Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «САМОРОЗВИТОК»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «САМОРОЗВИТОК»

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «САМОРОЗВИТОК»
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,47 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 37.032 
Остапенко Е.О. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «САМОРОЗВИТОК»
Стаття присвячена дослідженню проблеми саморозвитку. Ґрунтуючись на результатах аналізу праць вітчизняних та закордонних науковців з педагогіки, психології і філософії, автор стверджує, що сутність саморозвитку вивчається на основі різних підходів щодо ключових ознак, у той час, як акцентуація залежить від ракурсу дослідження проблеми. Автором запропоновано узагальнюючі класифікації поняття «саморозвиток». Особлива увага приділяється психологічному та процесуальному аспектам саморозвитку, що дозволило виділити два комплексні підходи: процесуально-організаційний та психологічний, кожен з яких містить свої складові.
Ключові слова: класифікація, саморозвиток особистості, творчий саморозвиток, професійний саморозвиток.
Данная статья посвящена исследованию проблемы саморазвития. В результате анализа отечественных и зарубежных научных работ по педагогике, психологии и философии автор утверждает, что сущность саморазвития исследуется на основе различных подходов к основным характеристикам понятия, в то время как акцентуация исследования зависит от ракурса рассмотрения проблемы. Автором предложены обобщающие классификации понятия «саморазвитие». Особенное внимание уделяется психологическому и процессуальному аспектам саморазвития, что позволяет выделить два комплексных подхода: процессуально-организационный и психологический, каждый из которых имеет свои составляющие.
Ключевые слова: классификация, саморазвитие личности, творческое саморазвитие, профессиональное саморазвитие.
The article is devoted to the research of the problem of self-development. Having analyzed domestic and foreign scientific works on pedagogies, psychology, philosophy, the author states that the very essence of self-development is scrutinized on basis of different approaches to its key characteristics, at the same time the focus of any research depends on the chosen perspective of the investigation that is carried out. The author offers generalized classifications of the term «self-development». Special attention is given to psychological and process aspects of self-development. It allows distinguishing two complex approaches with certain components: a process - organizing approach and a psychological approach.
Key words: classification, self- development, creative self-development, professional self-development. Проблема саморозвитку особистості займає провідне місце в педагогіці та психології. Зміни соціокультурного середовища призвели до трансформації парадигми освіти та створення нових вимог до майбутнього спеціаліста. Першочерговим завданням стає формування особистості, яка схильна постійно займатися своїм професійним та особистісним самовдосконаленням, готова до безперервної освіти, тобто до постійного саморозвитку. Проблема саморозвитку завжди відрізнялась перманентною актуальністю для будь-якого вікового контингенту, крім того, сучасний науковий прогрес підвищив значущість даної проблематики.
З давніх часів науковці приділяли належну увагу опрацюванню цієї теми. Важливість та вагомість саморозвитку у своїх роботах обґрунтовували видатні філософи: Аристотель, Гесіод, Платон, Демокріт, Гегель, І. Кант, Г. Сковорода, Й. Фіхте, Ф. Шеллінг, П. Юркевич; педагоги: Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, А. Дістервег, К. Ушинський С. Русова, П. Каптєрєв, а також російські прогресивні мислителі: Д. Писарєв, Л. Толстой, А. Чехов та ін.
Тривалий час «саморозвиток» ототожнювали з поняттям «саморух», уведеним Гегелем. У першій половині ХХ століття у зв'язку з кардинальною зміною розуміння місця людини у суспільстві, баченням її нової ролі дослідження набувають нового значення. Суттєвий внесок у розвиток проблеми зробили психологи-гуманісти. З' являються теорії особистості, проголошується віра в людину, особистість починає сприйматися як суб'єкт власної діяльності, володар своєї долі. Проблема «саморозвитку» привертає увагу багатьох науковців і набуває широкого опрацювання в роботах Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «САМОРОЗВИТОК»

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок