Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Психолого-педагогічні дослідження гри та формування математичних уявлень

Психолого-педагогічні дослідження гри та формування математичних уявлень

Назва:
Психолого-педагогічні дослідження гри та формування математичних уявлень
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,84 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Психолого-педагогічні дослідження гри та формування математичних уявлень.
Сутність, психологічна природа, вплив гри на розви-ток особистості здавна цікавили філософів, педагогів, психологів, математиків, соціологів, демографів. Фізіо-лог І. Сеченов убачав причину гри в особливостях дитячої психіки. Театральний педагог і режисер Костянтин Станіславський (1863—1938) закликав акторів учитися у ді-тей, які граються, щирості почуттів. Засновник кібернети-ки американський учений Норберт Вінер (1894—1964) схвалював спроби розроблення моделі гри математичним способом. Попри те що гра супроводжує людину протягом усього життя, головне значення її все-таки пов'язують з дошкільним віком.
Попри різне бачення походження гри, філософи, пси-хологи, мистецтвознавці одностайні в думці, що гра є соці-альною потребою і виконує певні суспільні функції, перед-усім забезпечує передавання суспільного досвіду від одно-го покоління до іншого. Ігри дітей різних народів і часів подібні за тематикою, оскільки відображають спільні для всіх людей явища життя.
Соціальна природа гри як феномену полягає у кон-кретно-історичному характері творчих сюжетно-рольо-вих ігор, змістом яких є відображення суспільних відно-син людей. В іграх діти відтворюють поведінку дорослих, а також негативні явища їхнього життя.
Гра як діяльність притаманна передусім молодому ор-ганізму, що зумовлене потребою дитини у виявленні ак-тивності. Тому в дитячому віці гра є нормою. Вагомі аргу-менти на підтвердження значення гри для розвитку дитини містять праці І. Сеченова, І. Павлова, П. Лесгафта, Л. Чулицької, Т. Осокіної та ін. Гра є не лише фактором настрою, емоцій дитини, а й важливим чинником розвитку функцій мозку, серцево-судинної, нервової систем її організму. Перебіг усіх життєво важливих фізіологічних і психічних процесів у організмі дитини пов'язаний із задоволенням потреб в активності, нових враженнях, вияві здорових емоцій.
Гра як соціальне явище, що виникло в процесі істо-ричного розвитку людства з трудових дій, відображає ре-альну дійсність, удосконалюється з розвитком відносин «людина — суспільство». Вона є активною, свідомою, ці-леспрямованою діяльністю, яка втілює потребу дитини в активності.
У педагогічному процесі дитячого садка гра є засобом виховання, формою організації навчання (дидактична гра), виховання, методом і прийомом навчання дітей (Н. Мчедлідзе).
Сучасні психолого-педагогічні дослідження гри харак-теризуються зближенням поглядів на неї як на провідну діяльність дітей дошкільного віку, аналізом її виховних можливостей і засобів їх актуалізації. На цих проблемах зосереджувався Л. Виготський і вчені, які репрезентують його школу (О.Запорожець, Д. Ельконін, О. Усова). Вони переконували, що виховний потенціал гри може бути реалізованим тільки за умови спрямування її дорослими. Цю точку зору розвинуто в працях французького психоло-га А. Валлона, її підтримували також представники педа-гогічної науки: Р. Пфютце, І. Хоппе, Л. Шройтер (Німеч-чина), Д. Ковач, О. Ваг, П. Баконі (Угорщина), Л. Бєлінова (Чехія), Е. Петрова, С. Аврамова (Болгарія) та ін.
Вчені (Н. Михайленко, Н. Короткова) виявляють зацікавленість не так феноменом гри, як сутністю, структурою, динамікою стосунків, що в ній складаються. Цей напрям наближений до сучасних кон-цепцій дошкільного виховання, які розглядають гру як джерело формування особистості.
Сучасні українські науковці (Л. Артемова, Г. Григоренко, К. Щербакова) досліджують формування сус-пільної спрямованості дитини дошкільного віку у грі, роз-виток моральних стосунків у творчих іграх тощо. За їхніми твердженнями, гра містить більші можливості для формування особистості дошкільників, ніж будь-яка інша діяльність, оскільки мотиви її мають велику спонукальну силу і дітям зрозуміле співвідношення мотиву і мети гри.
Психологічна природа, сутність, виховні та інші мож-ливості гри як складного, багатофункціонального фено-мену втілені в її ознаках, одні з яких властиві будь-якій соціальній діяльності, інші — тільки грі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Психолого-педагогічні дослідження гри та формування математичних уявлень

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок