Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів

Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів

Назва:
Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,66 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів


Утвердження нової освітньої парадигми, сформульованої у Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) (1994 р.) та Національній доктрині розвитку освіти України (2001 р.) ставить перед учителями завдання підвищення свого професійного рівня й методичної компетентності. Їх реалізація передбачає запровадження сучасних педагогічних технологій і науково-методичних досягнень, спрямованих на збагачення знань та вмінь майбутніх учителів і орієнтованих на різні кваліфікаційні рівні. Ця проблема особливо актуалізується при підготовці вчителів музики, оскільки їх діяльність має на меті залучення підростаючого покоління до глибокого пізнання музичного мистецтва та спілкування з його кращими зразками у різних видах діяльності.
Питанням удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах присвячено значну кількість дослідницьких робіт у галузі психології та педагогіки (А.Алексюк, Г.Балл, В.Безпалько, В.Гінацинський, С.Гончаренко, В.Загвязинський, І.Зязюн, О.Пєхота, М.Поташнік, В.Семінченко, С.Сисоєва, В.Сластьонін, Г.Щукіна). Багатоаспектність проблеми професійної підготовки вчителя музики розкривається в роботах Е.Абдуліна, Л.Арчажникової, О.Олексюк, Г.Падалки, Л.Рапацької, О.Ростовського, О.Рудницької, Н.Тимошенко, О.Щолокової та ін. Зокрема, вченими розглядаються питання методичної спрямованості викладання окремих фахових дисциплін (О.Апраксіна, Л.Арчажникова, Л.Василенко, Р.Джердімалієва, І.Немикіна, В.Яконюк та ін.).
Аналіз педагогічних досліджень свідчить, що важливими складовими процесу фахової підготовки майбутніх учителів музики є спеціальні знання та вміння, які мають забезпечити їх готовність до керівництва учнями в галузі інструментально-виконавської діяльності, проте вивчення методичних засад фортепіанного навчання майже не знайшло свого відображення в їх працях. Складність таких розробок полягає у необхідності цілісного, системного розгляду всіх компонентів методики у взаємозв’язку з виконавськими й загальнопедагогічними аспектами фахової інструментальної підготовки студентів. На думку С.Гончаренка, методична підготовка є важливою ланкою загальної системи навчально-виховного процесу вищих педагогічних закладів. Виконуючи міжпредметну функцію, вона синтезує основні психолого-педагогічні та спеціальні знання, вміння й навички, що є необхідними для тих видів практичної діяльності, які повинен виконувати вчитель у школі [2]. Саме такий підхід дозволяє оптимізувати цей процес відповідно до сучасних вимог. Отже, кожний навчальний курс, що входить до циклу фахових дисциплін, у даному разі – основний музичний інструмент, методика навчання гри на музичному інструменті, теорія та історія інструментального виконавства – виступають органічними частинами цієї системи.
Курс методики органічно поєднаний з навчальними дисциплінами психолого-педагогічного циклу – загальної педагогіки, педагогічної і музичної психології, педагогічної практики, а також професійно-орієнтованих дисциплін – аналізу музичних творів, поліфонії, гармонії. Результатом такого системного підходу є розкриття деяких закономірностей цілісної системи музичного навчання. За такого підходу зміст кожної окремої дисципліни виступає не як самостійна галузь, а як органічна частина всього процесу виконавсько-методичної підготовки. Це завдання вимагає опори на чітку методологічну основу, яка ґрунтується на загальнодидактичних та музично-педагогічних принципах. Їх взаємодія була покладена в основу розробки навчального курсу “Методика навчання гри на музичних інструментах”.
Обґрунтовуючи принципи інструментально-методичної підготовки майбутніх учителів музики, ми спиралися на відомі визначення поняття “педагогічний принцип”, котрий обумовлює загальний напрям, спосіб (метод) педагогічної діяльності. Найбільш повно це поняття висвітлюється В.Загвязинським, який уважає, що принципи – це інструментальне, подане в категоріях діяльності вираження педагогічної концепції; це також методологічне відображення пізнання законів і закономірностей; це в решті решт – знання про цілі, сутність, зміни, структуру навчання, виражені у формі, яка дає змогу застосовувати їх для регуляції норм практики [3].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок