Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Інформаційна складова проблеми мiжпредметних зв’язків в умовах альтернативної освіти

Інформаційна складова проблеми мiжпредметних зв’язків в умовах альтернативної освіти

Назва:
Інформаційна складова проблеми мiжпредметних зв’язків в умовах альтернативної освіти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,85 KB
Завантажень:
33
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Інформаційна складова проблеми мiжпредметних зв’язків в умовах альтернативної освіти


Демократичнi перетворення у системi освiти призвели до появи в Українi нового поколiння пiдручникiв для середнiх закладiв освiти. Як вiдмiчають фахiвцi, "Характерною особливiстю всiх пiдручникiв нового поколiння є їх варiативнiсть та особиснiсно-орiєнтована структура..." [1]. Не торкаючись мотивацiйної та розвивальної функцiй нових пiдручникiв, можна казати, що їх змiст та будова вiдiбражають альтернативнi пiдходи до освiти як з точки зору iнформацiйного рiвня так i з точки зору структури викладення навчальної iнформацiї. У бiльшостi цi пiдручники структурованi не як конспект, на якому будується розповiдь вчителя, а як опора для самостiйної роботи учня.
Альтернативний пiдхiд до освiти знайшов своє вiдображення i в навчальних планах, де у державному компонентi враховується рiвневiсть навчання, а варiативний компонент надає змоги профiлювати напрямок середнього закладу освiти. Таким чином, вiдносно великий вибiр пiдручникiв та бажання майже кожної середньої загальноосвiтньої школи, а тим паче таких закладiв освiти нового типу як гiмназiї та лiцеї, мати своє "обличчя" часто густо призводить до поєднання у одному i тому ж закладi освiти декiлькох пiдручникiв рiзного рiвня з рiзних навчальних дисциплiн та планування навчального процесу за альтернативними планами. Все це може привести до "механiчного" кооперування пiдручникiв та програм, що надасть навчальному плану закладу освiти ознак еклективностi i, наприкiнцi кiнцiв, не зможе забезпечити досягнення запланованих результатiв навчання. Таким чином, виникає потреба формування нових пiдхiдiв до аналiзу проблеми мiжпредметних зв'язкiв.
Ми виходимо з того припущення, що результати навчально-виховного процесу обумовленi взаємовпливом програм, реалiзованих в альтернативних варiантах, при їх об'єднаннi в комплекси. Очевидно, навчальнi предмети, в процесi їх вивчення, взаємодiють один з одним, формуючи загальнi структури понять i способи мислення суб'єкту навчання.
У результатi кооперативної взаємодiї, альтернативнi програми, з яких побудовано навчальний план в межах окремого закладу освiти, та якi спираються на конкретнi пiдручники, створюють органiзацiйно упорядковану структуру (комплекс), яка, в свою чергу, складається з пiдструктур (комплексiв, побудованих на пiдставах фахової спрямованостi, наприклад, природничо-математичний, гуманiтарний i iн.).
Цi комплекси можуть виступати як слабоскоординованi ансамблi. В свою, чергу навчальний план виступає як система кореляцiй, конфiгурацiя, умови iнварiантностi i варiативностi якої потребують окремого розгляду. Iзольованi iнформацiйнi i структурнi характеристики кожного окремого предмету замiнюються iнтегрованими iнформацiйними i структурними характеристиками ансамблiв.
Проблема полягає в одночасному (паралельному) використаннi рiзних пiдручникiв з рiзних предметiв, якi використовує суб'єкт навчання у своїй дiяльностi. В умовах альтернатив вибору пiдручникiв може iснувати деяка множина їх наборiв, сполук, завдяки чому формуються рiзнi iнформацiйнi рiвнi та структури навчального iнформацiйного середовища.
Пропонований пiдхiд до аналiзу структури навчального середовища вiдображає тiльки один аспект навчальної дiяльностi - iнформацiйний. Бiльше того, розглядається прямий потiк iнформацiї вiд носiя (пiдручника) до суб'єкту навчання (учня). Вади такого пiдходу вiдомi, але автори пiдручникiв, у процесi їх написання, враховували, що ця iнформацiя повинна бути опанована учнем саме в поданому виглядi (як змiстовно, так i структурно). "Найбiльш актуальною i складною для авторiв є проблема добору навчального матерiалу за певними критерiями: науковостi, систематичностi, ступеня необхiдностi. Перед ними постає складне питання: як узгодити змiст, структуру та обсяг пiдручника з цiлями предмета i часом, що вiдводиться на його вивчення, з вiковими особливостями учнiв i типом школи" [2]. Образ пiдручника вiдображає уявлення автора не тiльки про галузь знання, про яку йдеться в пiдручнику, але i про навчальний процес, його цiлi, складовi, мiсце пiдручника в цьому процесi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Інформаційна складова проблеми мiжпредметних зв’язків в умовах альтернативної освіти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок