Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження

Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження

Назва:
Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,32 KB
Завантажень:
474
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження


Мета: Розкрити особливості реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
1. Утвердження демократичних державно-громадських за-сад освіти й виховання молоді.
2. Реформування освіти на сучасному етані розвитку україн-ського суспільства.
3. Утвердження шляхів та засобів національного виховання дітей та молоді.
4. Особливості реформування професійної, вищої й педагогі-чної освіти.


1. УТВЕРДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАД ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. У сучасній школі суверенної України навчально-виховний процес спрямований на всебічний розвиток людини як особистості та най-вищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізи-чних здібностей, виховання високих моральних якостей, форму-вання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збага-чення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного поте-нціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікова-ними кадрами.
Важливим аспектом демократизації сучасної школи є розвиток системи самоврядування, реформування управлінської сфери. За законом України "Про освіту" в українській національній школі створено органи самоврядування, до складу яких входять насампе-ред загальні збори (конференція) колективу закладу освіти; район-на, міська, обласна конференції педагогічних працівників, з'їзд працівників освіти Автономної республіки Крим, Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.
У сучасному українському суспільстві, як і в інших демократи-чних державах, розвиваються такі основні види людських відносин: дружні, товариські, високоморальні, правові, відповідно до встановлених етичних норм; негативні, недружелюбні. Завдання школи та сучасного вчителя-вихователя полягає в тому, щоб фор-мувати у своїх вихованців саме дружні, високоморальні, товарись-кі морально-естетичні відносини.
Успішність діяльності сучасної школи в значній мірі залежа-тиме від того, чи відмовиться в цілому суспільство від стереотипів минулих часів, чи готове воно перейти до перебудови взаємовідно-син, чи готова сама школа до заміни педагогіки вимог і заборон, авторитарності на педагогіку співробітництва і співдружності, на-укової виховної мудрості.
2. РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI ст.") визначено "стратегію розвитку освіти в Україні на найближ-чі роки та перспективу на XXI ст., створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих осві-тніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного само-вдосконалення особистості, формування інтелектуального та куль-турного потенціалу як найвищої цінності нації". Ці ж стратегічні завдання конкретизуються у " Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті".
Вона визначає стратегічні завдання реформування освіти в Українській державі: відродження і розбудова національної систе-ми освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави, формування освіченої, творчої особистості; виведення освіти в Україні на рівень розвинених країн світу шля-хом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад. Передбачається створення на рівноправній основі недержавних закладів освіти та глибокі демократичні пере-творення у традиційних державних навчально-виховних закладах .
У програмі "Освіта" визначені також пріоритетні напрями, ос-новні шляхи і принципи наступного реформування освіти. Вони спрямовані на досягнення певних стратегічних цілей. Зокрема, до-сить конкретно визначаються шляхи реформування кожної з лапок системи освіти: дошкільного виховання, в якому поєднуються сі-мейне і суспільне виховання; загальноосвітньої підготовки на на-ціональній основі, в якій реформуванню піддаються зміст гуманітарної та природничо-математичної освіти, трудової та фахової підготовки в середній ланці освіти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок