Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності

Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності

Назва:
Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,80 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності


Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, швидка зміна техніки і технології в усьому світі, інтелектуалізація праці, гуманізація та демократизація суспільства зумовлюють зростання соціальної творчої особистості з високим рівнем духовності й загальної культури, творця нових цінностей, нових моральних якостей в складному сучасному соціумі. У зв`язку з цим змінюється підхід до неперервної освіти, який передбачає суттєві новації у царині загальноосвітньої школи.
Стратегію сучасної педагогічної освіти складають суб`єктивний розвиток та саморозвиток особистості вчителя, здатного не тільки обслуговувати педагогічні й соціальні технології, які є, але й виходити за межі нормативної діяльності, здійснювати інноваційні процеси творчості в широкому розумінні. Ця стратегія повинна втілюватися в принциповій спрямованості змісту й форм навчального процесу вищої педагогічної школи на пріоритет особистісно орієнтованих технологій педагогічної освіти при формуванні в майбутніх учителів готовності до творчої діяльності.
Вирішення цих складних завдань об`єктивно необхідне для розв`язання реально існуючих суперечностей, що накопичились за останні роки в освітній практиці та суспільстві в цілому між: об`єктивною і суб`єктивною необхідністю створення оптимальних педагогічних умов для найбільш повного розкриття творчих якостей і можливостей учнів та відсутністю відповідної науково обгрунтованої технології педагогічного процесу в навчально-виховних закладах; потребою держави у високо-освічених творчих особистостях, здатних працювати й діяти в нестандартних ситуаціях, та падінням престижу позакласної і позашкільної виховної діяльності, небажанням молоді самостійно залучатись до серйозних творчих пошуків, що зумовлює потребу виховання духовно зрілої, високоморальної , соціально активної творчої особистості.
Усунення зазначених суперечностей значною мірою залежить від наукового обгрунтуввання педагогічних технологій підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності, що базуються на врахування сучасних вітчизняних і світових педагогічних концепцій і теорій, духовній взаємодії суб`єктів педагогічного процесу в освітніх закладах, пріоритеті виховання духовного компонента в процесі становлення майбутнього громадянина України.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що дослідженню проблеми підготовки вчителя до творчої діяльності приділяється належна увага, зокрема змісту педагогічної освіти (А.М.Алексюк, Є.У.Гончаренко, М.Б.Євтух, І.А.Зязюн, І.П.Підласий та ін.), вдосконаленню технологій навчання майбутніх учителів (В.Г.Бондар, О.Г.Мороз, О.М.Пєхота, О.Я.Савченко та ін.), оптимізації методів і прийомів їх професійної підготовки (Д.Н.Кавторадзхе, М.М.Поташник, Т.С.Яценко та ін.), орієнтації студентів вищих педагогічних навчальних закладів на творчість (І.М.Гуткіна, В.А.Кан-Калик, Н.В.Кичук, Л.М.Лузіна, М.В.Ніканд-ров, С.О.Сисоєва, П.М.Щербапнь, Р.Х.Шакуров та ін.), процесу розвитку творчого потенціалу студентів під час навчально-пізнавальної діяльності (С.С. Гасанов, П.Ф.Кравчук, В.А.Лисовська, О.Ф.Приходько та інші), формуванню готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості (Н.М.Брутусова, З.С.Левчук, А.Ф.Линенко).
Шляхи інтенсифікації професійної підготовки майбутніх вчителів до творчої педагогічної діяльності вивчали В.І.Андрєєв, Н.В.Гузій, Ю.А.Карпова та інші.
Психологічні, етичні та технологічні аспекти проблеми знайшли відображення у працях (Г.О.Балла, Г.С.Костюка, О.І.Кульчицької, П.С.Пере-пе-лиці, А.С. Прангішвілі, О.В.Проскури, О.К.Тихомірова, Л.В.Кондрашової, Н.В.Кузьміної, В.О.Моляко, В.А.Сластьоніна).
Виходячи з того, що творчість – це продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення [1], ми, за С.О.Сисоєвою,яка наголошує, що особистісні якості найбільш яскраво виявляються у творчості, яка забезпечує особистості її сутнісну й цілісну самореалізацію [4], виділяємо як пріоритетні “базові” творчі якості особистості:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок