Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО- ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО- ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО- ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,78 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 378.14:[005:339] 
Запорожець Я.В.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО- ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті визначаються критерії, показники та рівні сформованості культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньо-економічної діяльності за результатами констатувального експерименту.
Ключові слова: критерії культури морально-ділових відносин, рівні сформованості культури морально-ділових відносин.
В статье определяются критерии, показатели и уровни формирования культуры морально-деловых отношений у будущих менеджеров внешне-экономической деятельности за результатами констатирующего эксперимента.
Ключевые слова: критерии культуры морально-деловых отношений, уровни сформированности культуры морально-деловых отношений.
The article deals with the study of criteria, indicators and levels of formation of culture of moral-business relations of future international managers on the basis of verifying experiment.
Keywods: criteria for a culture of moral and business relationship, the levels of formation of a culture of moral and business relationship. Актуальність дослідження. Основним критерієм роботи вищого навчального закладу є рівень підготовленості випускників, раціональне поєднання теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці, що означає потребу вести пошук ефективних форм навчання, удосконалення програм, розробку нових навчальних методик. Основна вада цієї системи полягає, насамперед, у недостатній підготовці випускників економічних спеціальностей до високоякісної праці саме в умовах ринку і, як наслідок, повільна адаптація сучасних молодих спеціалістів на робочому місці, відсутність у багатьох із них сучасних професійних знань, діловитості, відповідальності, винахідливості, ініціативи, творчого підходу до справи, вміння знаходити багатоваріантні й альтернативні рішення практичних проблем, тобто їх готовності до роботи в сучасних умовах. Стає очевидним, що можливості традиційної системи навчання себе вичерпали. Вища професійна освіта з підготовки спеціалістів економічних спеціальностей повинна своєчасно інтегруватися у процес ринкових реформ. Адже існуюча система підготовки та перепідготовки економічних кадрів не завжди відповідає сучасним вимогам. Цей факт буде підтверджено проведеним нами конс- татувальним експериментом серед студентів Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
Мета дослідження полягає у розробці та обґрунтуванні критеріїв та рівнів сформованості морально-ділової культури у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності.
Характеристики за рівнями сформованості можна виявити лише на основі орієнтирів, в якості яких виступають критерії.
Критерій, на думку М. Монахова, є сукупністю основних показників, що розкривають норму, вищий рівень розвитку відповідної якості. Отже, будучи компонентом критерію, показник є конкретним і типовим проявом однієї із суттєвих сторін, на підставі якого можна «визнати» наявність якості, судити про рівень її розвитку. Для того, щоб показник відповідав своєму призначенню, він повинен по кожному критерію розкривати сутність відповідної якості [3].
Питанню про критерії, показники та рівні професійної діяльності менеджера присвячені дослідження В.П. Черевко, О.О. Вишневської, Н.Л. Замкової, Н.І. Кожемякіної, Н.Ф. Логутіної, Л.Б. Ні- кіфорової, С.М. Тарасової, Н.І. Чабан, Л.І. Бур- дейної та інших.
Дослідник В.П. Черевко визначає наступні критерії діагностування рівня сформованості комунікативної компетентності менеджера: особливості професійно-комунікативного самовизначення менеджерів; схильність до обраної професії та наявність професійно-важливих комунікативних якостей; володіння вербальними та невербальни- ми засобами спілкування і професійним словником; наявність професійно-управлінських комунікативних задатків [5]. Відповідно вивчалися такі показники професійно-комунікативного самовизначення майбутніх менеджерів:
мотиви вибору професії менеджера;
усвідомлення особистісних якостей, необхідних для обраної професії;
особливості розуміння специфіки та ролі комунікативної компетентності в майбутній професії;
співвіднесення вимог комунікативної функції менеджерської діяльності з особистіс- ними характеристиками;
глибина самоаналізу особливостей власного спілкування та усвідомлення засобів і наявність потреби підвищення комунікативної компетентності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО- ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок