Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Структура навчальної фізичної задачі

Структура навчальної фізичної задачі

Назва:
Структура навчальної фізичної задачі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,58 KB
Завантажень:
340
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Структура навчальної фізичної задачі


Механiзм становлення і формування знань, вмiнь та навичок обумовлений предметно-практичною дiяльнiстю людини, в процесi якої формується структура знань, викреслюються внутрiшнi закономiрностi зв'язкiв та явищ. Власна структура понять будується людиною в процесi власної конструктивної дiяльностi, перетворюючої практики. Одним з найважливiших факторiв, що вплинув на поширення так званого задачного пiдходу у практицi викладання фiзики у середнiх та вищих закладах освiти є те, що процес розв'язування навчальної задачi є своєрiдною моделлю перетворюючої практики, яка доступна учню.
Найпоширенішою формою навчальної фiзичної задачi є так звана текстова задача [1] тобто задача, умова якої подана у текстовiй формi. Виходячи з того, що у викладацький практицi вчитель часто зустрiчається з ситуацiєю, коли повинен самостiйно сформулювати навчальну задачу та навчити цьому учня, проблема структури тексту навчальної задачi заслуговує спецiального аналiзу.
Розглядаючи тексти навчальних фiзичних задач, можна помiтити, що їх побудова має певнi особливостi, якi продиктованi не тiльки вимогами побудови тiєї чи iншої мови, але й певними уявленнями авторiв задач щодо формулювання тексту. Наприклад, аналiз декiлькох сотен задачникiв з курсу фiзики показує, що бiльше 70% текстових задач мають структуру типу "Якщо вiдомо..., знайти (визначити, пояснити i т. iн.)..." (1), приблизно 20% мають структуру типу "Знайти (визначити, пояснити i т. iн.)..., якщо вiдомо..." (2). У той час, як спецiальнi дослiдження показують, що логічні твердження, якi покладенi в основу як активної (2), так i пасивної (1) конструкцiй тексту iдентичнi, хоча порядок слів вiдрiзняється [2], практика показує нерiвномiрнiсть вживання цих конструкцiй при формулюваннi тексту навчальної фізичної задачi. Виявляється, що поряд з проблемою iнормативностi (змiстовної достатностi) iснує проблема структурованості тексту навчальної задачi.
Цей факт можна пояснити тим, що умова навчальної фізичної задачi являє собою "згорнутий" текст (на вiдмiну вiд тексту пiдручника, у якому "висловлювання частiше за все розкривається не в одному, а в ланцюжку суджень та положень" [3]). Є пiдстави вважати, що "згортання" тексту навчальної задачi викликано тим, що автори задач прагнуть мінімальною кiлькiстю слiв дати максiмум iнформацiї, яка, на їх думку, повинна орiєнтувати суб'єкта навчання у напрямку навчальної дiяльностi шляхом переводу його з предметної галузi до
предметної ситуацiї. У цьому, на наш погляд, i полягає суттєва ознака процесу формування "задачної ситуацiї" у випадку використання задачi як елементу прямої педагогiчної дiї на вiдмiну вiд самостiйного формування задачi як структурування проблемної ситуацiї у загальному випадку.
Думка про те, що структура та змiст тексту завжди виходять з цiлепокладання автора, не має заперечень. "Будь який текст виходить з визначеної задумки його автора, пiдпорядковується метi, якої вiн хоче досягнути своїм повiдомленням" [4]. Смислова структура i логiчнi зв'язки, що сформованi у текстi умови навчальної задачi, повиннi, за думкою авторiв, сформувати проблемну ситуацiю, пошуком виходiв з якої i повинен займатися суб'єкт навчальної дiяльностi. Але, порiвнюючи, на конкретних прикладах, рiзнi модифікації текстових конструкцiй навчальних задач, можна помiтити необхiднiсть врахування ситуативного контексту вживання тієї чи iншої форми подання тексту задачi.
Використання форми (1) безпосередньо сприяє формуванню предметної ситуацiї, визначаючи її межi через пряме привнесення атрибутiв (предметiв, процесiв i т. iн.), якi приймають участь у подiї, про яку йдеться в умовi задачi. Тiльки друга частина форми (1) дає вказiвку суб'єкту навчання щодо його подальшої дiяльностi. Використання форми (2) спрямовано, в першу чергу, на нацiлювання суб'єкту навчання на означений тип дiяльностi. Можна казати, що таке нацiлювання є елементом мотивацiї дiяльностi у визначеному середовищi дiяльностi ("задачна подiя").

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Структура навчальної фізичної задачі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок