Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Готовність дитини до школи: складові успішного навчання

Готовність дитини до школи: складові успішного навчання

Назва:
Готовність дитини до школи: складові успішного навчання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,51 KB
Завантажень:
64
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Готовність дитини до школи: складові успішного навчання


На сучасному етапі переходу закладів освіти на навчання дітей з шестирічного віку особливо-го значення набуває забезпечення їхньої готовності до школи. За даними психолого-педагогічної науки, успішне навчання в школі можливе лише за умови, що на момент вступу дитина набула відповідного особистісного, інтелектуального та фізичного розвитку.
З метою виявлення рівня готовності дітей до нав-чання було обстежено близько 160 вихованців дош-кільних закладів м. Києва. Аналіз результатів пока-зав високий рівень граматичної підготовки дітей. Біль-шість з них читають текст плавно, деякі навіть вільно, швидко, правильно ділять слова на склади, усвідом-люють, що речення складається зі слів, слова — з літер, роблять звуковий аналіз. Діти достатньою мі-рою підготовлені до оволодіння письмом, у них доб-ре розвинена дрібна моторика: у більшості дошкіль-нят рухи впевнені, вони швидко та легко зупиняють руку, вільно повертають ЇЇ в потрібному напрямку.
Усе це свідчить про те, що навчанню грамоти в дошкільних закладах приділяється достатньо уваги, більше ніж розвитку мовлення, наочно-образного і словесно-логічного мислення, орієнтації у просторі, формуванню довільної поведінки.
Орієнтація у просторі
Особливі труднощі для дошкільнят становили впра-ви на орієнтацію в просторі. Виконуючи завдання на визначення понять: уліво-вправо, вгору-вниз, уперед-назад, середина, діти збивалися, часто намагаючись просто вгадати правильну відповідь. Тим часом, умін-ня орієнтуватись у просторі дуже важливе для ус-пішного навчання у школі.
Розвиток уявлень про просторові відношення тіс-но пов'язаний із засвоєнням їхніх позначень слова-ми, тому, формулюючи ці поняття, доречно подава-ти їх парами: верх-низ, над-під, спереду-позаду, ліворуч-праворуч. Досить часто, засвоюючи відношен-ня між предметами, діти оцінюють їх тільки з особис-тої позиції (початок відліку — власна особа). Вони не розуміють, що зі зміною точки відліку змінюються і відношення: те, що було ліворуч, стає праворуч, що було попереду, опиняється позаду. Стрижнем роз-витку розуміння простору є перехід від фіксованої на собі системи координат до здатності вільно пересу-вати точку відліку. Важливо при цьому навчити ди-тину орієнтуватися за планом, тобто розуміти, як зоб-раження об'єктів на кресленні співвідноситься з їх реальним розташуванням у просторі, а також керу-ватися планом під час виконання певних завдань (нап-риклад, знайти у кімнаті предмет, позначений на плані зірочкою).
Орієнтовний план кімнати
Цю роботу можна розпочати в середній групі, пос-тупово ускладнюючи її, Ознайомивши дітей зі скла-данням планів обмеженого простору (частини кімна-ти, усього приміщення), можна перейти до складан-ня планів необмеженого простору (майданчика для прогулянок, території дошкільного закладу). Поуправлявшись в орієнтації у просторі за готовим зразком, діти мають виконати креслення самостій-но і зорієнтуватись по ньому без допо-моги дорослого.
Такі вправи сприя-ють досконалому ро-зумінню сутності схе-матичного зображен-ня предметів, масш-табу, географічної карти. Якщо підготов-ча робота виявиться успішною, дошкільня зможе відшукати на карті-плані міста його центр, головні магістралі, виз-начні пам'ятники, свій дитячий садок, власний буди-нок. Такі навички забезпечать дитині незалежність і без-пеку в ЇЇ майбутньому житті. Для закріплення уміння варто постійно залучати дошкільнят до різної продук-тивної (зокрема, конструктивної) діяльності.
Інтелектуальна готовність дитини до шкільного навчання, за А.С.Виготським, залежить не стільки від обсягу знань, скільки від рівня розвитку мислення. Отже, основний показник готовності дітей до нав-чання в школі — рівень розвитку в них наочно-образ-ного і словесно-логічного мислення.
Наочно-образне мислення
Розв'язання багатьох інтелектуальних завдань під час шкільного навчання потребує образного мислення учня, яке формується й розвивається на основі зас-воєних ним узагальнених знань про предмети, яви-ща та події навколишнього світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Готовність дитини до школи: складові успішного навчання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок