Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет

Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет

Назва:
Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,71 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет


Досвід застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), спостереження фахівців і батьків показує, що поряд з позитивними наслідками використання комп'ютерів у процесі навчання і виховання, існують і негативні, які викликають занепокоєння як педагогів, так і батьків.
Аналіз публікацій з питань впливу засобів ІКТ на результати навчального процесу та особистісні якості дитини [1, 2, 3, 4, 5] показує, що найбільш актуальними в умовах широкого використання у навчально-виховному процесі ЗНЗ засобів ІКТ зали-шаються такі проблеми:
пошук і обґрунтування ефективних засобів органі-зації навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах комп'ютерно орієнтованого навчального се-редовища (КОНС);
формування стійкої мотивації і пізнавального інтересу до навчання під час використання дидак-тично орієнтованих програмних засобів (ДОПЗ);
установлення раціонального, педагогічно випра-вданого діалогового спілкування учнів із засоба-ми ІКТ на всіх етапах подання, засвоєння і від-творення учнем навчальної інформації;
поєднання індивідуальних, групових і колектив-них форм навчання з використанням локальних і глобальних комп'ютерних мереж;
активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх самостійності в системах «комп'ютер-учень»;
організація оперативного контролю і самоконтролю результатів навчально-пізнавальної і творчої діяль-ності з подальшою корекцією процесу навчання та виховання з використанням спеціалізованих ком-п'ютерних програм зовнішнього контролю і самоко-нтролю, зокрема комп'ютерного тестування;
виявлення ефективних шляхів формування і розвитку творчих здібностей учнів за умов вико-ристання засобів ІКТ як засобів навчальної (уч-бової) діяльності;
установлення оптимальних пропорцій між інформатизованим і традиційним навчанням з ураху-ванням сучасних принципів навчання та тенден-цій розвитку ІКТ;
організація продуктивної взаємодії педагогів і учнів, учнів один з одним, учнів і засобів ІКТ, зо-крема, формування навичок продуктивної пове-дінки в названих педагогічних ситуаціях;
створення педагогічно доцільних ДОПЗ різного типу, розробка відповідних методик використан-ня програмних засобів;
відповідність ДОПЗ до психофізіологічних та ін-телектуальних особливостей школярів, зокрема, з урахуванням динаміки розвитку їхніх вікових особливостей;
оптимальний режим роботи дітей з комп'ютерами в умовах ЗНЗ.
Враховуючи великі матеріальні витрати, якими супроводжується широке впровадження засобів ІКТ в навчально-виховний процес ЗНЗ, відсутність узагальнюючих досліджень в означених напрямках, виникає потреба в прове-денні широкомасштабних експериментальних до-сліджень.
На виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні» від 9 жовтня 2001 р. № 941/2001, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Про-грами інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл» від 6 травня 2001 р. № 436 та Постанови Колегії Міністерства освіти і науки України і Президії Академії педагогічних наук України «Про Програму спільної діяльності Міністерст-ва освіти і науки України та Академії педагогічних наук України на 2002-2004 рр.» від 22 листопада 2001 р. № 12/8-2, відповідно до Положення про порядок здійс-нення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 7 лис-топада 2000 р. № 522, з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних і комунікаційних технологій навчання Інститутом засобів навчання АІШ України (ІЗН АПНУ) проводиться науково-методичний експеримент всеукраїнського рівня «Пілотні школи», у рамках якого здійснюється науково-дослідна робота «Особливості застосування засобів інформаційних і ко-мунікаційних технологій в навчально-виховному про-цесі загальноосвітніх навчальних закладів» (науковий керівник Жук Ю.О.).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок