Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Професійно-методична підготовка вчителя початкової школи в умовах уходження до болонського процесу

Професійно-методична підготовка вчителя початкової школи в умовах уходження до болонського процесу

Назва:
Професійно-методична підготовка вчителя початкової школи в умовах уходження до болонського процесу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,47 KB
Завантажень:
340
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Професійно-методична підготовка вчителя початкової школи в умовах уходження до болонського процесу


Приєднання України до Болонської конвенції потребує реформування системи освіти, оновлення її змісту і структури. Процес уходження нашої країни до європейського освітнього простору має позитивно позначитися на якості підготовки педагогічних кадрів, підвищенні рівня конкурентоспроможності випускників, гармонізації вищої педагогічної освіти.
Професійну підготовку визначають як процес формування фахівця для певної галузі діяльності, оволодіння ним певним родом занять, професією. Відомі різні підходи до визначення сутності професійної підготовки з позицій сучасної психолого-педагогічної науки. Так, психологи трактують її як засіб приросту індивідуального потенціалу особистості, розвитку її резервних сил, пізнавальної та творчої активності на основі оволодіння загальнонауковими та професійно значущими знаннями, вміннями й навичками [10]. Учені-педагоги ототожнюють професійну підготовку з професійною освітою, яка є результатом засвоєння знань і вмінь та формування необхідних особистісних професійних якостей [5]. Найбільш повний аналіз сутності професійної підготовки знаходимо у працях В.Семиченко, яка обґрунтовує правомірність розуміння її як: процесу професійного становлення майбутніх спеціалістів; мети й результату діяльності ВНЗ; сенсу включення студента у навчально-виховну діяльність [8; 9].
Окремим напрямом професійної підготовки вчителя початкової школи є методична підготовка до викладання рідної мови. Спираючись на вищесказане, можна визначити її як: а) процес засвоєння теоретичних знань з методики навчання української мови в 1-4 класах і формування спеціальних умінь, необхідних для викладання цього предмета; б) результат зазначеного процесу, що характеризується певним рівнем розвитку особистості, сформованості методичних знань, умінь і навичок; в) педагогічну систему, що має певний зміст і структуру; г) пізнавальну діяльність, пов’язану із засвоєнням методичних знань і активним уключенням у практичну методичну діяльність.
За своїм характером методична діяльність учителя початкової школи, пов’язана з реалізацією завдань освітньої галузі “Мови і літератури”, є своєрідною, спрямованою на управління процесом удосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності учня, формування мовної особистості молодшого школяра, оволодіння ним рідною мовою як засобом спілкування, основою інтелектуального й духовного розвитку.
Широкий спектр навчально-розвивальних і виховних завдань, які доводиться розв’язувати вчителеві на кожному уроці рідної мови та читання, зумовлює багатокомпонентність структури його підготовки до професійної методичної діяльності. Ця підготовка становить собою складну, впорядковану, цілісну, динамічну систему, що функціонує відповідно до мети, завдань та принципів діяльності вищої школи, спрямовується на формування мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів, системи їхніх знань, умінь та навичок, розвиток творчого підходу до організації навчальної діяльності молодших школярів і підпорядковується меті формування в майбутніх педагогів готовності до здійснення такої діяльності.
При цьому під готовністю вчителя до викладання рідної мови в початковій школі ми розуміємо інтегровану особистісну якість, що характеризується емоційно-ціннісним ставленням учителя до реалізації комплексу завдань предмета “Рідна мова” і власної підготовки до методичної діяльності, стійкою професійною спрямованістю на оволодіння нею, наявністю необхідних психолого-педагогічних, лінгвістичних, літературознавчих та методичних знань і здатністю до їх самостійного поповнення, а також сформованістю загально- і частковометодичних умінь.
Аналіз літератури з проблеми професійної підготовки вчителя у вищій школі дозволяє зробити висновок про наявність взаємозв’язку методичної діяльності вчителя початкової школи з процесом його підготовки та станом готовності до її здійснення. Цей зв’язок виявляється в тому, що підготовка виступає засобом формування готовності до методичної діяльності; готовність є результатом і показником якості підготовки й реалізується та перевіряється у діяльності; діяльність виступає метою підготовки й водночас виконує функції її корекції й регулювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Професійно-методична підготовка вчителя початкової школи в умовах уходження до болонського процесу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок