Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Принципи визначення валових витрат підприємства

Принципи визначення валових витрат підприємства

Назва:
Принципи визначення валових витрат підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,52 KB
Завантажень:
330
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
“Принципи визначення
валових витрат підприємства”


До складу валових витрат виробництва та обігу слід вклю-чати:
1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду і пов'язаних з підготовкою, організацією, веден-ням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг) та охоро-ною праці. Таким чином, у валові витрати будуть включені мате-ріальні витрати і витрати на оплату праці. Слід звернути увагу, що включення у валові витрати вартості матеріальних ресурсів пов'язане з їх придбанням, а не списанням на виробництво і реалі-зацію продукції.
2. Витрати на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення та інші види поліпшення ос-новних фондів, в сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.
3. Суми плати за землю, податку з власників транспортних засо-бів, внесених загальнодержавних зборів, а також місцевих податків і зборів (див. рис. 5.2).
4. Суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів терито-ріальних громад, до неприбуткових організацій (не більше 4% опо-даткованого прибутку попереднього звітного періоду).
5. Суми коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-рофи, коли на цих підприємствах як на основному місці роботи пра-цює не менше 75% таких осіб, згаданим об'єднанням для проведен-ня благодійної діяльності (не більш 10% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду).
6. Суми коштів, унесених у страхові резерви (в порядку, перед-баченому Законом «Про оподаткування прибутку підприємств»).
7. Суми резервів, не включених до складу валових витрат мину-лих звітних податкових періодів у зв'язку із втратою або псуванням документів, чи допущенням помилок у розрахунках податкового зо-бов'язання, виявлених у звітному періоді.
8. Суми безнадійної заборгованості в разі, коли відповідні дії щодо стягнення таких боргів не дали позитивного результату, а також суми заборгованості, щодо яких минув термін позовної давності.
До складу валових витрат дозволяється включати також такі витрати платників податку на прибуток (витрати по-двійного призначення):—
на гарантійний ремонт (обслуговування) реалізованих товарів;—
на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів;—
на придбання науково-технічної літератури, передплату спе-ціалізованих періодичних видань, оплату участі в наукових семіна-рах з основної діяльності;—
на проведення передпродажних і рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що їх продає платник податку;—
на утримання та експлуатацію фондів природоохоронного призначення;—
на страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції, кредитних і комерційних ризиків; майна платника подат-ку, страхування громадянської відповідальності, зв'язаної з експлу-атацією транспортних засобів, що входять до складу основних фон-дів, можливих екологічних і ядерних ризиків;—
на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, які ви-дають державні органи на відповідні види діяльності;—
на забезпечення найманих робітників спеціальним одягом, взуттям тощо;—
на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових від-носинах із платником податку;—
на експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури, що пере-бували на балансі підприємства та утримувалися за рахунок платника податку до прийняття Закону «Про оподаткування прибутку підпри-ємств» (окрім капітальних витрат, що підлягають амортизації).
Вивчення валових витрат виробництва й обігу, особливостей їх формування дає змогу зробити висновки, що за складом і обсягом вони перевищують витрати, які підприємство включає в собівар-тість, що зменшує суму оподаткованого прибутку.
Це досягається у зв 'язку з віднесенням до складу валових витрат: сплачених податків за землю та з власників транспортних засобів; використання прибутку на благодійну діяльність; використання при-бутку на фінансування соціальної інфраструктури підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Принципи визначення валових витрат підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок