Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Реалізація системи методів і прийомів активного навчання, використання нових технологій у поєднанні з традиційними формами роботи

Реалізація системи методів і прийомів активного навчання, використання нових технологій у поєднанні з традиційними формами роботи

Назва:
Реалізація системи методів і прийомів активного навчання, використання нових технологій у поєднанні з традиційними формами роботи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,48 KB
Завантажень:
35
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Реалізація системи методів і прийомів активного навчання, використання нових технологій у поєднанні з традиційними формами роботи


Питання активізації пізнавальної діяльності шко-лярів є одним з найважливіших серед актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики.
У педагогіці активність здавна пов'язувалась із самостійною діяльністю, з роботою власного розу-му. «Розвиток і освіта, — писав півтора століття тому видатний німецький педагог Ф.А.Дістервег, — жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Кож-ний, хто до них долучиться, має досягти цього влас-ною діяльністю, власними силами, власним напру-женням...»
Пізнавальна активність має індивідуальний харак-тер. Щоб краще розвинути цю якість, побачити і ви-правити недоліки в її формуванні, потрібна самостійна пізнавальна діяльність учнів.
Пізнавальна активність і пізнавальна самостій-ність — це взаємозв'язані, але різні поняття. Понят-тя активності певною мірою ширше від поняття са-мостійності. Наприклад, перше передбачає не тільки вміння самостійно мислити, а й уміння бути твор-чим співучасником в організації колективної пізна-вальної діяльності класу, яким керує на уроці вчи-тель.
Сучасні психологи, визначаючи діяльність, вка-зують такі її структурні елементи:
мотив мета дія (операція).
Педагоги, спираючись на досягнення психологіч-ної науки, досліджують особливості навчання як активної пізнавальної діяльності школярів.
Ця діяльність має спрямовуватися вчителем, а тому він повинен формувати в учнів відповідну мо-тивацію. Якщо не робити цього, то стає цілком ре-альною небезпека, про яку говорив В.О.Сухомлинський: «Усі наші задуми, усі пошуки і побудови зво-дяться нанівець, якщо нема в учня бажання вчити-ся».
Учителі (навіть ті, хто має вже достатній досвід та педагогічну майстерність) перед кожним уроком шукають відповідь на «вічне» запитання: як побуду-вати навчальну роботу, щоб вона викликала емоцій-не піднесення у школярів, неодмінно позитивно впливала на їхні почуття і мислення, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків і роздумів. Це дає мож-ливість формувати такі соціально значущі мотиви учіння, як обов'язок перед Батьківщиною, як підго-товку до життя, до суспільне корисної праці, оволо-діння математикою як ключем до пізнання інших наук, практичної діяльності.
У педагогічній практиці давно вже визнано прийо-ми і методи навчання, що допомагають учителеві організувати «учіння із захопленням».
Серед традиційних методів навчання особливої уваги заслуговують евристичні бесіди, проблемне на-вчання, пошуковий, дослідницький методи.
В останні десятиріччя став особливо популярним метод проблемного навчання та програмованого конт-ролю знань учнів. Впровадження і традиційних, і нових методів проводиться в поєднанні з широким і комплекс-ним використанням різноманітних дидактичних матері-алів, наочних посібників і технічних засобів навчання. Лише гармонійне поєднання традиційних і нових методів, розуміння суті кожного методу підвищують ефективність уроків з математики.
Загальний смисл вимоги активної навчальної діяльності школярів полягає в тому, що ця вимога має два аспекти: внутрішній (психолого-педагогічний) і зовнішній (організаційний).
Внутрішній аспект активної навчально діяльності учнів полягає в тому, що вона визначається такими компонентами, як інтереси до навчання, ініціативність у навчальній роботі, пізнавальна самостійність, напруження фізичних і розумових сил для розв’язування поставленої пізнавальної задачі. Розвиток цих компонентів і складає необхідну умову організації активної навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Зовнішній аспект активної навчальної діяльності школярів полягає в тому, що до цієї діяльності необхідно залучити всіх учнів даного класу і кожного з них.
Ця вимога може бути здійснена тільки з допомогою умілого поєднання фронтальної групової, індивідуальної роботи учнів, а також за допомогою сучасних засобів індивідуального навчання. таким засобом є дидактичні матеріали з друкованою основою, карточки-інструкції, карточки-зразки, засоби програмового контролю і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Реалізація системи методів і прийомів активного навчання, використання нових технологій у поєднанні з традиційними формами роботи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок