Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Українська Мова

Українська Мова

Назва:
Українська Мова
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,02 KB
Завантажень:
472
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Українська Мова
В основі розробки критеріїв і норм оцінювання досягнень молодших школярів з рідної мови лежить функціональний підхід до шкільного мовного курсу, який передбачає таке співвідношення мовної теорії і мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є роз-виток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.
З огляду на зазначене об'єктами перевірки та оцінювання є:—
мовленнєві уміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, чи-тання, письма;—
знання про мову й мовлення, мовні уміння й навички;—
орфографічні та пунктуаційні навички;—
графічні навички письма, техніка письма, куль-тура оформлення робіт.
І. Оцінювання умінь і навичок мовленнєвої діяльності
1. Слухання і розуміння прослуханого (аудіювання)
Перевірка аудіативних умінь здійснюється фрон-тально в 2—4 класах в кінці кожного семестру за до-помогою тестових завдань.
У 2 класі учням пропонують 4 запитання з двома варіантами відповідей, у 3—4 класах — 6 запитань з трьома варіантами відповідей.
У 2 класі за кожну правильну відповідь на запи-тання учень одержує 3 бали, в 3—4 класах — 2 бали.
2. Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне висловлювання)
(Діалогічне мовлення)
Рівень сформованості діалогічного мовлення пе-ревіряється в 2—4 класах у першому семестрі.
Уміння вести діалог оцінюється за такими нормами:
Рівень навчальних досягнень | Бали | Характеристика складених учнями діалогів
Початковий | 1 | Учень спроможний підтримувати діалог, відповідаючи на запитання ли-ше "так" чи "ні"
2 | Учень будує діалог лише з однієї еле-ментарної репліки, яка не враховує си-туації спілкування
3 | Учень будує діалог з 1 репліки (у 2 класі), 1—2 реплік (у 3—4 класах), але робить довгі паузи, припускається ба-гатьох помилок у мовленні
Середній |
4 | Учень складає діалог, який за обся-гом наближається до норми, додер-жується правил поведінки в розмові, знає усталені вирази, властиві для ввічливої бесіди, але не завжди до-речно користується ними. При цьому в діалозі трапляються відхилення від теми, репліки потребують більшої зв'язності між собою; інтонація, добір слів, побудова реплік потребу-ють корекції
5 | Учень складає діалог, який за обсягом наближається до норми, доречно ко-ристується усталеними виразами, вла-стивими для ввічливої бесіди, додер-жується правил поведінки в розмові. У діалозі можуть бути відхилення від теми, порушення логічного зв'язку між репліками, може не бути вступної та підсумкової реплік. Інтонація, добір слів, побудова речень потребу-ють незначної корекції
6 | Учень складає діалог, який за обсягом наближається до норми, додер-жується правил мовленнєвого етике-ту; але в діалозі можуть бути відхи-лення від теми, недоліки в пов'язуванні реплік; інтонація, добір слів, побудова реплік в окремих ви-падках потребують незначної корекції
7 | Учень самостійно складає діалог, об-сяг якого відповідає нормам (2 клас — 3—4 репліки, 3 клас — 4—5 реплік, 4 клас — 5—6 реплік); додержується правил мовленнєвого етикету (вис-ловлює схвальну оцінку реплік співрозмовника); вміє доречно по-ставити запитання та відповісти на запитання. При цьому в діалозі можуть бути відхилення від теми, недоліки в пов'язуванні реплік; учень не досить чітко обґрунтовує свої думки; припускається окремих мов-леннєвих помилок
Достатній |
8 | Школяр самостійно складає діалог, об-сяг якого відповідає нормам; додер-жується правил поведінки в розмові, мовленнєвого етикету в діалозі (вис-ловлює схвальне ставлення до сказано-го або ввічливо не погоджується із співрозмовником); уміє формулювати доречне запитання і коротко, чітко відповідати на запитання. У діалозі мо-жуть траплятися відхилення від теми, порушення логічного зв'язку між дея-кими репліками; в оформленні реплік учень може припускатися окремих мовленнєвих помилок
9 | Учень самостійно складає діалог, обсяг якого відповідає нормам, чітко вислов-лює свої думки, виявляє вміння сформу-лювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, уміє дати позитивну оцінку і бути стриманим та коректним у разі незгоди з думкою співрозмовника.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Українська Мова

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок