Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «я і Україна»

Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «я і Україна»

Назва:
Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «я і Україна»
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,72 KB
Завантажень:
490
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «я і Україна»


Протягом тривалого часу в нашій країні була поширеною класно-урочна система навчан-ня, яка дозволяла вчителеві одночасно навчати бага-тьох учнів. Головним компонентом цієї системи є урок. Це частина навчального процесу, яка є викін-ченою в смисловому, часовому й організаційному плані. Від ефективності уроків залежить ефектив-ність навчального процесу.
Найчастіше уроки будувалися на основі законо-мірностей навчально-виховного процесу і характери-зувалися поєднанням та реалізацією всіх дидактич-них принципів і правил, забезпечуючи умови для продуктивної пізнавальної діяльності учнів із ураху-ванням їхніх інтересів та потреб.
Такі уроки прийнято вважати стандартними. Во-ни охоплюють основні етапи навчального процесу, підготовка до вивчення теми, сприймання і осмис-лення матеріалу, закріплення його різноманітними вправами; перевірка, оцінювання знань, умінь, нави-чок; узагальнення й систематизація знань.
Стандартні уроки відіграли значну позитивну роль у навчанні школярів. Проте вже в середині 70-х років минулого століття з'явилася тенденція до зни-ження інтересу дітей до класних занять. На практиці це реалізувалося появою нестандартних (нетипових) уроків, головною метою яких є пробудження інтере-су школярів до навчальної праці.
Нестандартний урок - це імпровізоване навчаль-не заняття, що не має традиційної структури. Такі уроки не вкладаються (повністю або частково) в рам-ки виробленого і сформованого дидактикою. Учитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних методів, видів роботи.
Особливість нестандартних уроків полягає в тако-му структуруванні змісту і форми, яке б викликало зацікавлення в учнів, сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню.
Для нестандартних уроків характерною є інфор-маційно-пізнавальна система навчання - оволодінні готовими знаннями, пошук нових даних, розкритті внутрішньої сутності явищ через диспут, змагання На цьому уроці вчитель може організувати діяльності класу так, щоб учні в міру можливості працювали са-мостійно, а він керував цією діяльністю, забезпечую-чи її необхідними дидактичними матеріалами.
Порівняно із звичайним, нормативним заняттям нестандартний урок максимально стимулює пізна-вальну самостійність, творчу активність та ініціативу школярів. Навчання на ньому спрямоване на підви-щення якості їхніх знань, формування працьовитості, цілеспрямованості, потрібних у житті навичок і вмінь.
Крім цього, такі уроки більше подобаються уч-ням, ніж буденні навчальні заняття. Насамперед то-му, що навчальний процес тут має багато спільного : ігровою діяльністю дітей. Майже всі прийоми, спосо-би дії нестандартних уроків відзначаються ігровим спрямуванням. Не дивно, що в методичній літерату-рі їх часто визначають як "урок-гра", "урок-змаган-ня", "екологічна гра в завданнях" тощо.
Водночас не слід перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи в школі: вони не зав-жди характеризуються серйозною, вдумливою пізна-вальною працею учнів, високою результативністю, властива їм і велика витрата часу.
Істотно важливе значення для нестандартной уроку має організаційна форма навчання. З цього погляду їх поділяють на такі типи:
1. Уроки-змагання (вікторини, конкурси, уроку аукціони, уроки типу КВК). Такі уроки передбачають поділ дітей на групи, що змагаються між собою; проведення різноманітних конкурсів та оцінювання результатів.
2. Уроки громадського огляду знань (уроки-залік уроки-консультацїї, уроки взаємного навчання). , них звертаються, щоб оцінити найскладніші роз ли навчальної програми. Ці уроки спонукають активної самостійної пізнавальної діяльності, вив-чення додаткової літератури. Проводять їх наприкін-ці чверті, навчального року.
3. Уроки комунікативної спрямованості (уроки-диспути, конференції, телеуроки). Вони передбача-ють самостійне опрацювання матеріалу, підготовку доповідей, виступи перед аудиторією, обговорення або доповнення опонентів. Сприяють розвитку кому-нікативних умінь, навичок самостійної роботи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «я і Україна»

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок