Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ

АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ

Назва:
АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,83 KB
Завантажень:
470
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 378.14:78 
Піхтар О.А. 
АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ
У статті запропоновані різноманітні прийоми музикотерапії як ефективного методу активізації та розвитку мислення студентів музичних спеціалізацій мистецьких вищих навчальних закладів.
Ключові слова: музикотерапія, студенти, активізація, мислення.
В статье предложены различные приемы музыкотерапии как эффективного метода активизации и развития мышления студентов музыкальных специализаций художественных высших учебных заведений.
Ключевые слова: музыкотерапия, студенты, активизация, мышление.
In the article various ways of music therapy as the most effective method of activization and development of thinking of musical specialization students in higher educational establishments of art are proposed.
Key words: music therapy, students, activation, thinking. Сучасні соціокультурні умови вимагають від випускників мистецьких вищих навчальних закладів умінь швидко адаптуватися до професійної діяльності, знаходити шляхи оригінального розв'язання практичних проблем у будь-яких нестандартних ситуаціях. Аналіз новітніх досягнень психолого-педагогічних наук показує, що необхідні такі форми і методи навчання, які б виховували у студентів здібності: творчо мислити, максимально активізовувати розумову діяльність, самостійно проектувати процес музичного виховання, осмислювати життєві та національні цінності. Важливою проблемою підготовки фахівців у системі вищої мистецької освіти є формування самостійного, критичного й активного мислення студентів як одного з основних факторів творчого характеру навчально-виховного процесу.
Специфіку розвитку мислення особи розглянуто в сучасних психолого-педагогічних концепціях О. Абдулліної, В. Зінченка, Г. Нагорної, Н. Пов'якеля, Л. Самсонідзе, В. Сластьоніна та інших вчених. Проте педагогічна практика показала, що існують суперечності між сучасними вимогами до рівня сформованості мислення майбутніх фахівців та стереотипними традиційними підходами, формами і методами навчання студентів. Це вимагає докорінних змін у сучасних педагогічних системах. Потребують розкриття питання творчого розвитку мислення студентів у контексті особистісно-орієнтованої парадигми сучасної освіти, яка передбачає використання інноваційних методів навчання. Музикотерапія як один з ефективних методів сприяє диверсифікації емоційно-інтелектуальної сфери особистості, підвищенню працездатності мозку, розвитку культури мислення майбутніх фахівців.
Враховуючи вищезазначені проблеми, метою статті обрано визначення та практичне застосування прийомів музикотерапії, які сприяють активізації та розвитку мислення студентів музичних спеціалізацій мистецьких вищих навчальних закладів. Сформульована мета визначила завдання статті: розкрити основні підходи до вивчення мислення особистості, розглянути специфіку мислення у художній творчості, виділити систему активних прийомів і засобів музикотерапії, які цілеспрямовано впливають на розвиток мислення студентів у процесі фахової підготовки.
Новітні досягнення психолого-педагогічних наук дали змогу виявити основні позиції в поглядах на сутність та закономірності формування мислення взагалі, художнього і музичного зокрема.
Мислення визначають як вищий пізнавальний процес, розумову і практичну діяльність, форму творчого відображення людиною дійсності і перетворення існуючих уявлень та образів. Мислення розгортається у часі, проходить певні етапи: 1) акт прийняття мислительної задачі, в якому бере участь як внутрішня, так і зовнішня мотивація, мисленнєва діяльність стає полімоти- вованою (стосовно музичного мислення, акт прийняття музичної задачі - бажання зрозуміти смисл музичного твору); 2) дослідження елементів задачі або ситуації, де значення має питома вага використаних знань (у музичному мисленні відбувається дослідження - вслуховування в комплекс елементів музичної мови); 3) поява гіпотези, яка часто виникає внаслідок інсайту, якому передуває період внутрішнього дозрівання на неусвідомленому рівні (в музичному мисленні інсайт - осягнення смислу музичного твору); 4) перевірка гіпотези (логічне обґрунтування правильності рішення).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок