Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Методи педагогічного дослідження

Методи педагогічного дослідження

Назва:
Методи педагогічного дослідження
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,60 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Методи педагогічного дослідження


Метод - певний систематизований комплекс прийомів, процедур, які застосовуються дослідником для досягнення поставленої мети.
Метод розглядається також як сукупність прийомів практичного або теоретичного засвоєння педагогічної дійсності.
У педагогічних дослідженнях застосовується, як правило, не один окремий метод, а їх сукупність.
Існує ряд класифікацій методів наукового дослідження. Найбільш загальним є поділ методів на дві групи:
Емпіричні методи, які використовуються для нагромадження фактичного матеріалу за досліджуваною проблемою; вони служать для фіксації явищ, їх опису, виявлення помітних зв’язків між досліджуваними явищами та процесами. Донедавна всі автори об’єднували емпіричні методи в єдину групу. Останнім часом у науковій літературі спираються на класифікацію В.І.Загвязінського, який поділяє емпіричні методи на дві підгрупи:
1.1. Робочі, часткові методи, до яких відносять: вивчення літератури, документів і результатів діяльності; спостереження; опитування (усне і письмове); метод експертних оцінок; тестування.
1.2. Комплексні, загальні методи, які будуються на основі використання одного чи кількох часткових методів: обстеження, моніторинг, вивчення результатів і продуктів діяльності школярів, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду, дослідна педагогічна робота, педагогічний експеримент.
2. Теоретичні методи - спрямовані на створення теоретичних узагальнень та формулювань закономірностей досліджуваних явищ. Група цих методів включає в себе аналіз та синтез, індукцію та дедукцію, моделювання, узагальнення, формалізацію, абстрагування та ін.
Відповідно до логіки педагогічного дослідження методи поділяють на такі три основні групи:
методи нагромадження фактів - призначені для збирання емпіричних даних (вивчення літературних джерел, документів та продуктів діяльності, спостереження, опитування тощо);
методи узагальнення та осмислення зібраних фактів - аналіз та синтез, порівняння та аналогія, моделювання та ін;
методи перевірки та уточнення положень і попередніх висновків - експериментальна робота як сукупність методів.
Вивчення літературних джерел і документів
Вивчення літературних джерел і документів використовують для:
ознайомлення з фактами, що характеризують історію і сучасний стан досліджуваної проблеми;
створення попереднього уявлення, вихідної концепції про об’єкт та предмет дослідження;
відокремлення відомого від невідомого;
виявлення та конкретизації питань, які ще не вивчені.
Послідовність пошуку наукової інформації за проблемою дослідження передбачає:
Збір загальної інформації за проблемою дослідження за допомогою енциклопедій, словників, довідників, підручників.
Систематизацію та використання знайдених першоджерел для подальшого ознайомлення з проблемою.
Пошук наукових оглядів та монографій, ознайомлення з ними і виявлення посилань на оригінальну літературу.
Систематичний пошук і ознайомлення з публікаціями за проблемою дослідження.
Вивчення оригіналів наукових робіт та їх конспектування.
Систематизація наукової інформації здійснюється шляхом створення власної бібліографічної картотеки, яка складається на основі бібліотечних каталогів, а також списків літератури в кінці книг, статей чи посилань авторів на відповідну літературу, що містяться у наукових текстах.
Результати вивчення літературних джерел оформляють у вигляді тез, анотацій, конспектів, структурних (логічних) схем, тематичних оглядів, рецензій, рефератів (див. тезаурус), у яких дослідник:
викладає сутність основних положень авторів;
виявляє існуючі точки зору на проблему, що вивчається;
розкриває спільні і відмінні погляди чи позиції різних авторів;
визначає мало розроблені, незрозумілі чи дискусійні положення;
виявляє нові положення та підходи;
висловлює власне ставлення до авторської позиції.
Загальні правила складання списку використаних джерел:
1) список складається в алфавітному, хронологічному порядку або у порядку використання у тексті;
2) бібліографічний опис виконується згідно стандарту на мові тексту видання
3) перше слово кожного елемента опису розпочинається з великої букви;
4) рік або дата видання, кількість класів та курсів, номери томів (випусків, частин) записуються арабськими цифрами;
5) допускаються встановлені скорочення слів і словосполучень;
частину довгого заголовка або відомостей, що до нього відносяться, можна опустити, позначивши пропуск трикрапкою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Методи педагогічного дослідження

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок