Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Скачати: Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору

Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,12 KB
Завантажень:
100
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору


У сучасному світі, який увійшов у третє тисячоліття, розвиток України визначається в загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури. Основними напрямками культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції визначено впровадження Європейських норм і стандартів у освіті, науці, техніці. Такі кроки сприятимуть підвищенню в Україні Європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього середовища. Спеціально організоване освітнє середовище має структуровану систему педагогічних чинників та умов становлення людини. На етапі входження особистості в нове соціальне середовище неможливо уникнути адаптації особистості до певних зразків поведінки, які діють у даному мікросередовищі, прийняття соціальних вимог і контролю з боку викладачів. У ході адаптації відбувається перебудова психофізіологічних і психологічних властивостей студента. Тому успіх адаптаційного процесу у професійній сфері залежить насамперед від того, наскільки в процесі навчання можна розкрити, актуалізувати потенційні можливості особистості. Зі вступом до освітнього закладу студент проходить соціальну адаптацію, яка передбачає засвоєння молодою людиною норм студентського життя, включення в систему міжособистісних стосунків групи. Професійна адаптація студентів залежить від того, наскільки значущі для них професія, робота, успіх у роботі, які вимоги вони ставлять до себе, до своєї професійної підготовки, до майбутнього місця роботи, як вони реагують на невдачі та труднощі у навчально-професійній діяльності. Сьогодні недостатня ефективність професійної педагогічної освіти обумовлена тим, що сучасна технологія навчання не адаптована до запитів молоді; відсутня гнучкість і варіативність навчання за терміном і змістом; не формуються стійкі професійні цінності у педагогів; не реалізується у повному обсязі адаптаційна функція професійної освіти.
На даному етапі розвитку науки виділяють більше десяти видів адаптаційних процесів людини: 1) за видами адаптаційного середовища: біологічна, соціально-психологічна, соціальна, професійна, дидактична, соціально-професійна, виробнича адаптації тощо; 2) за структурними компонентами адаптивного середовища: предметно-діяльнісна, технологічна, особистісна адаптації та ін. (Е.Маркарян, А.Налчаджян, Д.Ольшанський, Н.Сарджвеладзе, А.Фурман та ін.). Проблема соціально-професійної адаптації не є новою. Вона знайшла відображення в чисельних публікаціях. Низка авторів зосередили свою увагу на вивченні психологічної адаптації (В.Кондрашова, А.Леонтьєв, Б.Ломов та ін.); соціальної адаптації (Д.Ольшанський, К.Полянський та ін.); професійної (Т.Каткова, Є.Павлютенков, О.Гура та ін).
Теорії розвитку особистості, запропоновані різними авторами, розглядають адаптацію з різних точок зору. Педагогічний аспект полягає у спеціальній допомозі студенту з боку педагогів у подоланні труднощів адаптації. Труднощі адаптації майбутніх педагогів уже підлягали нашому аналізу в попередніх статтях [2, с.110]. Специфіка адаптації студентів педагогічного університету визначається умовами навчання, їх індивідуальними особливостями, а також, що не менш важливо, особливостями юнацького віку. Перед молодими людьми постають завдання адаптації, обумовлені необхідністю досягнення більшої зрілості. Якщо особистість не встигає пристосуватися до нових ситуацій, виникає небезпека дезадаптації. Професійна підготовка стає провідною діяльністю студента, а однією з проблем навчання в нових для студента умовах виступає його соціально-професійна адаптація. Особливо гостро проблема соціально-професійної адаптації студентів постає в умовах входження вищої освіти України в єдиний загальноєвропейський освітній простір. Сьогодні підвищення якості педагогічної освіти, забезпечення її мобільності і привабливості, конкурентоспроможності на ринку праці вимагають подальшого вдосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах на засадах гуманності, особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку й саморозвитку студентів та передбачають: впровадження кредитно-модульної системи навчання; використання інформаційно-комп’ютерних технологій та інтерактивних методів навчання і мультимедійних засобів; індивідуалізацію навчально-виховного процесу та посилення ролі самостійної роботи студентів; впровадження електронних засобів навчання (підручників, посібників, каталогів, словників тощо), комп’ютерних навчальних програм; технічну й технологічну модернізацію навчальних лабораторій та засобів навчання; використання сучасних систем контролю якості знань студентів.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок