Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Національна гуманітарно-технічна еліта: реалії та перспективи підготовки

Національна гуманітарно-технічна еліта: реалії та перспективи підготовки

Назва:
Національна гуманітарно-технічна еліта: реалії та перспективи підготовки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,50 KB
Завантажень:
479
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
УДК 37.035
Романовський О.Г., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Національна гуманітарно-технічна
еліта: реалії та перспективи підготовки
Розглянуто зміст і сутність поняття "гуманітарно-технічна еліта" та самої концепції її формування. Доведено необхідність розробки концепції формування гуманітарно-технічної еліти як одного із шляхів нової філософії освіти. Обговорюються реалії та перспективи підготовки фахівців нової формації на досвіді НТУ "ХПІ".
The contents and substance of concept "humanitarian-technical and administrative elite" and concept its forming is reviewed. The necessity of mining of the concept of forming of humanitarian-technical and administrative elite as one of paths of new philosophy of formation is demonstrated. The realities and outlooks of opening-up of the specialists of a new formation on expertise NTU "KhPI" are considered. За умов сьогодення перед вищою школою, насамперед перед навчальними закладами системи інженерної освіти, постали принципово нові завдання, з якими вона раніше ніколи не зустрічалася. Ці завдання полягають у забезпеченні нової якості підготовки фахівців відповідно до суспільних вимог, викликаних кардинальними змінами, характерними для нашого часу. У свою чергу, вирішення цих завдань зумовлює необхідність кардинального перегляду цілей і основоположних принципів навчання і виховання студента, формування його особистості. Йдеться фактично про раціональний вибір змісту і визначення характеру професійної освіти, її найдоцільніших форм, методів і технологій, про забезпечення раціонального співвідношення між фундаментальною і спеціальною підготовкою, про засоби ефективного формування світоглядних позицій майбутнього фахівця, його життєвих цілей та ідеалів, морально-етичних принципів і переконань.
Не викликає сумніву безпосередній зв 'язок проблеми з важливими науковими і практичними завданнями, пов'язаними з вибором і доцільною структуризацією змісту професійної освіти, з гармонійним поєднанням раціонального обсягу фундаментальної, загальноінженерної, спеціальної і соціально-гуманітарної підготовки фахівців, з формуванням їх світоглядних позицій та інноваційної спрямованості мислення. У загальній сукупності цих завдань одним з принципових є також визначення моделі фахівця ХХІ століття як відображення визначальних тенденцій розвитку суспільних вимог до його професійної компетентності, особистісних якостей, духовності і загальної культури, життєвих цінностей і морально- етичних переконань.
Аналіз актуальних досліджень і наукових публікацій, присвячених шляхам і засобам розв' язання вказаної проблеми, дозволяє дійти висновку, що вона привертає пильну увагу не тільки представників педагогічної науки, а й широких верств освітянської громадськості. Окремим аспектам цієї проблеми присвячені, зокрема, роботи В.Г. Кременя, В. П.
Андрущенка, І.А. Зя-зюна, І.Д. Беха, Н.Г. Ничкало, С.У. Гончаренка, С.О. Сисоєвої, А.М. Алексюка, Л.Л. Товажнянського, М.З. Згуровського, Л.П. Клименка, О.П. Мещанінова і багатьох інших. Активно розробляється нова філософія освіти. Зокрема, чітке викладення свого бачення філософії освіти і перспектив її розвитку запропонував В.Г. Кремень, які він детально виклав у роботі [1].
В той же час значній більшості публікацій із вказаної проблеми бракує системності. Недостатньо дослідженими, на наш погляд, залишаються питання безпосереднього використання філософії освіти у процесі формування нової парадигми професійної підготовки фахівців. На більшу увагу заслуговують і проблеми визначення самої сутності й характеру моделі нового фахівця і тенденцій її еволюції в процесі подальшого суспільного розвитку.
Мета даної статті й полягає у розкритті змісту та сутності поняття "гуманітарно- технічна еліта", самої концепції її формування, у доведенні необхідності її формування як одного із шляхів нової філософії освіти, а також перспектив підготовки фахівців нової формації на досвіді НТУ "ХПІ".
Основна частина роботи. Елітою (фр. elite - краще, відбірне, від лат.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Національна гуманітарно-технічна еліта: реалії та перспективи підготовки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок