого навчання іншомовної мовленнєвої діяльності студентів немовних спеціальностей, якою у різний час займалися вітчизняні та зарубіжні дослідники (О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок