Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Економічна освіта в США та альтернативні методи навчання

Економічна освіта в США та альтернативні методи навчання

Назва:
Економічна освіта в США та альтернативні методи навчання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,77 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
“Економічна освіта в США та альтернативні методи навчання”
Всебічна економічна освіта, навіть перебуваючи впродовж остан-ніх десятиріч далеко не на периферії уваги американської педагогіч-ної та бізнесової громадськості, останніми роками привернула до себе ще пильнішу увагу. Дослідники зазначають, що великій час-тині з 40 млн. випускників американських шкіл, котрі щороку по-повнюють ринок робочої сили, бракує тих економічних знань і на-вичок, без яких не можна уявити як становлення високопродуктив-ного працівника, так і утримання США чільних позицій на світово-му ринку.
Поворотним пунктом у зміні ставлення американської громадсь-кості до економічної освіти молодого покоління стали результати опитування старшокласників, проведеного восени 1988 р. Його під-сумки приголомшили Америку: лише 40 % респондентів дали пра-вильні відповіді на запитання тесту. Так, з 8205 юних американців тільки 39 % знали, що валовий національний продукт США — це сукупна вартість вироблених товарів та послуг. Понад половина опи-таних не знала, що бюджетний дефіцит є наслідком перевищення урядових видатків над прибутками. Лише 34 % визначили прибуток як різницю між валовим доходом компанії і її валовими витратами, 25 % правильно відповіли на питання, що стосувалися інфляції. На думку авторів дослідження,, однією із визначальних причин економічної неосвіченості американської молоді став той факт, що на час проведення опитування навчальний курс з основ економіки був обов'язковим компонентом у програмах середніх шил лише в 28 з 50 штатів США. Загалом на той час лише 25 % старшокласників опановували цей курс.
Занепокоєння керівної та біз-несової еліти незадовільним став-ленням освітян до навчального курсу з економіки як другоряд-ного привело наприкінці 80-х — на початку 90-х років до карди-нального перегляду місця цієї дисципліни в ієрархії навчаль-них предметів. Нині у більшості середніх шкіл, вивчення еконо-міки є обов'язковим для отри-мання свідоцтва про середню ос-віту. 87 % учнів середніх та стар-ших класів можуть за бажанням опановувати цей курс. Як це ха-рактерно для американської ос-віти в цілому, де втручання фе-дерального уряду в зміст освіти вкрай обмежене, зміст навчаль-ного курсу з економіки не є уні-фікованим на загальнонаціональ-ному рівні, а відрізняється за-лежно від штату, де викладаєть-ся цей предмет. Як зазначає проф. Джейн С. Лопус «у визначенні напрямів економічної освіти в старших класах учителі, управ-ління шкіл і навіть окремі штати мають значний ступінь свободи. Вона дає педагогам змогу найпов-ніше розкрити свої можливості, сильні сторони, а також врахо-вувати інтереси кожного учня у вивченні курсу» (Лопус Джейн С . , Зміст економіч-ної освіти в старшій школі США // Географія та основи економіки в школі. - 1997.— №4.— С. 36).
Як приклад цьому слугує опи-тування, проведене 1993 р. со-ціологічною компанією "Yanke-Iovich, Skelly & White». 42 % ви-кладачів економіки різних шта-тів засвідчили, що до них не було доведено ні змісту, ні методики викладання цього предмета. (Отож поширеною є практика, що зміст і методика викладання визначаються учителем на влас-ний розсуд.) 47 % опитаних за-уважили, що при виборі змісту навчання основам економіки вони намагаються поєднати як викладання теоретичних засад предмета, так і навчання прак-тичним навичкам (на зразок уміння збалансувати власну чекову книжку). Третина опитаних на-дала перевагу навчанню практич-ним навичкам, 16 % — теорії еко-номічної науки. Показово, що в державних (публічних) школах переважає навчання практичним аспектам, тоді як у приватних і релігійних — теоретичним.)
Подібна диверсифікація під-ходів зумовила необхідність роз-робки національних стандартів для викладання у школі основ економічної теорії. Визначальні принципи узагальнено в чоти-рьох основних розділах: 1) фун-даментальні економічні поняття; 2) мікроекономічні поняття; 3) макроекономічні поняття; 4) за-гальноекономічні поняття. До речі, в середовищі амери-канських економістів і виклада-чів економіки вже котре десяти-річчя триває дискусія про те, чи має ознайомлення із основами мікроекономіки передувати вив-ченню макроекономіки, або на-впаки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Економічна освіта в США та альтернативні методи навчання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок