Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Головні етапи процесу розв'язання навчальної фізичної задачі з використанням педагогічних програмних засобів математичної підтримки

Головні етапи процесу розв'язання навчальної фізичної задачі з використанням педагогічних програмних засобів математичної підтримки

Назва:
Головні етапи процесу розв'язання навчальної фізичної задачі з використанням педагогічних програмних засобів математичної підтримки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,44 KB
Завантажень:
226
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Головні етапи процесу розв'язання навчальної фізичної задачі з використанням педагогічних програмних засобів математичної підтримки


Розгляд задачі як невід'ємного елемента навчального процесу з фізики зако-номірно приваблює увагу дослідників. Саме розуміння сутності поняття "задача" ви-значає місце задачі у навчальному процесі, її можливостей у реалізації запланованих цілей навчання. Поняття "задача" настільки широко використовується у різних галузях людської діяльності, значення цього поняття настільки різнопланове та багатогранне, що більшість дослідників схиляється до неможливості дати йому однозначне визначен-ня. Термін "задача" у вузькому розумінні використовується у двох значеннях: перше - це будь-яке завдання, виконання якого потребує реалізації деякого пізнавального акту; друге - не будь-яке завдання, а саме "задача", котру часто означують через поняття "пізнавальна задача" і розв'язання якої веде до формування в учнів нових знань, умінь і навичок. У другому випадку ми маємо дидактичний підхід до розкриття поняття "зада-ча".
Аналіз багатьох означень цього поняття, наведений у педагогічній літературі, по-казує, що поняття "задача" - поняття поліморфне, розуміння якого залежить від кон-тексту застосування поняття, мети його використання, може розглядатися як об'єкт до-слідження (психологія, теорія управління тощо) і як предмет використання (предметна галузь, наприклад, педагогіка). Якщо розглядати деяку "теорію задач" (як метатеорію), то в межах цієї теорії поняття "задача" постане як засадниче, первинне, тобто не означуване в загальному вигляді методами самої цієї теорії поняття.
Усе вищезгадане дає нам підстави ввести означення поняття "задача" на рівні ка-тегорії, тобто використовуючи гранично широке за обсягом визначення: задача - це форма вказівки, що ініціює діяльність, де діяльність - це форма виконання вказівки. З цього, наприклад, можна казати, що навчальна дослідницька задача - це така форма вказівки, яка ініціює дослідницьку діяльність учня. При цьому вказівка може бути сфо-рмована як зовні (наприклад, учителем, умовою тощо), так і самим учнем. Це, у свою чергу, дає можливість більш чіткої класифікації навчальних задач.
Класифікація задач, що пропонуються учням у курсі фізики середньої школи, мо-же бути здійснена на підставі різноманітних міркувань. За умови використання педа-гогічних програмних засобів математичної підтримки (ППС МП) адекватними, на наш погляд, можуть бути класифікації, в основу яких покладено принцип повноти фізичної моделі або форма математичної залежності, що описує фізичний процес або явище. Це диктується саме подальшою можливістю використання засобів математичної підтримки (в тому числі і обробки) математичної моделі розв'язання задачі. Дані кла-сифікації, очевидно, відносні, бо, по-перше, в кожному конкретному випадку функціональна залежність визначається (призначається) конкретною проблемною ситу-ацією, яка ініціюється умовою задачі. Наприклад, при використанні рівняння Менделєєва-Клапейрона від призначення залежної змінної та аргументу це рівняння може бути віднесено й до прямо пропорційної, і до обернено пропорційної залежностям: p= p(V);p=p(Т)
У цьому разі контекстність визначається вивченням ізохорного або ізотермічного процесів.
По-друге, присвоєння числових значень параметрів математичної моделі також залежить від умови задачі або поставленої проблеми (в тому числі і від повноти даних). Однією з причин того, що класифікація задач відносна й рухома, є еволюція використовуваних, у навчальному процесі задач. Ця еволюція являє собою цілісний процес, у якому важко виділити окремі еволюційні за своїми законами об'єкти. У цілому ево-люція задач у шкільному курсі фізики розвивається у напрямках, які диктуються насту-пними обставинами:
1. Запровадженням у курс фізики нових підрозділів, що репрезентують так звану "новітню фізику".
2. Запровадженням у курс фізики елементів математичного аналізу (основ диференційного та інтегрального числення, теорії імовірностей тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Головні етапи процесу розв'язання навчальної фізичної задачі з використанням педагогічних програмних засобів математичної підтримки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок