Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі

Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі

Назва:
Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,99 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі


Відомо, який великий вплив на інтелектуаль-ний, емоційний та фізичний розвиток дити-ни має предметно-ігрове середовище. Як його не-від'ємний елемент дедалі ширше застосовуються нові інформаційні технології (НІТ), в основі яких — комп'ютерна техніка.
Використання комп'ютерної техніки в навчально-виховному процесі позитивно впливає на загальний розвиток дітей. Тож комп'ютер має входити в життя малечі через гру, конструювання, художню творчість та інші види символіко-моделювальної діяльності, Як показують дослідження Л. А. Венгера, Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, В. В. Давидова, М. М. Поддякова, у дитини до п'яти років повністю розвивається символічна функція наочно-образного мислення, що є основним показником рівня розумового розвитку малюка в цьому віці. Саме тому, вже починаючи із середнього дошкільного віку, дитина здатна свідомо обирати спосіб дії, сприймати особливі умови, про-поновані комп'ютерною технологією.
Працюючи на комп'ютері, малюк має справу з на-очними екранними образами, які він наділяє симво-лічним, ігровим значенням, переходячи в такий спо-сіб від звичних практичних дій з предметами до дії з ними в образному (модельному, символічному) пла-ні. Засвоєння комп'ютерної техніки формує в дошкіль-нят передумови теоретичного мислення, що харак-теризується усвідомленим вибором способу дії для розв'язання поставленого завдання. До того ж діти, які володіють комп'ютерною технологією, більше під-готовлені до мисленої діяльності, розвиток якої є запорукою успішного навчання в школі.
Застосування в дошкільному вихованні НІТ в ор-ганічному поєднанні з традиційними засобами ви-ховання сприяє підвищенню загальної якості вихо-вання, розвитку творчої особистості. Але тут визначальними є компетентність вихователя щодо предмета навчання й застосовуваних ним методів та засобів, а також розвивальний зміст комп'ютер-них програм.
Комп'ютер сам собою не відіграє жодної ролі за відсутності загальної концепції його використання в дошкільній освіті, програмно-методичного забез-печення, яке відповідає завданням розвитку, вихо-вання і навчання дитини та П психофізіологічним мож-ливостям.
Отже, комп'ютер — це насамперед засіб діяль-ності дитини. Тому, організовуючи ознайомлення до-шкільнят з комп'ютерними технологіями, педагог має ставити в центрі уваги саму дитину та необхідність й гармонійного розвитку. Саме ці орієнтири наці-люють педагогів на комплексну реорганізацію умов перебування дитини в дошкільному закладі.
Комплекс комп'ютерно-орієнтованих засобів роз-витку дитини включає:
а) периферійний комп'ютерний пристрій, який по-легшує управління комп'ютерною грою;
б) спеціальні дитячі комп'ютерні меблі;
в) багатофункціональне ігрове обладнання.
Ці та інші компоненти становлять розвиваюче се-редовище комп'ютерно-ігрового комплексу (КІК). Сю-ди входять: комп'ютерна зала, Ігрова зала, спор-тивний комплекс, кімната релаксації (психологічного розвантаження). Усі приміщення знаходяться поряд одне з одним, ізольовано від інших зал з підвище-ним рівнем шуму (гімнастичної, музичної).
КОМП'ЮТЕРНА ЗАЛА
Психологи вважають, що за силою впливу на ди-тину та яскравістю вражень заняття на комп'ютері можна порівняти з плаванням у басейні. Проте якщо під час занять на комп'ютері не будуть реалізовані вимоги щодо обладнання приміщення, тривалості занять, кількості вихованців у групі та способів по-дачі матеріалу дітям, "плавання1' у комп'ютерній ме-режі не дасть очікуваної користі, ба навіть може за-шкодити психічному і фізичному здоров'ю малюків.
Приміщення
Комп'ютерну залу бажано спроектувати у вигляді круглого простору, зовнішній край якого являє со-бою заокруглений еркер з вікнами діаметром 10м (вони мають виходити на північ, північ — захід), а внут-рішній — циліндричну прозору стіну, яка відокрем-лює комп'ютерну залу від кімнати релаксації. Таким чином, малеча не відчуватиме себе у замкненому про-сторі. Вважається: якщо дитина звикла змалечку ба-чити навколо себе чотири стіни, в неї може сформу-ватися стереотип, який обмежуватиме ЇЇ окомір і заважатиме сприйняттю всього нового, незвичного.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок