Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Скачати: Вади вимови звуків „Л”, „Ль”, „Р” „Рь” та методика їх подолання

Вади вимови звуків „Л”, „Ль”, „Р” „Рь” та методика їх подолання

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Вади вимови звуків „Л”, „Ль”, „Р” „Рь” та методика їх подолання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,97 KB
Завантажень:
107
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Вади вимови звуків „Л”, „Ль”, „Р” „Рь” та методика їх подолання


ЗВУКИ л, л'
Звук л - - твердий, передньоязиковий, щілинний, сонорний (голос переважає над шумом).
Звук л' -- м'який, передньо - або середньоязиковий, щілинний, сонорний.
Звуки л, а відрізняються від інших щілинних тим, що при їх творенні кінчик язика змикається з верх-німи зубами, а бокові краї язика утворюють прохід для видиху струменя повітря. Тому ці звуки ще на-зивають боковими, зімкнено-прохідними.
Мал. 1 Артикуляція звуків л, л'.
При артикуляції, звука л (мал.1) губи й зуби набува-ють положення наступного го-лосного. Кінчик язика змика-ється з верхніми зубами та початком альвеол. Бокові краї язика з одного або з обох боків опущені й і утворюють щілини з верхніми боковими зу-бами, крізь які проходить ви-дихуваний струмінь повітря. Задня частина спинки язика піднімається в напрямі до м'я-кого піднебіння. Внаслідок підняття кінчика та задньої спинки язика передньо - середня його частина ввігнута (має сідлоподібну фор-му). М'яке піднебіння закриває прохід у носову по-рожнину. Голосові зв'язки вібрують.
В українській мові є й інша артикуляція, при якій кінчик язика загинається, змикаючись з верхніми альвеолами і навіть передньою частиною піднебіння. Задня частина спинки язика при цьому опускається вниз, внаслідок чого утворюється виразний специфіч-ний шум.
Під час артикуляції м'якого л кінчик язика підні-мається вище від альвеол, а середня спинка язика - до твердого піднебіння. Відчувається збільшення за-гальної напруженості м'язів.
Дорсально-альвеолярна вимова полягає в тому, що кінчик язика пасивний, опускається вниз, а передня частина спинки язика наближається до твердого під-небіння.
Більш поширені вади вимови твердого звука л. Характер вад різний: пропуск звука; спотворена вимова (міжзубна, губна, напівпом'якшена; заміна твердого л такими звуками: л', й, в, г, коротким у, р та ін.).
Пом'якшений л може вимовлятись як міжзубний (кінчик язика просовується між зубами) або заміню-ватись звуком й (яйка — лялька).
Щоб виробити в учня нову артикуляцію цих зву-ків, логопед повинен проаналізувати артикуляцію, властиву цим звукам,, визначити її основні елементи та з'ясувати, які з них дитина відтворює правильно,] а які необхідно сформувати.
Основними елементами артикуляції звука л є зімкнення кінчика язика з верхніми зубами та утво-рення щілини між боковими краями язика І бокови-ми верхніми зубами. Решта положень і рухів органів артикуляції в учнів, як правило, сформовані (крім окремих випадків дефектної вимови, про що йтиметь-ся далі).
На підготовчому етапі до вироблення правильної артикуляції звука л учні повинні:
а) засвоїти (повторити) назви таких органів ар-тикуляції та їх частин: верхня губа, верхні зуби, аль-веоли, кінчик язика, бокові краї язика;
б) навчитись виконувати та розрізняти такі рухи: зімкнення кінчика язика з верхніми зубами, альвео-лами; утворення щілини між боковими краями язика й верхніми зубами; зімкнення кінчика язика з верх-німи передніми зубами з наступним вдихом і види-хом повітря через щілину між боковими краями язи-ка і зубами;
в) спираючись на м'язові відчуття та відчуття тер-тя видихуваного струменя повітря, навчитись розріз-няти зімкнення, утворене кінчиком язика і верхніми зубами, та щілину між боковими краями язика І верх-німи зубами.
Переходячи до постановки звука, логопед зосеред-жує увагу дитини на основних елементах артикуля-ції: зімкненні кінчика язика і верхніх зубів та утво-ренні щілини між боковими краями язика І верхніми зубами. При такому положенні язика спочатку вди-хається повітря через щілину, потім видихається так само через щілину, але з голосом. Наявність голосу перевіряється слухом і рукою, покладеною на гор-тань. Якщо голосу не чути, можна під час видиху ви-мовити голосний а, зберігаючи при цьому потрібне положення язика.
Для вироблення правильної артикуляції звука л також поєднувати його з голосними заднього Ряду: ал, ол, ул, ла, ло, лу. Оскільки під час вимовляння звука л і цих голосних положення задньої частини спинки язика подібне, утворюється правильне 3вУчання звука л.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Вади вимови звуків „Л”, „Ль”, „Р” „Рь” та методика їх подолання

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок