Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Застосування методiв структурно-номiнативної реконструкцiї системи знання до проблеми оцiнки пiдручникiв

Застосування методiв структурно-номiнативної реконструкцiї системи знання до проблеми оцiнки пiдручникiв

Назва:
Застосування методiв структурно-номiнативної реконструкцiї системи знання до проблеми оцiнки пiдручникiв
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,79 KB
Завантажень:
477
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Застосування методiв структурно-номiнативної реконструкцiї системи знання до проблеми оцiнки пiдручникiв


Структура, змiст, способи подання навчального матерiалу, глибина його розкриття, ступiнь наочностi i т. iн. Кожного конкретного пiдручника формується, з одного боку, як похiдна теоретичних конструктiв, притаманних авторам пiдручника, їх власного розумiння цiлей навчання, мiсця та ролi пiдручника у навчальному процесi, особиснiстого досвiду, та, з iншого боку, на пiдставах теоретичних положень, концепцiй, якi виступають як узагальнення педагогiчної практики, суспiльного досвiду, певних нормативiв, що вiдповiдають парадiгмам освiти на час створення пiдручника, логiцi тiєї науки, що презентована у пiдручнику, ступеню її дидактичного опрацювання тощо.
У зв'язку з цим, проблема розробки загальних критерiїв оцiнювання пiдручникiв має комплексний та багатовимiрний характер. Крiм того, вiдсутнiсть загальноприйнятих критерiїв, що могли б бути покладенi в основу оцiнювання, також ускладнює пошук пiдходiв до розв'язання зазначеної проблеми. Але, враховуючи той факт, що пiдручник є, зрештою, носiєм певної системи знань, одним з можливих пiдходiв до його оцiнювання є використання структурно-номiнативної реконструкцiї системи знання, а саме її логiко-лiнгвiстичної пiдсистеми [1].
Дана пiдсистема має ряд рiвнiв iєрархiї, кожний з яких мiстить елементи, при побудовi яких елементи нижчих рiвнiв передбачаються вже iснуючими або використовуються як конструктивнi блоки. Окрiм логiко-лiнгвiстичної, у межах даної реконструкцiї у будовi теорiї вичленовано також модельно-репрезентативну, прагматико-процедурну та проблемно-евристичну пiдсистеми.
Використання явних вiдомостей про структуру логiко-лiнгвiстичної пiдсистеми та її зв'язкiв з iншими пiдсистемами та рiвнями у загальнiй будовi знання дозволяє:
уточнити термiнологiю, проаналiзувати понятiйний аппарат теорiї, логiчнiсть викладу матерiалу, виявити чiтку структуру курсу;
оцiнити повноту викладу матерiалу, усунути повтори, виокремити головне, видалити несуттєвий матерiал;
прослiдкувати взаємозв'язки даного предмету з сумiжними дисциплiнами, його мiсце в системi наук, виявити взаємозв'язки рiзноманiтних пiдроздiлiв у межах деякої дисциплiни;
уточнити об'єкт та мету вивчення даного предмету;
сприяти евристичностi у викладеннi матерiалу, вихованню здатностi активно застосовувати отриманi знання;
оцiнити проблемнiсть у викладеннi матерiалу, його спрямованiсть на розумiння логiки розвитку даної дисциплiни, її нерозв'язаних проблем, перспектив та зв'язку даного предмету з iсторiєю його розвитку.
Поняття складають найнижчий, базовий рiвень логiко-лiнгвiстичної iєрархiї у будовi знання i тому першим етапом розгляду логiко-лiнгвiстичних засобiв пiдручника є виокремлення системи понять, що запроваджується у пiдручнику. В аспектi системи понять можна вказати окремi напрямки аналiзу пiдручника. Так, можна оцiнювати набiр понять з точки зору їх кiлькостi, репрезентативностi (чи всi головнi поняття поданi),
оптимiзацiї їх змiсту.
Якщо брати за основу оцiнювання структуру системи знання, можна вказати i iншi риси, що виявляються при дослiдженнi понять:
аналiз взаємовiдношення мiж поняттями (вихiднi, похiднi, основнi, допомiжнi тощо);
формування бiльш загальних i менш загальних означень кожного поняття (як рiвня узагальнення чи конкретизацiї).
Це дає можливiсть будувати ланцюжки понять, їх iєрархiї, дослiджувати тi чи iншi варiанти запровадження поняття (коли до даного поняття веде той чи iнший "ланцюжок" понять), дослiджувати рiзнi варiанти побудови загальної структури понятiйної системи (коли за засадничi приймаються однi поняття, а iншi будуть вивiдними або навпаки), розглядати рiзнi способи вибору наборiв первинних понять, їх запровадження, взаємозв'язки мiж ними.
Додатковою пiдставою для оптимiзацiї змiсту пiдручника, окрiм просто врахування кiлькостi понять є аналiз логiчної структури системи понять. Тобто кiлькiсний аналiз застосовуваного понятiйного апарату можна супроводжувати "якiсним", виявляючи зайвi "гiлки" або недоречностi, що призводять до переобтяження пiдручника iнформацiєю, роблять систему понять "непрозорою" та заважають як сприйняттю,так i вiдтворенню навчальної iнформацiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Застосування методiв структурно-номiнативної реконструкцiї системи знання до проблеми оцiнки пiдручникiв

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок