Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Морально-етичні аспекти професійної педагогічної діяльності

Морально-етичні аспекти професійної педагогічної діяльності

Назва:
Морально-етичні аспекти професійної педагогічної діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,09 KB
Завантажень:
40
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 378.013
Пономарьов О.С., Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут"
Морально-етичні аспекти професійної педагогічної діяльності
Проаналізовано характерні прояви порушень педагогічної етики та їх вплив на якість професійної підготовки і виховання фахівців. Розкрито зв 'язок цих явищ з перспективами подальшого соціально-економічного і духовного розвитку України.
The distinctive displays of pedagogical ethic violations and their specialists' professional preparation & education influence are analyzed. This occurrences liaison with social, economical and spiritual development of Ukraine is discovered. Однією з визначальних умов успішного вирішення вищими закладами освіти тих відповідальних завдань, які ставить перед ними суспільство у сфері підготовки кадрів висококваліфікованих фахівців, виступає особистість викладача. Дійсно, саме його висока професійна компетентність і належна педагогічна майстерність являють собою ту необхідну передумову, за якої вища школа як важливий соціальний інститут тільки й може виконати свою місію, виходячи з тих завдань, які висуває життя. Сьогодні ж ці завдання зазнають кардинальних змін, тому загальною проблемою професійної освіти стає забезпечення відповідності змісту і якості підготовки фахівців викликам часу і новим суспільним вимогам, що виникають у зв'язку з процесом становлення постіндустріального суспільства як принципово нового етапу в
історії розвитку людської цивілізації.
Цілком очевидним уявляється безпосередній зв'язок цієї проблеми з визначальними питаннями педагогічної теорії і суспільної практики як у сфері професійної освіти, так і управління функціонуванням і розвитком соціальних систем і суспільства у цілому, а також у сфері належної підготовки нових поколінь до успішного життя і діяльності в умовах постіндустріальної цивілізації. При цьому проблема істотно ускладнюється через те, що сьогодні навіть найдосвідченіші філософи, соціологи і педагоги не можуть з повною впевненістю визначити сутність цих умов і основні напрями можливих їх змін.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій переконливо свідчить, що проблема реформування освітньої системи та забезпечення відповідності її змісту, характеру і технологій динамічно мінливим умовам суспільного життя привертає значну увагу не тільки провідних представників педагогічної науки і практики, а й філософів, психологів, соціологів, відомих політичних і громадських діячів, широкого загалу громадськості. Як приклад, можна навести присвячені шляхам і засобам розв'язання цих проблем роботи В.П. Андрущенка, В.С. Бакірова, І.Д. Беха, М.З. Згуровського, І.А. Зязюна, Л.Д. Клименка, В.Г. Кременя, О.П. Мещанінова, Н.Г. Ничкало, О.М. Пєхоти, І.Ф. Прокопенка, О .Г. Романовського, С.О. Сисоєвої, В.В. Скопенка, Л.Л. Товажнянського та багатьох інших. У них досить детально розглядаються такі важливі аспекти удосконалення системи професійної освіти та забезпечення її неперервності, як структура і зміст навчального матеріалу, ефективна організація навчально-виховного процесу, підготовка науково-педагогічних кадрів тощо.
В той же час недостатньо розробленою залишається низка важливих питань, які стосуються особливостей взаємовідносин у системі "викладач - студент" в умовах демократизації суспільного життя і становлення ринкових принципів, питань ціннісних та морально-етичних аспектів професійної діяльності викладача, шляхів підвищення його педагогічної майстерності.
Метою цієї статті саме й виступає дослідження морально-етичних проблем, які супроводжують педагогічну діяльність викладача вищої технічної школи та його доцільної поведінки у різних критичних ситуаціях. Ця проблема викликана принаймні чотирма такими обставинами.
По-перше, істотна частка професорсько- викладацького складу вищих технічних закладів освіти являє собою фахівців у конкретній галузі науково-технічних знань, які звичайно закінчили цей самий заклад і не отримали свого часу глибокої світоглядної і психолого- педагогічної підготовки, вкрай необхідної для ефективної педагогічної діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Морально-етичні аспекти професійної педагогічної діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок