Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Визначальні технологічні інновації в управлінні навчанням фізики 

Визначальні технологічні інновації в управлінні навчанням фізики 

Назва:
Визначальні технологічні інновації в управлінні навчанням фізики 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,79 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Визначальні технологічні інновації в управлінні навчанням фізики 


Світ особистості наповнений цінностями. В умовах доцільної діяльності ці цінності завжди пов’язані і складно опосердковані з різноманітними усвідомленими цілями діяльності індивіда. Щодо цілей фізичної освіти, необхідно зробити (з певним упередженням) акцент: “Сучасні досягнення природничих наук перевернули попереднє розуміння оточуючої людину дійсності. Основа природи, за сучасними уявленнями, більше не вважається тільки “об’єктивним світом”. Вона – неділима тріада, яка складається з суб’єкта, об’єкта і процесу інтеграції, що відбувається між ними” (7, 111). Отже, всяке явище, всякий епізод дійсності, перетворений і освоєний у людській діяльності, як певний ціннісний елемент культури, набуває соціокультурного статусу. Тому відображення об’єктивного світу в плані особистісного смислу “...піднімає свідомість на рівень, що носить принципово соціальний характер, визначений нормативними і ціннісними структурами суспільної практики. Це виражається в почуттях, поведінці, ставленні до людей, речей, ідей” (4, 64). Однак, ефективність і результативність функціонування певної дидактичної (освітньої) системи залежить не тільки від того, на формування яких особистісних цінностей і норм і наскільки вона зорієнтована; вона також детермінується адекватним вибором і професійною реалізацією конкретних педагогічних технологій. Сьогодні, в умовах економічної скрути, потрібно вести мову про розумне поєднання традиційних та інноваційних технологічних стратегій, пропорції якого, безумовно, визначаються відповідними матеріальними і моральними інвестиціями в освіту. Зауважимо і те, що ніяка програма не буде виконана, якщо не здійснити належного кадрового забезпечення її. Директор міжнародного інституту планування освіти ЮНЕСКО Ж.Аллак підкреслює важливість цього моменту таким висловлюванням: “Інвестиції в підготовку, підтримку, найми і утримування учителів настільки важливі, а їх роль в проведенні освітньої політики настільки суттєва, що жоден уряд не може очікувати яких-небудь покращень, залишивши без уваги кадрові питання” (1, 125). Накінець, не можна обійти увагою і того моменту, що кожен, хто навчається (учень, студент, викладач) повинен бути впевненим у тому, що його кількісні успіхи в оволодінні науками в недалекій перспективі переростуть у нову якість (2, 112). Зазначене дає можливість окреслити основні структурні елементи освітньої доктрини (рис. 1): 
ОСВІТНЯ ДОКТРИНА
(ПАРАДИГМА)
Глобальна мета освіти | Пріоритетність освіти в житті держави | Цілевизначений характер життє-діяльності лю-дини | Зорієнтованість на закони фізі-о-ло-гії, психо--ло-гії, дидактики, піз-нання, со-ці-аль-----но-куль-тур-ного роз-вит-ку тощо | Цінності і нор-ми (моральні, ін--те-лектуальні, духовно-куль-турні, науково-технічні, еко-но-мічні, кадрові тощо) | Конкретність перспектив для тих, хто нав-чається 
Рис. 1. Структурна схема освітньої доктрини 
У складанні прогнозу (моделі освіти) важливо те, що освітня доктрина, яка виступає своєрідним засобом соціально-культурного та державного препарування глобальної мети освіти на чинники морального, інтелектуального, духовно-культурного, науково-технічного, економічного та кадрового характеру, складає надійну передумову для розробки Державного і похідних від нього галузевих стандартів національної освіти, чим уже в наступному вирішуються проблеми управління освітою взагалі та навчально-пізнавальною діяльністю зокрема.
Важливим засобом організаційно-методичної підтримки продуктивного та результативного навчання фізики виступає освітнє середовище. З тлумачення освітнього середовища як сфери життєдіяльності школяра (студента), що, постійно розширюючись, вбирає в себе все більше багатство його опосердкованих культурою зв'язків з оточуючим світом (3; 6) одразу ж випливає, що умовно освітнє середовище можна інтерпретувати двома частинами: матеріальною та ідейно-технологічною. Матеріальна (матеріалізована) частина освітнього середовища – це навчально-матеріальна база (кабінети і лабораторії з відповідним обладнанням, різні технічні засоби навчання, включаючи комп’ютер та відеотехніку, засоби натурної наочності тощо) та навчально-методичний комплекс (навчально-методична література, дискетні носії з навчальними програмами комп’ютерної підтримки, атласи, плакати, діапозитиви і діафільми, кінофрагменти і кінофільми, відеозаписи, друкований роздатковий матеріал тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Визначальні технологічні інновації в управлінні навчанням фізики 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок