Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

Назва:
Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,23 KB
Завантажень:
277
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Сучасний погляд на педагогічну
та психологічну науку”


План
Сучасний погляд на педагогічну науку
Сучасний погляд на психологічну науку
Список використаної літератури


1. Сучасний погляд на педагогічну науку
Педагогіка — сукупність теоретичних і прикладних наук, що вив-чають процеси виховання, навчання І розвитку особистості.
Термін походить від грецьких слів «pais» («paidos») — дитя і «ago» — веду, виховую, тобто «дітоводіння», «дітоводство».
У своєму розвитку педагогіка пройшла такі стадії: на-родна педагогіка — духовна педагогіка — світська педаго-гіка.
Проголошення суверенної Української держави дало поштовх розвитку педагогічної творчості, активізувало наукові пошуки щодо розвитку української національної системи освіти. Виникають нові типи навчальних закла-дів, авторські школи, досвід роботи яких потребує вивчен-ня та обґрунтування. Це надихнуло науково-педагогічну громадськість на створення власного науково-педагогічно-го центру. У березні 1992 р. засновано Академію педаго-гічних наук України як вищу галузеву наукову установу, діяльність якої спрямована на методологічне, теоретичне й методичне забезпечення докорінного оновлення системи освіти з урахуванням реалій сучасного життя і перспектив соціально-економічного розвитку нашої держави. Науков-цями АПН України обґрунтовано головні принципи сис-теми безперервної освіти, розроблено державні стандарти на всіх її етапах, структуру й основні параметри змісту ос-віти та ін.
У процесі становлення педагогіка структурно розвива-лася як наука, що має свої закони та закономірності. Суть кожної науки виражено в законах. Тому теорія навчання і теорія виховання повинні бути системою закономірно-стей. Щоправда, педагогічні закономірності мають свої специфічні особливості. Водночас педагогіка розвивалась і як практика, що допомагає оперативно вирішувати складні педагогічні проблеми навчально-виховного проце-су, і як мистецтво, яке потребує творчого натхнення вчи-теля, майстерності педагогічного впливу.
Найоптимальніше, коли всі структурні елементи педа-гогіки поєднуються. Знання педагогічної науки автоматич-но не забезпечує успіху вчительської діяльності. Для практичної діяльності вчитель має не лише глибоко за-своїти теорію, а й оволодіти методикою і технікою педа-гогічного процесу. Тому вважають, що педагогічна прак-тика базується не тільки на науці про виховання, а й на творчому натхненні вчителя, тобто на його мистецтві.
Розкриваючи об'єктивні закономірності виховання і нав-чання, педагогіка, будучи водночас і прикладною наукою, окреслює шляхи практичного застосування теоретичних по-ложень. Справжня майстерність учителя, високе мистецтво завжди спираються на наукові знання. У свою чергу, на під-ставі узагальнення досвіду передових учителів педагогічна наука формулює правила виховання і навчання.
Педагогіка у своєму розвитку спирається на такі дже-рела:
1. Педагогічну спадщину минулого. Чимало положень вищезазначених видатних педагогів минулого і нині є зло-боденними.
2. Сучасні педагогічні дослідження. Вони збагачують педагогічну думку новими ідеями.
3. Передовий педагогічний досвід. Різнобічне вивчення та узагальнення педагогічного досвіду дає змогу визначити певні закономірності, закони, що живлять нові теорії, концепції, прогнози. Отже, здобуте в процесі вивчення пе-дагогічного досвіду знання стає джерелом існування та розвитку педагогічних наук.
Предмет педагогіки — виховна діяльність, що здійснюється в за-кладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством.
Виховання як суспільне явище зародилося з появою людини. Воно виникло з практичної потреби пристосуван-ня підростаючого покоління до умов суспільного життя і виробництва, заміни ним старших поколінь. Виховання здійснюється через засвоєння підростаючим поколінням основних елементів соціального досвіду в процесі та в ре-зультаті залучення його старшим поколінням до суспіль-них відносин, системи спілкування і суспільне необхідної діяльності. Тому виховання має конкретно історичний ха-рактер.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок