Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Філософія освіти, управлінська ідеологія, або як створити сучасну парадигму управління

Філософія освіти, управлінська ідеологія, або як створити сучасну парадигму управління

Назва:
Філософія освіти, управлінська ідеологія, або як створити сучасну парадигму управління
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,26 KB
Завантажень:
449
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему
Філософія освіти, управлінська ідеологія, або як створити сучасну парадигму управління


Вітчизняна освіта пережила не одну освітянську реформу. Але кожна чергова реформа, як правило, не набувала рис та ознак, змісту наукової парадигми. Швидка заміна прийнятої методології науково-освітньої свідомості іншою – нереальна, оскільки за нею стоять альтернативні світоглядно-теоретичні моделі організації людського буття. Зауважимо, що напряму у галузі освіти працює понад 1,7 млн. чоловік (7% зайнятих у всіх галузях економіки).
Радикальні зміни парадигми освіти повинні охопити всі сфери педагогічної галузі – від методології до конкретних технологій та методів; так щоб людина, оцінюючи своє місце у світі та рівень реалізації життєвого сенсу, на кожному етапі була задоволена своїм життям [16].
Основними ідеями філософії державного управління в перехідному українському суспільстві є такі:
1. Визнати пріоритетними в освіті розвиток людини і її діяльність як засіб цього розвитку.
2. Діяльність і розвиток спрямовувати шляхом, який узгоджує вимоги людини, суспільства, держави і враховує реальні обставини;
3. З цією метою поєднати процеси управління й самоуправління, забезпечуючи спрямовану самоорганізацію, яку здійснює сама людина в усвідомлених нею межах.
Все це можна оформити у таку надідею: з метою забезпечення коеволюції* людини, суспільства і держави, створити умови для природної самоорганізації людини в усталених межах узгоджених вимог самої людини, суспільства, держави і реальних обставин [40].
Таблиця 3.
Освітньо-виховні парадигми в історії розвитку цивілізації
Епоха | Провідні філософи | Провідні педагоги | Освітньо-виховна
парадигма
Початок
XXI ст. | Аренд
Деррида
Ясперс
Арон | глобалізаційно-інформаційна
технократична
(модерністська)
Кінець XX ст. | Поппер
Камю | Сухомлинський Макаренко Ващенко Крупська | псевдогуманіс-тична
(ідеолого-конфронтаційна)
1900 | Ніцше
Маркс | Монро | морально-чуттєва псевдореволю-ційна
| | Ушинський |
| Гегель | Дістервег |
| Кант | Гербарт |
Класична доба | Дідро
Гельвецій | Песталоцці
Дідро | раціоналістична
| Руссо | Гельвецій |
| | Руссо |
1700 | Вольтер | Локк |
Просвітництво | Локк | Коменський | просвітницька
1600 | | |
| Кальвін | |
Реформація | | |
1500 | Макіавеллі | |
Відродження | Леонардо да Вінчі | | гуманістична
| Аквінський | |
Середньовіччя | Августин | | теологічна
| Філон | |
Нульова вісь історії
Античність | Аристотель Платон | | природо-відповідніс-на
| Демокріт |
500р. до н.е. | Конфуцій | |
Стосовно сучасного етапу історичного розвитку людства необхідно, перш за все, чітко визначити загальну парадигму освіти – систему вихідних принципів, на основі яких буде вибудовуватися стратегія цієї галузі. На нашу думку сутність загальної парадигми освіти виражається її направленістю на якість життя людини і суспільства в цілому.
Таблиця 4. Сутність сучасної парадигми освіти
Характер цілей, задач | Було і є | Можливий розвиток, новий аспект
Людина… | Засіб | Ціль
1 | 2 | 3
Головна задача людини. | Розуміння сутності світу, науки, виробництва з метою зміни для задоволення потреб. | Розуміння свого місця у світі (як частини природи) і відповідальності за збереження його цілісності.
Головна задача освіти. | Дати знання про світ і існуючі засоби діяльністі в науці і виробництві, забезпечити професійну підготовку людей, зайнятих у сфері науки і виробництва. | Озброїти медологією творчої діяльності, методо-логією проектування і передбачення можливих наслідків майбутньої професійної діяльності.
1 | 2 | 3
Наукова основа діяльності. | Природничо-науковий метод (моделювання, експеримент). | Психологія творчої інноваційної діяльності. Уявний експеримент. Технологія творчості.
Задача має… | Тільки один правильний розв'язок. | Множину припустимих рішень.
Критерії оцінки рішення. | Тільки “вірно – невірно”. | Множину критеріїв ефективності та нешкідливості.
Роль етики, моралі і моральності. | В них немає потреби. | Вони необхідні для прийняття рішення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Філософія освіти, управлінська ідеологія, або як створити сучасну парадигму управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок