Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Техніка педагогічного спілкування

Техніка педагогічного спілкування

Назва:
Техніка педагогічного спілкування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,94 KB
Завантажень:
303
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Техніка педагогічного спілкування


План
1. Техніка педагогічного спілкування.
2. Педагогічний такт вчителя.
3. Навіювання в педагогічному процесі.
4. Невербальні засоби спілкування.


Види навіювання | П с и х о л о г і ч н і механізми  навіювання | Педагогічна техніка
1.Пряме навіювання:
а) команда, наказ
б) настанова             
2. Непряме:
натяк, схва-лення, осуд | Реалізація автоматизо-ваних навичок. Мета - автоматизм поведінки учня. 
Вплив на установку, несвідомі мотиви, що зумовлюють  "вико-навчу поведінку". Ме-та створення устано-вки моральної поведі-нки         
Вплив на емоційно-вольову сферу психі-ки. Мета самооцінка вчинку, вибір поведін-ки. відповідної навію-ванню | Слово в імперативній, короткій фо-рмі, що визначається норматив-ними вказівками. Проголошується "ко-мандним" голосом. Короткі форму-ли, без пояснень. Фраза ділиться на підготовчу і виконавчу частини. Без жестів. Слово в імперативній формі без ар-гументації. Побудова фрази, її інто-нація не
допускають критичного сприймання. "Іон твердий, катего-ричний. Фрази ви-голошуються з впевненістю у вико-нанні розпоряд-ження. Жести стри-мані, обмежені   Фрази в формі поради або іронії. При схваленні в голосі теплота, м'якій тон, емоційний окрас. При осуді Фрази лаконічні,інтонаційне оздоблення відповідне емоційному стану учнів, жести стримані, вираз-ні  
Педагогічний такт вчителя.
Вправа  №1.  Прочитайте  "Лист  про  педагогічну  етику" В.О.Сухомлинського (Т.5.591-600) і дайте відповіді на запитання:  
В чому полягає головна причина того, що сталося з дитиною ? Чи згідні ви з Вірою Андріїв-ною ? Що би ви вчинили на її місці Які вимоги педагогічного такту були порушені вчителем ?
Вправа №2. Проаналізуйте ситуацію: "Під час пояснення вчителя учень Сашко П. був неуважний, розмовляв з сусідом. Вчитель зупинив по-яснення матеріалу й викликав Сашка до дошки. Сашко відповів на поставлене вчителем запитання досить глибоко і вірно і чекав доброї оцінки. Але вчитель сказав: "Хотів поставати тобі "З", але, випадково, поставив тобі "4".  Нехай вже так залишається. Не хочу псувати журнал."
Запитання: І. Якими мотивами керувався вчитель, коли він створював цю ситуацію ? 2. Оцініть з позиції учня і класу діяльність вчителя. Відтворіть можливі монологи вчителя і учня.

 
З. Навіювання в педагогічному процесі.
Види навіювання і технологія їх застосування в педагогічному про-цесі наведені в таблиці.           
Матеріал про техніку педагогічного навіювання можна взяти з книг: Шварц П.Е. Внушение в педагогическом процессе. - Пермь,1991.-  Гл. 6-9. - С. 126-283;  Практические занятия по психологии.- М.: Просвещение, 1972. - Задание 6. - С. 12.
Вправа №1. Проаналізуйте ситуацію, визначте вид і методику навію-вання.
Клас навесні виїхав на екскурсію в ліс на беріг річки. Раптом "заво-дила" Петро вигукнув: "Хлопці, гей купатися !" Всі кинулися за ним. Вода холодна, місце незнайоме. Дії вчителя ?
Вправа №2. Ситуація: Володя К., учень 8 класу, звичайно врівнова-жений, спокійний, непоганий учень сьогодні на уроці фізики нагрубив вчителю. Завдання: провести бесіду з ним (непряме навіювання).        
Необхідно ознайомитися з технікою самонавіювання: сеанси прово-дяться щоденно, впродовж місяця, формули самонавіювання виголошу-ються ранком і перед засинанням ( на один сеанс 2-3 фрази самонаказів ). Формули виголошуються подумки або вголос, з глибокою вірою в їх дієвість, емоційно, стверджено. Кожна фраза виголошується багаторазово (від З до 10 разів) з повним зосередженням на її змісті. Якщо успіху не досягну-то за місяць, потрібно зробити перерву на 2        тижні, переглянути формули, виявити причини невдач і повторити заняття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Техніка педагогічного спілкування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок