Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Виховні ідеали нової доби

Виховні ідеали нової доби

Назва:
Виховні ідеали нової доби
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,51 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат
ВИХОВНІ ІДЕАЛИ НОВОЇ ДОБИ


Які риси характеру слід виховувати в дітей, щоб вони стали людь-ми з високою національною свідомістю, гордістю і гідністю, які одвіку були притаманні українському народові? На думку професора Григорія Ващенка,-насамперед слід уявляти свій народ як єдину спільноту, що об'єднує в собі покоління минулі, сучасні й майбутні, та відчувати свою єдність із цією спільнотою,
У праці «Вихоьчпнї ідеа.'і» Григорій Ващеико пропонує визначити кращі національні рпеп українців, щоб ро.-шішати їх у наступних по-коліннях. Такими рисами є високий інтелект, сильна емоційність, охай-ність, чемність, гостинність, високі моральні якості, лицарська муж-ність, високий рівень статевої моралі української молоді. Ллє причина-ми нашої недолі є хпозі во.їі: ледачість, нерішучість, інертність, млявість. Проте аристократичність духу всього українського народу, па думку Григорій Ваіцепка, зуміє перемогти ці вади національної вдачі.
В іішііі'і праці «Служба Богові її Батьківщині* Григорій Ващепко писав: «Будуючи систему виховання молоді, треба ретельно про-аналізувати властивості мови, побуту іі психології, характеристичні для українців різних областей. Властивості, запозичені в інших на-родів, треба виділити в одну групу, властивості, притаманні українсько-му народові — в другу. Так, наприклад, у мові слід виявити широковжи-вані полонізми, що засмічують мову галичан, і русизми, що засмічують молу прпдшпряішів. В поведінці треба виділити, з одного боку, власти-ве деяким наддпіпряпцям нехтування свосло зовнішністю і вуль-гарність у .манерах, що з'явились внаслідок московських впливів, а з другого боку ~ занадто велику увагу зовнішності і неприродність у ма-нерах та ікшедіппі. шо з'явилась внаслідок польської культури та її впливів. Така аналізи, при умові її ґрунтовності!, дасть можливість роз-глянути відмінні властивості українців різних областей, як другорядні риси, що мають щезнути в найближчому майбутньому»'1.
Однак педагогічні праці Г. Ваіцепка перенасичені християнськи-ми моральними вимогами, які липі вже .мають бути переглянуті. Не можна нав'язувати дітям релігійних доктрин, оскільки ніші христи-янська церква не с- державною інстнтуцк-ю, а згідно з Законом Ук-раїни про свободу совісті й віросповідань, кожен має прано сповідува-ти будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Про це ж саме йдеться і в 35 статті Конституції України. На жаль, нині деякі вчителі сприй-мають надто активну пропаганду християнського вчення у засобах масової інформації як державну політику. Маємо вже чимало скарг від батьків і навіть самих дітей-рідповірів, яким нав'язують не тільки непріиїляті в Рідині Вірі моральні норми («любити порогів», «бути покірним» тощо), але й примушують вивчати напам'ять християнські молитви. Слід зазначити, що дітп-рідповіри сьогодні більше обізнані .', Вібліпо, між дІтп іі християнських сім'ях, і ставляться до неї аналітично. Вони переважно вивчають своє рідне віровчення у недільних Школах Рідної Віри або в родинах, знають напам'ять текс-ти іі мо.'іптвп Вс-лесової Книги, тому відповідно реагують па нав'язу-вані школою релігійні норми.
Поминальні обряди здійснюються періодично за річним календа-рем, але найбільше наносні - поминальний тиждень після Великодня (лип. розділ ''Астрономічні знаним та народний календар»).
Оіже, український народ мас даппІ родинні традиції, які роаїшва-лпея протягом пікш. Час, звичайно, вносить свої корективи і повшпу, н|к)те варто зберегти неперехідні цінності, які виробив народ: шанувап-і]я Роду, поклоніння пам'яті І іредкіп. дбайливе ставлення до дитини та літніх людей. Усе це неможливе без глибокого знання світоглядних ос-нов, народних норм моралі, звичаєвості свого народу.
\
ЕТНОПЕДАГОПКА — НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найваж-ливішим складником національної культури. Передача всіх культурпо-історичнпх традицій батьків, дідів і прадідів завжди гаранту-вала вічність життя нації. Нація, за Костянтином Ушниськнм, — цс на-самперед система різноманітних природних (біологічних, анатомічних, фізіологічних, психічних), історично обумовлених ознак тіла, душі ії ро-зуму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Виховні ідеали нової доби

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок