Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Деякi психолого-педагогiчнi проблеми використання засобiв нових iнформацiйних технологій у навчальному процесi середнього закладу освiти

Деякi психолого-педагогiчнi проблеми використання засобiв нових iнформацiйних технологій у навчальному процесi середнього закладу освiти

Назва:
Деякi психолого-педагогiчнi проблеми використання засобiв нових iнформацiйних технологій у навчальному процесi середнього закладу освiти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,00 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Деякi психолого-педагогiчнi проблеми використання засобiв нових iнформацiйних технологій у навчальному процесi середнього закладу освiти


Результатом невпинного процесу iнформатизацiї суспiльствастав той факт, що з засобами комп'ютерних технологiй дитина сьогоднi зустрiчається значно ранiше, анiж починається систематичне вивчення у старшiй школi курсу "Основи iнформатики та обчислювальної технiки". Комп'ютер все більше входить до найближчого iнтелектуального оточення дитини, впливає на формування навчального середовища, на процеси iнтерiоризацiї та екстерiоризацiї, навчальну діяльність дитини. Все це вказує на те, що цiлеспрямований процес формування iнформацiйної культури дитини повинен починатися значно ранiше, анiж це передбачено iснуючими навчальними планами загальноосвiтньої школи.
Актуальними стають питання не тiльки про застосування нових iнформацiйних технологiй (НIТ) у основнiй школi, але i про перенесення початку вивчення основ iнформатики на рівень основної школи (6-7 класiв) [1]. Все бiльшого поширення набирає думка про те, що вивчення деяких питань щодо початкових знань в галузi використання комп'ютерiв можуть бути вiднесенi до початкової школи, а в деяких випадках i дошкiльних закладiв освiти. Деякi педагоги сміливо впроваджують викладання iнформатики у дитячому садочку та початкових класах [2, 3].
Перелiк позитивних моментiв, що дає використання засобiв НIТ, стало вже загальним мiсцем у безлiчi публiкацiй на цю тему. Але характерним для бiльшостi цих публiкацiй є деяка декларативнiсть, яка, у кращому випадку, пiдтверджена бажанням авторiв застосовувати зазначенi технологiї у все нових та нових галузях дiяльностi, у тому числi навчальнiй. На нашу думку, перехiд вiд декларацiї мети, яку формулюють автори такого пiдходу, до процедури реалiзацiї цiєї мети неможлива без урахування вiкових особливостей молодших школярiв та дошколят. Мiж тим, з того, що ми бачимо сьогоднi, можна зробити висновок: замiсть глибокого, всебiчного вивчення впливу НIТН на результати навчання та формування психічних якостей дитини, що потребує проведення кропiтких, зважених та науково-обгрунтованих психолого-педагогiчних дослiджень, йдеться про "механiчне" поширення НIТН на всю множину навчальних закладiв. Посилання авторiв такого поширення на те, що "вчителька переконана" (у впровадженнi НIТН), не може бути пiдставою для узагальнення результатiв таких педагогічних "експериментiв".
Треба казати i про те, що традицiйнi посилання на "класичнi" психолого-педагогiчнi дослiдження не зовсiм коректнi в силу того, що вони були проведенi до появи сучасних засобiв НIТ. Досвiд показує, що вдосконалення апаратно-програмних засобiв НIТ здiйснюється скорiше, анiж психолого-педагогiчнi дослiдження щодо їх впливу на процеси навчання та виховання дитини. Таким чином, формується множина проблем щодо з'ясування впливу засобiв НIТ та специфiки їх використання на динамiку психiчного розвитку дитини та досягнення кiнцевих цiлей навчання. Наприклад, як використання засобiв НIТ у молодшому вiцi впливає на формування системи оперативних одиниць сприйняття, сенсорних еталонiв, котрі опосередковують сприйняття та перетворюють його з процесу побудови образу в елементарнi процеси пiзнання? На результатах яких психолого - педагогiчних дослiдженнь ґрунтується визначення ролi i мiсця засобiв НIТ у навчально-виховному процесi дошкiльної i початкової шкiльної ланки? Чим обгрунтовано перенесення початку вивчення основ iнформатики у початкову школу та дошкiльнi заклади освiти? Чи можна обмежитися тезiсом "Не зашкодь" тiльки з точки зору дотримання санiтарно-гiгiєнiчних норм пiд час роботи дитини з комп'ютером? Спробуємо пояснити нашу думку, пiдкреслюючи, що ми залишаємося активними прихiльниками впровадження НIТН у навчально-виховний процес закладiв освiти усiх типiв та рiвнiв акредитацiї.
Навчальна дiяльнiсть з засобами НIТ обов'язковим чином пов'язана з самостiйним використанням дитиною цих засобiв, тобто з процесом управлiння апаратно-програмним комплексом (за допомогою клавiатури, джойстiка, "мишi" тощо) на пiдставi сприйняття зорової iнформацiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Деякi психолого-педагогiчнi проблеми використання засобiв нових iнформацiйних технологій у навчальному процесi середнього закладу освiти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок