Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів

Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів

Назва:
Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,86 KB
Завантажень:
156
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів


В останні роки у вищих навчальних закладах запроваджуєть-ся модульно-рейтингова система оцінювання знань. Це зумовле-но тим, що діюча чотирибальна система не задовольняє ні викла-дачів, ні студентів, оскільки в її основі лежить низка недоліків.
Тому важливим є запровадження такої системи аналізу на-вчальної діяльності студентів, яка сприяла б створенню опти-мальних умов для професійної підготовки фахівців. Рейтингова система оцінювання широко використовується у багатьох краї-нах світу. Навряд чи варто її сліпо копіювати, переносити на наше дидактичне поле, як і чужу систему освіти взагалі, але корисне, прийнятне доцільно запозичити.
У підході до розуміння певного явища, системи варто усвідо-мити, передусім, вихідні поняття. Вони будуть ключем до розу-міння сутності явищ, системи. Стосовно модульно-рейтингової системи варто виділити два основоположних поняття - "модуль" і "рейтинг". Модуль (лат. modulus - міра): 1) назва, яку дають якомусь особливо важливому коефіцієнту чи величині; 2) систе-ма логарифмів; 3) уніфікований вузол радіоелектронної апарату-ри; 4) умовна одиниця в архітектурі і будівництві (звичайно розмір одного з елементів будівлі); 5) відокремлювана, відносно самостійна частина якоїсь системи, організації, пристрою [1].
Рейтинг (англ. rating - оцінка, порядок, класифікація) - термін, який означає суб'єктивну оцінку явища за заданою шка-лою. Рейтингова система передбачає визначення рівня оволо-діння студентами змістом навчального матеріалу модуля, цілісно-го курсу, сформованості умінь і навичок. Для запровадження модульно-рейтингової системи (МРС) необхідно дотримуватися таких правил:
1. Забезпечити готовність викладачів і студентів працювати за модульно-рейтинговою системою.
2. Здійснити необхідну методичну підготовку викладачів до запровадження МРС.
3. Запровадити науково обґрунтовану і методично забезпече-ну самостійну навчальну роботу студентів.
4. Домогтися запровадження модульного навчання: з кожної навчальної дисципліни чітко визначити навчальні модулі; об-ґрунтувати оцінювання кожного модуля в залікових одиницях.
5. Здійснити необхідну організаційно-методичну підготовку: налагодити систему аналізу й оцінювання знань, умінь, та навичок (ЗУН) кожного студен-та за результатами опанування певних модулів; підготувати ком-п'ютерні програми для використання тестових методик перевірки якості ЗУН; налагодити ретельний облік результатів звітів за виконанням модульних завдань; в індивідуальних планах ви-кладачів передбачити години для здійснення аналізу й оцінювання навчальної роботи студентів; у кожній навчальній дисципліні визначити числові параметри переведення кількісних показників (кредитів) в офіційні оцінки знань студентів.
6. Забезпечити відкритість оцінювання навчальної діяльності студентів.
7. Визначити науково обґрунтовані обсяги навчальних завдань для самостійної роботи студентів на міжпредметному рівні з ура-хуванням бюджету часу, що виділяється на навчальну роботу.
Досвід запровадження модульно-рейтингової системи оціню-вання навчальної діяльності студентів дає підстави стверджува-ти, що вона має переваги, наукове обґрунтування яких переконливо сформулював професор A.M. Алексюк у монографії "Педа-гогіка вищої освіти України"[2].
Для студентів ці переваги полягають у тому, що:
- навчальний рейтинг активізує самостійну роботу студентів (СРС), робить її ритмічною і систематичною впродовж семестру;
- формується позитивна мотивація навчальної діяльності;
- стимулюється самостійність, ініціативність, відповідаль-ність, творчість, змагальність, дбайливість;
- студент зорієнтований на самостійний науковий пошук, що сприяє інтелектуальному розвитку особистості;
- підвищується об'єктивність оцінювання ЗУН, збільшуєть-ся ймовірність уникнення випадковостей;
- зменшується навантаження під час екзаменів та заліків;
- здобуті знання більш глибокі і міцні;
- отримується особисте задоволення від процесу учіння.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок