Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти

Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти

Назва:
Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,23 KB
Завантажень:
363
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти


Нині процес підготовки освіченого, висококваліфікованого ро-бітника, який може застосувати свої знання, уміння та навички у високотехнологічному суспільстві, особливо в період становлення нових, ринкових, відносин, обов'язково передбачає використання сучасних засобів виробництва, які у навчально-виховному процесі набувають ознак засобів навчання.
Під засобами навчання розуміють предмети, які формують навчальне середовище та беруть участь у навчальній діяльності, відтак матеріальні структурні складові навчального середовища, включені у навчально-виховний процес для досягнення певних, за-заздалегідь сформульованих цілей, набувають ознак засобів навчання, контекстно виступаючи і як засоби діяльності, і як знаряддя праці, і як джерела інформації, і, врешті-решт, як оргтехнічне приладдя.
Навчальне середовище — це таке штучно сформоване середо-вище, структура й складові якого сприяють досягненню цілей нав-чально-виховного процесу. Можна сказати, що навчальна діяль-ність у правильно сформованому навчальному середовищі певною мірою сприятиме вирішенню проблеми оволодіння суб'єктом нав-чання особистою поведінкою.
Засоби навчання формують навчальне середовище, суттєво впливають на діяльність суб'єкта навчання й організацію навчаль-ного процесу, їм притаманна пізнавальна, формуюча та прогно-стична функції, які реалізуються у взаємозалежному розвиткові суспільства й освіти. Засоби навчання завжди виступають як засоби пізнання, тоді як з усієї сукупності технічних засобів таку функцію має тільки їх невелика частина, яку можна визначити як знаряддя науки. Проте вплив саме знарядь науки, методів наукового мис-лення, дослідницької діяльності на формування спектра засобів навчання, методику їх використання в навчальному процесі є най-вагомішим.
Еволюція засобів навчання визначається рівнем психолого-педагогічних та методичних досліджень, потребами педагогічної практики, а їх розвиток спрямовується на задоволення цих потреб. При цьому засоби навчання не можуть передувати тим технічним засобам, які притаманні даному суспільству на конкретному етапі його розвитку, вони, певною мірою, є їхньою підмножиною.
У свою чергу, технічні засоби, як матеріальне втілення науко-во-технічного прогресу, формують те технологічне середовище, в якому існує людина, впливають на відносини між людиною та дов-кіллям, визначають рівень можливостей людства на конкретному етапі науково-технічного прогресу, дають змогу прогнозувати по-дальший розвиток як суто технічних засобів, так і суспільства в цілому, певною мірою визначають цілі цього розвитку.
Найяскравішим прикладом розвитку технологій у XX ст. є роз-виток електроніки, зокрема в галузі інформаційних технологій, до-сягнення якої не тільки вивели її на провідні позиції у галузях науки, техніки, виробництва, а й змінили уявлення людини про мож-ливості використання найсучасніших досягнень науки "як у профе-сійній діяльності, так і в повсякденному житті. Тобто, говорячи про засоби навчання як матеріальне відображення технічного процесу на всіх етапах розвитку освіти, треба сказати і про появу принци-пово нових засобів навчання, які здатні формувати навчальне сере-довище на базі нових інформаційних технологій (НІТ) [1].
Опосередкована присутність у навчальному середовищі зов-нішнього інтелекту, який реалізовано апаратно та програмно, на-дає сучасним інформаційним технологіям як засобам навчання та-кої властивості як дивергентність, тобто можливість використання тих самих засобів при вивченні різних навчальних предметів на всіх рівнях і напрямах, відповідно змінюючи змістове наповнення.
У реальному навчально-виховному процесі робота із засобами НІТ конкретизується передовсім у роботі з персональним ком-п'ютером (ПК) та програмним засобом (ПЗ), що управляє роботою ПК. Одне із завдань ПК — автоматизація інтелектуальної праці, підвищення ефективності діяльності людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок