Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Розвиток в учнів творчості мислення

Розвиток в учнів творчості мислення

Назва:
Розвиток в учнів творчості мислення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,28 KB
Завантажень:
262
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат
Розвиток в учнів творчості мислення


План
Вступ
Психологічні параметри здатності до навчання.
Умови виховання інтересу.
Диференційована допомога під час виконання нестандартних завдань.
Висновок.


Цілеспрямована й успішна робота учнів на уроці можлива, якщо вчи-тель добре знає навчальні можли-вості учнів і відповідно до цього формує сис-тему методів і прийомів роботи на уроці та засобів впливу на учня з метою підвищен-ня його інтересуй відповідальності.
Психологічні параметри здатності до навчання:*
пізнавальні інтереси;*
рівень довільної уваги;*
рівень сприйняття й розуміння на-вчального матеріалу;*
довготривала пам'ять, короткочасна пам'ять;*
працездатність;*
реакції на засоби впливу з боку вчи-телів.
Дослідження показують, що високий рівень пізнавальних інтересів учителі відзначають у 9% учнів, невисокий, не-стійкий — у 45%, низький або відсутній — у 46% . Отже дітям нецікаво вчитися або вони не усвідомлюють для чого їм потрібні знання і, можливо, ще не замислювалися над своїм майбутнім: живуть одним днем, не аналізують ні минуле, ні сучасне й тому не здатні прогно-зувати майбутнє.
Високий рівень сприймання лише у 4% учнів, середній у 41 %, а от низький аж у 55 % учнів. Основна причина цього — недосконала методика викладання, недо-статнє залучення учнів до діалогу, творчо-го пошуку на уроках. Учні націлюються на механічне запам'ятовування, а не на роз-думи в процесі вирішення навчальних про-блем, що спричиняє низький розвиток дов-готривалої пам'яті, низький рівень розумі-ння навчальної інформації. Якщо розвиток короткочасної пам'яті має досить хороші показники (у 65 % учнів — добрий розви-ток, у 35 %—слабкий), то довготривала па-м'ять добре розвинена лише у 21 % учнів. Оскільки рівень розуміння невисокий, то через невеликий проміжок часу більшість учнів уже не па-м'ятають того, про що розпові-дали раніше, бо вони просто зазубрювали матеріал, а не вдумувались у його суть. Слаб-ко розвинена в учнів здатність переносити знання і вміння в нові ситуації, користуватися здобутими в школі знаннями для вирішення конкретних життєвих проблем. Знання існують заради знань, а жит-тя існує саме по собі. Звідси зрозуміло, чому в учнів погана працездатність: лише у 9 % — висока тривала праце-здатність, у 32 %—низька. Що ж роблять учителі для поліпшення успішності? Найбільш суттєвим важелем для спонукання учнів до сумлінної роботи на уроці була й залишається оцінка, на неї реагують 68 % учнів. На другому місці за значущістю стоїть заохочення (18% учнів), і лише 6 % учнів реагують на покарання. Це доводить, що учень повинен розуміти, чому його роботу оцінено саме так.
Життя весь час змінюється. Людина має пристосуватися до змін, виконувати якісь нові, не знайомі їй раніше завдання. Звичні справи людина виконує автоматич-но, використовуючи лише виконавські здібності: пам'ять, увагу, вміння копіюва-ти дії інших, вміння довести навичку до автоматизму. Ці здібності дозволяють лю-дині в звичній обстановці діяти встановле-ним правилу чи шаблоном, іноді навіть ма-шинально.
Проте життя весь час ставить перед людиною завдання, які ніхто до неї ще не вирішував. Такі завдання, навіть нескладні, належать до творчих. Для їх вирі-шення потрібні особливі якості розуму — спосте-режливість, уміння співставляти й аналізу-вати, комбінувати, зна-ходити зв'язки й залеж-ності, закономірності тощо —в сукупності все це складає творчі здібності.
Людині з творчим складом розуму легше змінити професію та й у здобутій раніше знайти творчу «родзинку», захопитися будь-якою роботою й досягти високих успіхів. Творчі люди рухають науково-тех-нічний прогрес, розвивають науку.
Людський мозок найчастіше працює лише на 3—5% свого потенціалу. Завдання педагогів — допомогти дитині задіяти яко-мога більше нервових клітин.
Чим молодші діти, тим менша різниця у їх розумовому розвитку. Розвивати творчі здібності слід починати після на-родження. Будь-яка активність дитини впливає на інтелектуальний розвиток: раннє навчання плаванню, гімнастика для немовлят сприяють не лише фізич-ному, а й інтелектуальному розвитку ма-люків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Розвиток в учнів творчості мислення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок