Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Проблема форми та впливу особистості вчителя в навчальних інформаційних технологіях 

Проблема форми та впливу особистості вчителя в навчальних інформаційних технологіях 

Назва:
Проблема форми та впливу особистості вчителя в навчальних інформаційних технологіях 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,48 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Проблема форми та впливу особистості вчителя в навчальних інформаційних технологіях 


Проблема впровадження навчальних інформаційних технологій (у подаль-шому – НІТ)в освіту пов’язана, в першу чергу, із кардинальним зростанням ін-форматизації як виробничої, так і побутової сфер існування людини. Прийня-ті закони та урядові постанови на залишають сумнівів у впровадженні ін фор-маційних технологій у навчальний процес учбових закладів всіх рівнів. У Всесвітній Декларації для вищої освіти ХХІ століття (3) передбачений розділ (стаття 12), в якому розглянуті можливості і проблеми, зв'язані з розвитком нових інформаційних і комунікаційних технологій, які і далі будуть змінювати характер розвитку, придбання і поширення знань: ”Важливо також відзначити, що нові технології відкривають можливості для відновлення змісту навчання і методів викладання, а так само для розширення доступу до вищої освіти. Нам варто пам'ятати про те, що нова інформаційна технологія не применшує потреби у викладачах, хоча і видозмінює їхню роль у відношенні навчального процесу, а також про те, що основного значення набуває постійний діалог, що перетворює інформацію в знання і розуміння того, що навчальні заклади, спираючись на переваги і можливості, надані новими інформаційними і комунікаційними технологіями. у дусі відкритості, рівноправності і міжнародного співробітництва повинні відігравати ведучу роль і забезпечувати якість і суворі норми практики результатів освіти...” Де-тально мету і суспільне значення державного замовлення щодо інформатиза-ції освіти і, зокрема, навчального процесу описано Л. Забродською (4), яка ретельно класифікувала структуру і результати інформатизації освіти, а та-кож перелічила передумови створення інформаційного середовища в освіті. Впровадження НІТ, таким чином, не може обговорюватись в плані “так” чи “ні”, і дослідженню піддаються тільки питання “як?” і “скільки?”, тобто пи-тання широти охоплення ними навчального процесу та рішення методологіч-них проблем.
Як пише професор Філатов (6) “ведущее место в разработке проблемы информатизации технологии обучения в настоящее время занимают работы, посвященные анализу дидактических возможностей компьютеров, их про-граммного обеспечения”. О. К. Філатов проаналізував роботи ведучих педа-гогів країн СНД (1,5,7) і вичленив основні риси технології навчання, якими є наступні:
ь      проектування технології навчання здійснюється не на основі узагаль-нення досвіду, а на основі наукового пізнання практики навчання;
ь      освітня технологія відрізняється відтворюваністю, стійкістю резуль-татів незалежно від багатьох факторів і умов навчання;
ь      технології навчання орієнтуються на заздалегідь задані і чітко описа-ні, а не передбачувані результати навчання;
ь      .четвертою характерною рисою технології (наш додаток – авт.) слід вважати її алгоритмічність, причому часто простота алгоритму відповідає більшій ефективності.
Епітету “інформаційна” технологія навчання набуває, якщо у якості інструментарію під час її виконання застосовується інформаційна техніка. У якості прикладу: у навчальному предметі “інформатика” об’єктом нав-чання виступає комп’ютер, але, як правило, навчання цього предмету на відповідає ознакам НІТ. Як і наскільки технологію навчання можна вважати “інформа-ційною”? Часто будь-яка технологія навчання “переводиться” до розряду інформаційних, якщо на якому-небудь її етапі застосовується інформаційна техніка, навіть, якщо остання виконує звичайну роль традиційного технічно-го засобу навчання, тому технологія навчання залежно від ступеня застосов-ності інформаційної техніки може стати “ледь інформаційною”, “добре ін-формаційною”, “повністю інформаційною”. Якісна характеристика не може бути прийнятою у наукових дослідженнях у зв’язку з неможливістю засто-сування порівняльних методів, тому пропонується у подальшому користува-тись кількісним параметром , який відображав би ступінь викорис-тання ін-формаційної техніки у навчальному процесі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Проблема форми та впливу особистості вчителя в навчальних інформаційних технологіях 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок