Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,02 KB
Завантажень:
304
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
УДК 378.004 
Болюбаш Н.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
Обґрунтовано доцільність використання компетентністного підходу у професійному навчанні економістів. Розглянуто підходи до тлумачень понять «компетентність» і «компетенція», до характеристики рівнів їх сформованості та критеріїв визначення в психолого-педагогічній літературі. Зроблено теоретичне обґрунтування поняття «формування професійної компетентності». Уточнено компонентний склад професійної компетентності фахівців у галузі економіки. Визначено рівні та показники сформованості професійної компетентності економістів.
Ключові слова: компетентність, компетенція, формування професійної компетентності, ключові компетенції, рівень розвитку професійної компетентності.
Обосновано целесообразность использования компетентностного подхода в профессиональном обучении экономистов. Рассмотрены подходы к толкованиям понятий «компетентность» и «компетенция», к характеристике уровней их сформированности и критериев определения в психолого- педагогической литературе. Сделано теоретическое обоснование понятия «формирование профессиональной компетентности». Уточнено компонентный состав профессиональной компетентности специалистов в области экономики. Определены уровни и показатели сформированности профессиональной компетентности экономистов.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, формирование профессиональной компетентности, ключевые компетенции, уровень развития профессиональной компетентности.
It is proved expediency of use competitive of the approach in vocational training economists. Approaches to interpretation of concepts «competentity» and «competence», to the characteristic of levels of their formation and criteria of definition in the psychological-pedagogical literature are considered. The theoretical substantiation of concept «formation of professional competentity» is made. It is specified componental structure of professional competence of experts in the field of economy. Levels and parameters of formation of professional competence of economists are determined.
Key words: competence, forming professional competence, key competences, level of development of professional competence. Входження України до світового освітнього та економічного співтовариства, глобалізація світової економіки викликає необхідність змін у характері професійної економічної освіти - у її спрямованості, цілях, змісті - усе більш явно орієнтуючи її на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність, конкуренто- здатність, мобільність майбутніх фахівців. Формування інформаційного суспільства, становлення ринкових відносин обумовлюють більш жорсткі вимоги до якості та рівня економічної діяльності підприємств і організацій та професійної підготовки фахівців економічного профілю [1]. Постає питання про отримання суспільством більш повного, особистісно та соціально інтегрованого результату освітнього процесу у вигляді конкурентоспроможного на ринку праці випускника, який має високий рівень професійної компетентності.
Знання нині виступають лише потенціалом, яким має володіти фахівець, головним є результативність діяльності спеціаліста в конкретних умовах, тому одним із напрямів модернізації освіти є запровадження та реалізація компетентнісного підходу в навчанні. Компетентнісний підхід орієнтується на кінцевий результат освітнього процесу та спрямовується на формування у випускника готовності ефективно зорганізовува- ти внутрішні (знання, уміння, цінності, психологічні особливості й т. п.) і зовнішні (інформаційні, людські, матеріальні й т. п.) ресурси для досягнення поставленої мети. Введення компе- тентністного підходу в професійну освіту економістів суповоджується зміною освітньої парадигми (технічних засобів, сукупності переконань, цінностей, тощо) та передбачає певну термінологічну уніфікацію відповідно до європейських стандартів компетентності [2, с. 9; 3].
Питання професійних компетентностей були предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних учених.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок