Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Цінності в освіті та цінність освіти

Цінності в освіті та цінність освіти

Назва:
Цінності в освіті та цінність освіти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,95 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему
Цінності в освіті та цінність освіти


Сьогодні як в Україні, так і в інших країнах світу, спостерігається деваль-вація багатьох моральних цінностей. Споживацький спосіб життя суспільства, наявність соціальних контрастів, занепад моралі призводять до росту злочинно-сті, морального нігілізму та глибокого песимізму особливо серед молоді. Дева-львації цінностей сприяє соціальна диференціація суспільства, яка здійснюється в освіті, в навчанні, в культурі та інших сферах життєдіяльності людини.
Сьогоднішня молодь демонструє повну індиферентність до питань етики, вона зацікавлена у засвоєнні навчальних програм, впевнена в тому, що від цьо-го залежатиме її соціальний статус, розмір заробітної платні, місце в службовій ієрархії. Для моральних роздумів і суджень не залишається ані місця, ані часу.
Негативний вплив на молодь здійснюють і засоби масової інформації, які пропагують культ жорстокості, насильства, наживи та неприборканої сексуаль-ності. Під цим впливом виникають нові цінності, які часто відрізняються від ба-зових загальнолюдських.
Раніше моральні принципи, стереотипи поведінки засвоювалися в атмос-фері родинного виховання та в школі. Сьогодні ж названі інститути соціалізації нерідко стають безсилими.
Як зазначав Е.Фромм, основними цінностями у сучасному суспільстві є гроші, престиж і влада [3, c.358], які стають домінуючими спонукальними мо-тивами та цілями людини.
Аналізуючи ціннісні орієнтації, Е.Фромм виділяє такі їх види:
- неплідні типи (спрямовані на реалізацію принципу мати/володіти: людина спрямована на сприйняття, а не на продукцію власних ідей, на бажання знайти того, хто знайде для неї інформацію, обробить її, покаже як її можна використа-ти в різних видах діяльності. Такий тип орієнтації призводить до залежності від авторитетів, думок інших, повної власної безпорадності під час прийняття рі-шень): накопичуючий, експлуатуючий, рецептивний, ринковий;
- плідний тип (спрямований на розвиток самоповаги, сприйняття себе як неза-лежної істоти, пошук себе, відчуття себе творцем свого життя, самореалізацію).
Найпоширенішою в наш час є ринкова орієнтація, при якій людина мис-лить категоріями товарно-грошових відносин, інша людина для неї виступає товаром з відповідними товарними якостями. Це тип хижака, який виживає у будь-якій ситуації [2, с.31].
При ринковій орієнтації успіх людини залежить не від її майстерності, знань і порядності, а від того, як вона вміє себе продати за допомогою зовніш-ності, привабливості, енергійності, впевненості в собі, вміння спілкуватися... [3, с.360].
Сьогодні цінуються вміння швидко мобілізуватися, схопити ситуацію, ма-ніпулювати, аналізувати, знаходити те, що можна швидко продати, оперувати категоріями порівняння та кількісних розрахунків. Усе перелічене призводить до розвитку кмітливості, мислення, поверхового оперування фактами: знання та людина, котра ними володіє, перетворюється на товар, інструмент для здобуття результатів.
Очевидним є вплив домінуючої орієнтації на систему освіти. Метою нав-чання стало накопичення інформації, яка може бути корисною на ринку праці. Мотивом навчання стає не інтерес до пізнання, осягнення, а отримання освіти, яка має високу майнову вартість.
Трагічними наслідками домінування в освіті ринкової орієнтації є те, що особистість не розвивається, втрачає свою індивідуальність, спрямовує свої зу-силля на ринкові марки, зовнішні атрибути, культ нагромадження цінних речей, які створюють для неї престижну оболонку. Усе це веде до знеособлення люди-ни, беззмістовності життя, втрати сенсу буття та індивідуальності, невдоволен-ня, безцільності існування, відриву людини від природи, саморуйнування [3, с.361].
Прикметно те, що більша частина молоді живе та навчається за принци-пом володіння. Наприклад, студенти сприймають лекції, розуміють логіку по-будови речень, їх зміст, конспектують текст, заучують його та складають іспит. Але ці процеси відбуваються формально, вони не стають частиною їх власного мислення, не вдосконалюють і не збагачують його. Для них мета навчання - на-копичення інформації та її збереження без будь-яких змін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Цінності в освіті та цінність освіти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок